Logo Quick ERP full

Quick ERP

บริษัทที่ปรึกษาทางด้าน Digital Transformation ให้กลุ่มลูกค้าองค์กร

วิสัยทัศน์​

ช่วยให้ลูกค้าทุกรายประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้มากขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

Quick ERP x Rockwell x Microsoft

ลูกค้าทุกรายประสบความสำเร็จ

"ลูกค้าสำคัญทุกราย เราไม่โฟกัสเพียงรายใดรายหนึ่ง"

เรามุ่งเน้นที่การสร้างผลลัพธ์และการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้า ซึ่งเราไม่ได้มองแค่ผลลัพธ์ในระยะสั้นที่ซื้อขายแล้วจบ แต่ลูกค้าประสบความสำเร็จได้ โดยการนำเอาเทคโนโลยีของเราไปใช้

การดำเนินธุรกิจ

"เรามุ่งเน้นไปที่ลูกค้าองค์กร ใน 4 กลุ่ม ธุรกิจ"

1. Retail
2. Distribution
3. Manufacturing
4. Service

เทคโนโลยีดิจิทัล

"เราไม่ใช่ ERP Partner เราคือ Digital Transformation Partner"

ถึงแม้เราจะชื่อ Quick ERP แต่เราไม่ได้มีดีแต่ ERP เรามีเทคโนโลยีที่หลากหลาย และเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในยุคอุตสาหกรรม 4.0

พันธกิจและแนวทางของชาว "Quicker"​

สร้างการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน Information Technology (IT) และ Operation Technology (OT) ช่วยให้เกิด Data Transformation ในการบริหารจัดการกระบวนการธุรกิจ และการทำงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นจากระบบอัตโนมัติ

OT
IT
OT
IT+OT
IT+OT
คุณศรุต


โลกของธุรกิจวันนี้แข่งขันกันที่ความเร็วในการตัดสินใจ​

ข้อมูลจากเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่งนั้นไม่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจที่ดี Quick ERP จึงสร้างการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน IT และ OT ช่วยให้เกิด Data Transformation เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ไว้ใจได้ รวดเร็ว และครอบคลุม ให้การบริหารจัดการกระบวนการธุรกิจ และการทำงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกค้ามีประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

เราทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกที่มีเทคโนโลยีต่างกันแบบสุดขั้ว​

"การสร้างการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยี ดิจิทัลด้าน IT และ OT เพื่อให้เกิด Data Transformation ไม่ใช่แค่คำพูด แต่พิสูจน์ด้วยการเป็นคู่ค้ากับ Partner ระดับโลกที่แข็งแกร่งทั้งด้าน IT และ OT"

Microsoft logo 2012.svg
799px Rockwell Automation Logo
Advantech_logo

Business Units

Support to Digital Business Ecosystem

BU: Business Solutions

CRM
(D365 Sale)

ERP
(D365 FO, BC)

D365
Build in AI

BU: Cloud Solutions

Modern Workplace (MS Team, M365)

Power Platform (Power Bi, Power Automate, Power App)

Azure Service (VM, VDM, Synapse)

BU: Industry 4.0 Solutions

AI/ML
Internet of Thing (IoT)

Digital Twin/Metaverse

Quick MES, Quick CMMS

FA & Robot System Integrator

BU: Software Development

Business Analysts*

Designer/ Programmers

Web Develop

มั่นใจได้.. มีรางวัลการันตี

"Microsoft Thailand Partner of the Year Awards 2022"

ได้รับรางวัล Microsoft Thailand Partner of the Year Awards 2022 ในประเภท Culture Innovation – Power Platform

Partner of the Year Awards 2022 800x450 1

"Thailand Power Up Hackathon 2021 Winner"

Winner of Thailand Power Up Hackathon for Thai SME 2021 Manufacturing Industry จาก Microsoft Thailand

Thailand Power Up Hackathon 2021 Winner

"Microsoft
Partner Awards 2021"

โล่รางวัล Intelligent Line of Business Rising Star ประเภท Business Applications จาก Microsoft Thailand

Partner of the Year Awards 2021

ไว้ใจได้.. มี Certificate มากมาย

Quick ERP Microsoft Certified

ค่านิยมที่กำหนดจิตวิญญาณชาว "Quicker"

รวม About US

"ค่านิยม 4 ข้อ (CCTV) ที่เรายึดถือเป็นคุณค่าของเรา"

C

Challenge New Things

“Unlearn Relearn” เทคโนโลยีที่สมบูรณ์ไม่มีจริง เราจึงเรียนรู้พัฒนาเทคโนโลยีอยู่ตลอดและลองผิดลองถูก เพื่อให้ลูกค้าของเรามีแค่ลองถูก เหมาะสมกับธุรกิจและผู้ใช้เรื่อย ๆ

C

Customer Adoption & Value In Use

“ขายแล้ว ≠ จบ” เราช่วยผลักดันให้ลูกค้าประสบความสำเร็จหรือบรรลุเป้าหมายได้ จากการนำเอาเทคโนโลยีของเราไปใช้

T

Trust

เราก็คือ Trusted Advisor เป็นที่ปรึกษาที่ลูกค้าไว้วางใจได้ มีความเป็นมืออาชีพ และในฐานะ Quicker กับ Quicker เราเชื่อใจและไว้ใจเมื่อทำงานร่วมกัน เมื่อมีปัญหาเราพร้อมช่วยเหลือกันเพื่อความสำเร็จของงาน

V

Vision

Quicker ทุกคนต้องมีวิสัยทัศน์ไม่ใช่แค่ในแง่ขององค์กร แต่ต้องมีวิสัยทัศน์ของตัวเองที่จะมองปัญหา แก้ปัญหา หรือสร้างสรรค์การทำงาน เพื่อแก้ปัญหาให้ดีขึ้น

เส้นทางอาชีพที่ Quick ERP

Quick ERP คือ สถานที่รวมคนที่มีใจรักคนที่สนใจอยากรู้ว่าจะทำให้การธุรกิจของลูกค้าดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรด้วยดิจิทัล รวมพลังความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาทั้ง IT และ OT ในสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโต เพื่อปลดล็อคศักยภาพให้ชาว Quicker สามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ ออกมาได้