สารจากกรรมการบริหาร

MESSAGE FROM CEO

สารจากประธานกรรมการบริหาร

โลกธุรกิจวันนี้แข่งขันกันที่ความเร็ว กับ DATA ใครมี 2 สิ่งนี้มากที่สุด และใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ทำให้เติบโตได้ไกล QUICK ERP เตรียมพร้อมกว่า 10 ปี พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ระดับโลก และบ่มเพาะชาว QUICKER ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญรอบด้าน เพื่อเป้าหมายให้ QUICK ERP เป็นผู้สร้างสะพานพาผู้ประกอบการไทยไปหาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ง่าย สะดวก ตอบโจทย์ ไม่เสียเวลา และใช้ประโยชน์ได้จริง

- คุณไพศาล แซ่ลี้ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ควิก อีอาร์พี จำกัด
Message from CEO
คุณไพศาล

MESSAGE FROM CCO

Chief Commercial Officer

สร้าง Service DNA ในแบบของชาว “Quicker” เพื่อเคียงข้างความสำเร็จของลูกค้า

วิสัยทัศน์ไม่ใช่แค่ข้อความที่ติดไว้บนผนัง แต่คือการสร้างให้เกิดขึ้นจริงด้วยมือของทุกๆ คนใน Quick ERP ที่ช่วยกันสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ตื่นตัวในการพัฒนาทักษะ มุ่งมั่นที่จะเติบโต และมีความสุขกับส่งมอบความสำเร็จให้ลูกค้า ทั้งหมดนี้คือ DNA ของชาว Quicker ที่ไหลเวียนอยู่ในบ้าน Quick ERP มากว่า 10 ปี จนถึงวันนี้ หัวใจของ Quicker ไม่เพียงยังคงมุ่งเพียงสร้างโซลูชันและแอปพลิเคชันที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ยังหวังเป็นที่ที่ปรึกษาและที่พึ่งพาที่ลูกค้าวางใจ

- คุณสุภาพร พุทธสอน Chief Commercial Officer บริษัท ควิก อีอาร์พี จำกัด
Message from Chief Commercial Officer
คุณสุภาพร พุทธสอน