MES Logo

Quick MES

Manufacturing Execution System​

ติดตามสถานะการผลิต และต้นทุนการผลิตแบบ Realtime

Factory 144ppi
MES Terminal
MES

ยกระดับ ERP ให้ก้าวล้ำกว่าที่เคยด้วย MES

MES จัดการการผลิตบนหน้าร้านในเวลาจริง ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงสินค้าสำเร็จรูป โดยเพิ่มประสิทธิภาพ บริหารงานได้อย่างง่ายดายเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจและความพึงพอใจของลูกค้า

ความสามารถของ MES

ควบคุมตรวจสอบด้วยความแม่นยำ เพื่อให้โรงงานของคุณทำงานด้วยความเร็วที่ไม่ช้าลงและประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

MES Running Screen

การผสมผสาน IT และ OT ในระบบ MES

OT

Products
Features & Timeline

Feature 2023

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ MES ได้ที่นี่

Qoot Magnify glass

IT-OT Convergence of MES

IT OT Convergence of MES
Supplies Chain Management (SCM)
Suppliers
Manufacture
Distributor
Retailer
Customer

month, week, days

ERP​
 • Collaborate with customer
 • Planning (MRP)
 • Collaborate with supplier (in real time)
 • Product design
 • inventory management
 • Production control/Costing
 • Quality control
 • Real time insight & control

week, day, shift

MES​
 • Visual Planning Board
 • Production plan
 • Job list
 • Production Status
 • Material List
 • Production History
 • Customize Reports and charts

shift, hour, min

MES
Terminal​
 • Visualization
 • Automatic/manual data collection
 • Realtime monitoring
 • Report
 • Automate OEE
 • ERP & MES Intergration

sec, millisecond

PLC
(Machine)
 • Sensor sends
 • OPC UA
 • Modbus Protocol

ความสามารถของ MES

ควบคุมตรวจสอบด้วยความแม่นยำ เพื่อให้โรงงานของคุณทำงานด้วยความเร็วที่ไม่ช้าลงและประสิทธิภาพดีขึ้น

item route edit

ใช้เครื่องมือ MES เพื่อวางแผนและกำหนดตารางการผลิต

ช่วยให้คุณกำหนดตารางการผลิตรายวันได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง เพื่อเพิ่มผลผลิตสูงสุด

MES Running Screen

การเก็บรวบรวมข้อมูลในสายการผลิต

ระบบ MES ช่วยให้มองเห็นข้อมูลสถานะต่าง ๆ ในสายการผลิตแบบ Real-time ช่วยลดเวลาในการรวบรวมข้อมูลแบบManual เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

events

การตรวจสอบเครื่องจักร

ทำให้สถานะการผลิตของแต่ละเครื่องจักรมองเห็นได้ง่าย ๆ สำหรับทุกคนด้วยระบบ MES

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ระบบ MES ช่วยให้องค์กรของคุณมีประสิทธิภาพและง่ายสำหรับวิเคราะห์ความสูญเสียเพื่อให้คุณสามารถขับเคลื่อนสู่มาตรฐานสากล ด้วยตัวชี้วัดที่เราเตรียมไว้ดังนี้

 • ตัวชี้วัดความสูญเสีย 6 ประการ (Six Big loss)
 • ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโดยรวมของพนักงาน (OLE)
 • ตัวชี้วัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE)
MES Terminal

เชื่อมต่อเครื่องจักรกับระบบ MES

เซ็นเซอร์ที่ต่อกับ MES Terminal เปิดให้โปรแกรม MES สามารถใช้ข้อมูล เช่น จำนวนผลผลิต (Part Count) เวลาเครื่องหยุด (Breakdown)

Quick MES Features

Features Quick MES
Server On-Cloud / On-Premises
สถานะเครื่องจักรแบบ Real-Time
สถานะการผลิตแบบ Real-Time อ้างอิง Job ได้
ประสิทธิภาพของเครื่องจักร (OEE) แบบ Real-Time
เห็นสถานะของเครื่องจักรในรูปแบบแผนผังโรงงาน
เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรในรูปแบบ Timeline
มุมมองการแสดงผลบนหน้าจอขนาดใหญ่ เช่น Smart TV เหมาะสำหรับพื้นที่การผลิต เพื่อกระตุ้นหรือสร้างแรงบัลดาลใจให้พนักงาน
สรุปข้อมูลออกมาในรูปแบบกราฟ
รายงานต่างๆ
Export ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel
ฟังก์ชันสำหรับ Import แผนการผลิตจาก Excel
การจัดการผู้ใช้
ตั้งค่าปฏิทินวันหยุดและเวลาพักเบรค
รองรับการทำงานแบบแบ่งกะ ประกาศกะได้ไม่จำกัด
รองรับการนับชิ้นงานดีจากเครื่องจักร
รองรับการนับชิ้นงานเสียจากเครื่องจักรหรือ Manual
รายงานเหตุผลของเสีย (NG)
การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบ ERP Add-on
แจ้งเตือนผ่าน Smart Watch  *
แจ้งเตือนผ่าน Line  **
ติดตั้งเครื่องมืออื่นๆ เช่น Handheld Scanner ในตรวจป้อนข้อมูล, ติดตั้ง Sensor (Vision Control)
จัดการแผนการผลิต เช่น Merge & Split แผน
รายงาน Analyze Six Big Loss
สามารถ Control Job, Materials , Tools, Personal
ระบบ Interlock Job, Material , Tool, Personal
แจ้งเตือนผ่าน Microsoft Teams หรือ Email
รูปแบบการติดตั้งหลากหลาย (1:1,1:6, Volume capacity, Handwork Station)
ความยืนหยุ่นในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบหรือหน้ารายงานได้
Module QC และ Work Instruction  *
Implement ระบบของเรา รองรับบนมาตราฐาน ISA95
สามารถทำ Volume Capacity
การตัดกะระหว่างข้ามคืน สามารถบันทึกข้อมูลผลิตตามจริง
รายงานเหตุผล Idle Time

* มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
** ได้ทั้ง On-Cloud / On-Premise

Quick MES ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0

ออกแบบมาเพื่อโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน รับรู้ต้นทุนการผลิตแบบ Real Time

Content