ระบบ MMS กับ Andon ในโรงงานคือ? เปรียบเทียบและเลือกใช้งานอะไรดี

MMS(Machines Monitoring System) และ Andon คืออะไร รูปแบบการใช้ การแสดงผล การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ครบจบในการติดตามและวัดสถานะของเครื่องจักร
andon mms
ทางลัด: เลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่อยากรู้

สองระบบที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม ที่ใช้เครื่องจักรในการผลิต ในความเหมือนที่แตกต่างนี้ ต้องเลือกใช้อย่างไรให้เหมาะกับงานและอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรในการผลิต เรามาหาคำตอบกันครับ

Andon คืออะไร

อันดอน (Andon) เป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีความหมายว่า “สัญญาณไฟสว่าง” หรือ “ไฟจุด” แต่ในบริบทของกระบวนการผลิตและการบริหารงาน คำนี้ได้ถูกนำมาใช้เพื่อแสดงสถานะและสื่อสารในกระบวนการผลิตเมื่อเกิดปัญหาหรือสถานการณ์ที่ต้องการความสนใจและการแก้ไขทันที สำหรับการบริหารงานและการควบคุมคุณภาพการผลิต
andonsystem

ความเป็นมาของ Andon นั้นสืบเนื่องมาจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการผลิต เพื่อที่จะเข้าสู่การแข่งขันระดับสากลในช่วงหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง ในช่วงคริสต์มาส์ เริ่มต้นในปี 1940s และเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในยุค 1950s จนถึงปัจจุบัน

ขณะนั้น อุตสาหกรรมญี่ปุ่นเริ่มใช้เทคนิคและเครื่องมือจากสหรัฐอเมริกาเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตสองคอนเซปต์ที่สำคัญที่เข้ามามีบทบาทในการพัฒนา Andon คือ:

 • ไคเซ็น Kaizen: หมายถึงการปรับปรุงของกระบวนการผลิตและการทำงานที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านการทำงานร่วมกันของทุกคนในองค์กร โดยการเรียนรู้จากข้อผิดพลาด ปัญหา และการทดลอง
 • ไจไซโกะ Jidoka: หมายถึงความสามารถของเครื่องจักรในการตรวจจับข้อผิดพลาดและหยุดงานเพื่อป้องกันการผลิตสินค้าที่มีความไม่สมบูรณ์ โดยที่พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาและคลุมเครื่องจักรให้กลับสู่สถานะปกติ
Jidoka system
เมื่อทั้งสองคอนเซปต์นี้รวมกัน จึงมี Andon เกิดขึ้นเพื่อส่งสัญญาณสื่อสารให้กับทีมงานหรือผู้ควบคุมกระบวนการเมื่อเกิดปัญหาหรือความผิดปกติในกระบวนการผลิต เช่น เครื่องจักรหยุดทำงาน หรือมีข้อผิดพลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

แต่ละองค์กรและอุตสาหกรรมอาจมีการปรับใช้และการใช้งาน Andon ได้ตามความเหมาะสม อาจเป็นการใช้สัญญาณไฟสีต่าง ๆ เช่น ไฟสีแดงเมื่อมีปัญหาหรือความผิดปกติ และไฟสีเขียวเมื่อกระบวนการกลับสู่สถานะปกติ ร่วมกับการแสดงข้อความบนจอภาพหรือเสียงเตือนเพื่อสื่อสารถึงความสำคัญและการดำเนินการที่ต้องทำในบางครั้ง ความสำคัญของ Andon ยังคงอยู่ในวงการผลิตและการบริหารงานเป็นอย่างมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการทำงาน

Machines Monitoring System คืออะไร

Machines Monitoring System คือ การตรวจสอบและติดตามเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตหรือการทำงานเพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานและประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่สำคัญในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีการใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ต้องการการดูแลและการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบำรุงรักษาและการจัดการคุณภาพการผลิตในอุตสาหกรรม โดยระบบเฝ้าระวังเครื่องจักรมักจะใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ อุปกรณ์วัด และซอฟต์แวร์เพื่อตรวจวัดและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานะการทำงานของเครื่องจักร

MMS Screen 1 Webp

การเฝ้าระวังเครื่องจักรและอุปกรณ์สามารถช่วยในเรื่องต่อไปนี้

 • ตรวจสอบสถานะการทำงาน

ระบบตรวจสอบสามารถแจ้งเตือนเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เช่น ความผิดปกติในการทำงาน หรือความไม่เสถียรภาพของเครื่องจักร

 • ควบคุมประสิทธิภาพ

ระบบเฝ้าระวังสามารถตรวจวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย

 • บำรุงรักษา

ระบบเฝ้าระวังช่วยตรวจจับปัญหาหรือความเสียหายเล็ก ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักร ทำให้การบำรุงรักษาเป็นไปอย่างทันทีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • วิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการตรวจสอบและติดตามสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อค้นหาแนวโน้มและปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เพื่อการวิเคราะห์และการวางแผนที่ดีขึ้นในอนาคต

 • เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ

การตรวจสอบและติดตามสามารถช่วยค้นหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียเวลา และลดต้นทุนการผลิต

ในรายละเอียดการใช้งานและการปรับใช้ของระบบการตรวจสอบและเฝ้าระวังเครื่องจักร นั้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรมและธุรกิจตามความต้องการและการใช้งานของแต่ละองค์กร
MMS Screen 2 Webp

การเปรียบเทียบระหว่าง "Andon" และ "Machine Monitoring" ในด้านต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้:

 • 1. ความหมายและจุดประสงค์:

  • Andon: เป็นระบบหรือเครื่องมือที่ใช้ในการแสดงสถานะและปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตหรือการทำงาน โดยเน้นการเตือนและส่งสัญญาณให้กับทีมงานหรือผู้ควบคุมกระบวนการเพื่อให้ทำการแก้ไขหรือแก้ปัญหาทันที

  • Machine Monitoring: เป็นกระบวนการติดตามและวัดการทำงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในกระบวนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ อุปกรณ์วัด และซอฟต์แวร์เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานะการทำงาน

 • 2. รูปแบบของการใช้งาน:

  • Andon: ใช้ในบริบทของกระบวนการผลิตและการทำงานเพื่อเตือนและสื่อสารในกรณีที่มีความผิดปกติหรือปัญหาเกิดขึ้น เพื่อให้ทีมงานหรือผู้ควบคุมกระบวนการรับทราบและรับมือกับสถานการณ์นั้น

  • Machine Monitoring: ใช้ในการติดตามและวัดสถานะและประสิทธิภาพของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในระยะเวลาจริง โดยการรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเพื่อให้ผู้ใช้งานหรือผู้ควบคุมสามารถดูและปรับปรุงกระบวนการได้

 • 3. การแสดงผล:

  • Andon: สามารถใช้ไฟสัญญาณ (สีต่าง ๆ) และข้อความที่แสดงบนจอหรือพื้นผิวต่าง ๆ เพื่อแสดงสถานะและปัญหา

  • Machine Monitoring: ใช้จอภาพหรือแดชบอร์ดเพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องจักร รวมถึงกราฟและข้อมูลสถิติ

 • 4. ประโยชน์:

  • Andon: ช่วยให้ทีมงานและผู้ควบคุมกระบวนการรับรู้และแก้ไขปัญหาได้ทันที ลดเวลาหยุดงานที่ไม่จำเป็นและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ

  • Machine Monitoring: ช่วยในการตรวจจับปัญหาหรือข้อผิดพลาดในการทำงานของเครื่องจักรเพื่อช่วยในการบำรุงรักษาและควบคุมประสิทธิภาพการผลิต

 • 5. การปรับปรุงกระบวนการ:

  • Andon: การใช้ Andon เน้นการแก้ไขปัญหาทันทีและการป้องกันปัญหาในอนาคต ผู้ใช้งานในทีมสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนที่จะกระทำให้เกิดผลกระทบมากขึ้น

  • Machine Monitoring: การติดตามและวัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรสามารถช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มและปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ซึ่งสามารถช่วยในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • 6. การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ:

  • Andon: ส่วนใหญ่เป็นการแสดงสัญญาณไปที่มนุษย์โดยตรง ที่สามารถเห็นและเข้าใจง่าย อาจเชื่อมต่อกับระบบการบริหารงานหรือระบบการควบคุมอื่นในโรงงาน เช่นการแจ้งซ่อม

  • Machine Monitoring: มักใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์และระบบอัตโนมัติเพื่อรวบรวมข้อมูลเองและส่งข้อมูลไปยังระบบอื่น เช่น ระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) หรือระบบ IoT (Internet of Things)

สรุป “Andon” และ “Machine Monitoring” เป็นเครื่องมือที่มีเป้าหมายและแนวทางการใช้งานที่แตกต่างกัน โดย “Andon” มุ่งเน้นการสื่อสารและแก้ไขปัญหาไปยังคนใช้งานโดยตรง ในกระบวนการผลิต ในขณะที่ “Machine Monitoring” มุ่งเน้นที่ข้อมูลและการติดตามและวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรเพื่อการปรับปรุงและบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Andon กับ Machine Monitoring เลือกใช้งานอย่างไร ?

การเลือกใช้งานระหว่าง “Andon” และ “Machine Monitoring” ขึ้นอยู่กับความต้องการและวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความผิดพลาดและการปรับปรุงกระบวนการผลิตของคุณภาพสินค้า ดังนี้คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกใช้งาน:

ใช้ “Andon”: เมื่อต้องการระบบการแจ้งเตือนที่รวดเร็วและเน้นการสื่อสารของปัญหาหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  ให้ทีมงานรับทราบและแก้ไขปัญหาทันทีเพื่อลดเวลาหยุดงานและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการสร้างการแสดงที่มนุษย์สามารถเห็นและเข้าใจง่าย เช่น การใช้ไฟสัญญาณสีต่าง ๆ หรือข้อความแสดงบนจอแสดงผล

ใช้ “Machine Monitoring”: เมื่อต้องการติดตามและวัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในระยะเวลาจริง  ต้องการรวบรวมข้อมูลเชิงทางเทคนิคเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต  ต้องการบำรุงรักษาและควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ในหลายโรงงานเลือกที่จะใช้ทั้ง “Andon” และ “Machine Monitoring” โดยรวบรวมเข้าด้วยกันในกระบวนการผลิต โดยอาจมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดย “Andon” จะช่วยในการรับมือกับปัญหาและความผิดปกติทันที เนื่องจากสื่อสารเป็นส่วนสำคัญ ในขณะที่ “Machine Monitoring” จะช่วยในการติดตามและวัดสถานะการทำงานของเครื่องจักรเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์แนวโน้มและดำเนินการปรับปรุงในระยะยาวได้มากขึ้น

ก้าวเข้าสู่ Industry 4.0

ดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

Search

📢📢 อีเวนต์สำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

ภายในงานจะได้เห็นการทำงานในระบบงานจริง และสามารถทดลองใช้งานภายในงานได้!
เข้าร่วมงานฟรี

✅ สามารถคลิกลิงค์ด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้เลย!!