มาจุดไฟแห่งการทำงานในแบบที่เป็นคุณ

ความแตกต่างและหลากหลายมาอยู่ที่นี่ชาว "Quicker" ยึดมั่นในค่านิยมที่กำหนดจิตวิญญาณและแนวทางที่จะสร้างผลงานคุณไม่ได้แค่มาทำงานแต่มาสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ให้กับโลกธุรกิจ


IMG_8013

Hey there, I have an amazing tooltip !

เส้นทางอาชีพที่ Quick ERP

Quick ERP คือสถานที่รวมคนที่มีใจรักคนที่สนใจอยากรู้ว่าจะทำให้การธุรกิจของลูกค้าดีขึ้นกว่าเดิมได้อยากไรด้วยดิจิทัล รวมพลังความเชียวชาญจากหลากหลายสาขาทั้ง IT และ OT ในสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตเพื่อปลดล็อคศักยภาพให้ชาว Quicker สามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆออกมาได้

Hey there, I have an amazing tooltip !
IMG_8264

การทำงานที่ Quick ERP

การทำงานร่วมกันความไวเนื้อเชื่อใจและความเห็นต่างจะจุดประการไอเดียใหม่ๆอันยิ่งใหญ่ชาว Quicker ได้กล่าวไว้ 

Hey there, I have an amazing tooltip !
IMG_8022 2

ชีวิตที่ Quick ERP

นั่งเล่น, ทำงาน, ปาร์ตี้, ร้องเพลง, อีกมากมายหลากหลายความสุขเกิดขึ้นได้ที่นี่  

Hey there, I have an amazing tooltip !
IMG_8018 2

สวัสดิการที่ Quick ERP

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, แผนคุ้มคลองสุขภาพ, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น, เที่ยวต่างประเทศประจำปี

IMG_8017