PM คืออะไร แอปแจ้งซ่อมในโรงงาน ทำไมต้องมี/เมื่อใดควรลงทุน?

PM (preventive maintenance) โปรแกรมวางแผนการซ่อมตรวจเช็ค/แอปแจ้งซ่อม เครื่องจักร รถยนต์ อาคารฯ รวมฟีเจอร์และการต่อยอดและขยายขีดความสามารถ
what is PM cover
ทางลัด: เลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่อยากรู้

Preventive Maintenance คืออะไร และทำไมถึงสำคัญ?

Preventive Maintenance (PM) หรือ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน หมายถึง วิธีการดูแลรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบต่าง ๆ ในโรงงาน โดยทำการตรวจสอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนชิ้นส่วน หรือปรับแต่งตามระยะเวลาหรือปริมาณการใช้งานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อป้องกันปัญหาและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักร ช่วยให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งาน

 • ทำไม Preventive Maintenance ถึงสำคัญ?

  • ป้องกันปัญหาและความเสียหาย: PM ช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักร ช่วยให้การผลิตราบรื่น ไม่หยุดชะงัก
  • ยืดอายุการใช้งาน: PM ช่วยให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนานขึ้น
  • ลดต้นทุน: PM ช่วยลดต้นทุนการซ่อมแซมที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาที่ไม่คาดคิด
  • เพิ่มความปลอดภัย: PM ช่วยให้มั่นใจว่าเครื่องจักรทำงานได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต: PM ช่วยให้การผลิตราบรื่น มีประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิต

วิธีการทำงาน Preventive Maintenance ทั่วไป

มีวิธีการ PM หลายแบบ ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบที่ใช้ โดยทั่วไปแล้ว วิธีการ PM ที่ใช้กันทั่วไปมีดังนี้

  • การตรวจสอบตามระยะเวลา: ตรวจสอบเครื่องจักรตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี
  • การตรวจสอบตามปริมาณการใช้งาน: ตรวจสอบเครื่องจักรตามปริมาณการใช้งาน เช่น จำนวนชั่วโมงการทำงาน ระยะทาง หรือจำนวนชิ้นงานที่ผลิต
  • การตรวจสอบสภาพ: ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรโดยใช้เครื่องมือวัดและวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์น้ำมัน การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน
  • การคาดการณ์: ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักร

เมื่อใดควรลงทุนในโปรแกรม Preventive Maintenance

การลงทุนใน PM หรือ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เปรียบเสมือนการซื้อประกันความเสี่ยง ช่วยให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งาน

 • ความถี่ในการใช้งาน

เครื่องจักรที่ใช้งานหนักและต่อเนื่อง จำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงของการหยุดทำงาน

 • อายุการใช้งาน

เครื่องจักรที่มีอายุมากขึ้น มักต้องการการบำรุงรักษาเชิงป้องกันมากขึ้น เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพและลดความเสี่ยงของการเสียหายร้ายแรง

 • ความซับซ้อน

เครื่องจักรที่มีความซับซ้อนสูง จำเป็นต้องได้รับการดูแลและ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ที่เข้มข้น เพื่อให้แน่ใจว่าทุกส่วนทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 • ประวัติการซ่อมแซม

วิเคราะห์ประวัติการซ่อมแซม เพื่อประเมินความจำเป็นในการเพิ่มการการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และลดภาระค่าใช้จ่ายในอนาคต

 • ข้อกำหนดทางกฎหมาย

บางอุตสาหกรรมมีข้อกำหนดเข้มงวดเกี่ยวกับการบำรุงรักษา การลงทุนใน PM จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

 • ผลกระทบต่อการผลิต

หากการหยุดทำงานส่งผลต่อการผลิตหรือมีค่าซ่อมแซมสูง ควรลงทุนใน PM เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้

 • การวิเคราะห์ต้นทุน

เปรียบเทียบต้นทุนการทำ PM กับค่าใช้จ่ายจากการลดการซ่อมแซมและสูญเสียการผลิต เพื่อประกอบการตัดสินใจ

Quick PM: โซลูชันครบวงจรสำหรับการบริหารงานซ่อมบำรุง

Quick PM เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานบริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร และเพิ่มผลผลิตโดยรวม โปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้ทั้งในโรงงานและธุรกิจที่ใช้รถ เช่น ธุรกิจขนส่ง

PM Screen Laptop and phone

จุดเด่นของ Quick PM

 • ใช้งานง่ายผ่านมือถือ

ทีมซ่อมบำรุงสามารถรายงานผลงาน บันทึกข้อมูล ตรวจสอบสถานะงาน และอื่น ๆ ผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ ช่วยลดการใช้กระดาษและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 • ฟีเจอร์ครบครัน

Quick PM มีฟีเจอร์พื้นฐานที่ครบถ้วนสำหรับการบริหารงานซ่อมบำรุง เช่น การวางแผนงานซ่อมบำรุง, การจัดการเอกสาร, ระบบแจ้งซ่อม, การจัดการอะไหล่สำรอง, ทะเบียนช่าง และอื่น ๆ

 • เชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ

Quick PM สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ เช่น Quick MES, ERP, Microsoft Power Platform และระบบสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ เช่น SCADA ช่วยให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ฟีเจอร์หลักของ Quick PM

 • ช่วยให้สามารถวางแผนการซ่อม

ช่วยให้สามารถวางแผนการซ่อมรายวัน สัปดาห์ เดือน ปี รวมทั้งสามารถปรับแผนการทำงานให้สอดคล้องกับปริมาณงานในแต่ละช่วงเวลาทำให้สามารถวางแผนกำลังพลได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแต่ละครั้งได้อย่างแม่นยำ ในรูปแบบของหน้าจอโปรแกรมและรายงานค่าใช้จ่ายที่ใช้ซ่อม

 • ช่วยให้สามารถตรวจสอบประวัติ

การซ่อมของเครื่องจักรแต่ละเครื่องหรือแต่ละส่วนประกอบย้อนหลังได้ทำให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุของการเสีย เพื่อวางแผนป้องกันไม่ให้เกิด Breakdown หรือเพื่อนำมาวิเคราะห์วางแผนต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ความสามารถของ Function “Mobile Request”

ทำให้ Operation หน้างานสามารถแจ้งซ่อม BM (Breakdown Maintenance) ได้อย่างทันท่วงที พร้อมกับถ่ายรูปหน้างาน แนบในรายการแจ้งซ่อม ทำให้ทีม Maintenance สามารถเข้าซ่อมได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลด Breakdown time ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • Function “Mobile Maintenance”

ช่วยให้ช่างรับงานได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งเห็นปัญหาเบื้องต้นจากรูปที่เจ้าหน้าที่หน้างานถ่ายและแจ้ง ผ่านระบบ Quick PM Function “Start /Stop” ทำให้ทีม Maintenance ไม่ต้องบันทึกเวลาทำงานในกระดาษอีกต่อไป ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาในการทำงานของทีม

 • ด้วยความสามารถของ Function “Predictive Maintenance”

ใน Quick PM ที่ทำงานร่วมกับ Machine Learning ของ Microsoft (Azure Machine Learning) ช่วยให้ผู้ใช้งานคาดการล่วงหน้าถึงการเกิด Breakdown ของเครื่องจักร ทำให้สามารถเข้า Maintenance ก่อนจะเกิด Breakdown จริง ๆ ได้ ช่วยลด Breakdown เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรและ เพิ่มยอดขายให้กับองค์กร

การต่อยอดและขยายขีดความสามารถ

 • เชื่อมต่อกับ Quick MES

 Quick PM สามารถเชื่อมต่อกับ Quick MES เพื่อรับข้อมูลสัญญาณเตือนจากเครื่องจักร ช่วยให้ทีมซ่อมบำรุงรับทราบปัญหาและดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที

 • เชื่อมต่อกับ ERP

Quick PM สามารถเชื่อมต่อกับ ERP เพื่อประสานข้อมูลการใช้งานอะไหล่สำรอง ช่วยให้ควบคุมต้นทุนและจัดการสต็อคอะไหล่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Power BI

ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลจาก Quick PM มาวิเคราะห์ด้วย Microsoft Power BI เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง และนำไปใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

 • เชื่อมต่อกับระบบ Machine Learning

Quick PM สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Machine Learning เพื่อรับข้อมูลการคาดการณ์ความเสี่ยงของเครื่องจักร ช่วยให้ทีมซ่อมบำรุงวางแผนงานป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • เชื่อมต่อกับระบบ SCADA

Quick PM สามารถเชื่อมต่อกับระบบ SCADA เพื่อรับข้อมูลสัญญาณเตือนจากเครื่องจักร ช่วยให้ทีมซ่อมบำรุงรับทราบปัญหาและดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที

สรุป

Preventive Maintenance ไม่เพียงแต่ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเท่านั้น แต่ยังช่วยให้แน่ใจว่ากระบวนการผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ด้วยการวางแผนที่ดี การดำเนินการอย่างมีระบบ และการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายด้านผลผลิต ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน

Search
microsoft partner of the year 2024 Quick ERP

Quick ERP รับรางวัล Partner of the Year Awards 2023 – Dynamics 365 Finance

รางวัล 3 ปีซ้อน ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินธุรกิจในระดับสูงตลอดปีที่ผ่านมา ตลอดจนมีกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดที่สมบูรณ์และไม่เหมือนใคร