WebAccess/CNC ระบบควบคุมและจัดการเครื่องจักรประเภท CNC และ Robot [อัปเดต 2024]

โซลูชันหลักสำหรับอุปกรณ์ CNC ที่อยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามโครงสร้างซอฟต์แวร์ WebAccess/CNC ใช้งานบนเว็บ 100%
cnc cover
ทางลัด: เลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่อยากรู้

รู้จัก WebAccess/CNC คืออะไร

WebAccess/CNC เป็นโปรแกรมโซลูชันสำหรับเครื่องจักรประเภท CNC (Computer Numerical Control) และ ROBOT ที่อยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบโครงสร้างซอฟต์แวร์ของ WebAccess/CNC ที่เป็นการใช้งานบนเว็บ Application 100%

นอกจากนี้ WebAccess/CNC ยังมีฟังก์ชันในการอ่านข้อมูลที่สำคัญในเครื่อง CNC และเพิ่มความสามารถของซอฟต์แวร์ SCADA ให้ใช้งานกับเครื่องจักร CNC ด้วยการตรวจสอบข้อมูลและอุปกรณ์ I/O ต่าง ๆ ของเครื่อง CNC ทำให้ WebAccess/CNC นำประโยชน์ของ การจัดการข้อมูล CNC และการแสดงผลสถานะการงาน มาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ใช้สามารถเรียกดูหน้าเว็บ SCADA ผ่าน Webrower เพื่อตรวจสอบและบันทึกข้อมูล CNC ตามเวลาจริงและสถานะการผลิต ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์ ตามความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร CNC

Quick Suggest

หากสนใจเรียนรู้เพิ่มเติม ขอแนะนำบทความ

cnc 1

ความสามารถสำคัญของ WebAccess/CNC มีดังนี้

 • CNC Overview

แสดงผลข้อมูลภาพรวม แบบ real-time เช่น connection status, operation mode, CNC status, alarm status และ Availability

 • CNC Information

แสดงข้อมูลโดยละเอียดของเครื่อง CNC เช่น coordination information, operation information, G code และ spindle information

 • Availability

ให้ข้อมูลความพร้อมของเครื่อง CNC เพื่อ ใช้ในการจัดการกับประสิทธิภาพการผลิต แสดงข้อมูลโดยละเอียดของเครื่อง CNC เช่น spindle loading เพื่อการวิเคราะห์หาเงื่อนไขที่ทำให้เกิดความเสียหาย

 • CNC Alarm

สามรถดูข้อมูลย้อนหลังการ alarms จาก CNC records เพื่อเป็นประโยชน์ในการ maintenance ได้ตรงจุด และมีประสิธิภาพสูงสุด

 • NC Program Management

สามารถ upload และ download โปรแกรมของ CNC NC files และ แก้ไขการ interface to program ใน NC files ได้

 • Set Parameters

ตั้งค่าและแก้ไขพร้อมอัพเดตไปที่ CNC เช่น the coordinate compensation และ tool compensation parameters

 • Maintenance

การตั้งค่าการ Maintenance สำหรับสร้างการ preventive maintenance และเป็นข้อมูลให้กับผู้ผลิตเครื่องจักรต่อไป

Main Application of WebAccess/CNC

 • CNC Networking

– Different CNC connection
– Manufacturing data collection
– Replace manual statistics

 • Data Analysis

– Utilization
– OEE
– Alarm statistics

 • Production Report

– Customized report

 • Program Transfert

– NC files transfer
– Program comparison

 • Data Interface

– Database
– API interface
– Standard protocol
– Cloud MQTT

CNC Equipment & Controllers

ด้วยความหลากหลายของเครื่อง CNC และใช้ Controller ของตัวเอง ทำให้ต้องใช้ Driver เฉพาะของยี่ห้อนั้น ชึ่ง Wabaccess CNC ได้รวบรวมไว้ให้พร้อมใช้งานโดยครอบคุมในทุก ๆ แบรนด์ CNC และ Robot ในภาคอุตสาหกรรมประมาณ 90% ทำให้โรงงานที่ใช้งาน CNC และ Robot หลากหลายแบรนด์มีความสะดวกในการดึงข้อมูลมารวมศูนย์มากขึ้น

cnc 2

นอกจากนั้นยังมีความสามารถที่จะส่งต่อข้อมูลไปยัง Platform อื่นเพื่อใช้ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น MES, ERP และ WebAccess SCADA ที่จะมาช่วยในการบันทึก และทำ Dashboard ที่สวยงามอีกด้วย

cnc 3
cnc 4

WebAccess/CNC เหมาะกับใคร

WebAccess CNC เหมาะสำหรับโรงงานที่ใช้เครื่องจักรประเภทเครื่องกลึง CNC (Computer Numerical Control) และโรงงานที่มีเครื่อง Robot จำนวนมากยากต่อการบริหารและจัดการ WebAccess CNC จะทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล จากทุก ๆ เครื่องมาไว้ในระบบเดียวกัน เพื่อแสดงผลและรับคำสั่งจากจุดเดียวโดยไม่ต้องไปสั่งการที่หน้าเครื่อง เหมาะสำหรับผู้ที่รับหน้าที่ดูแลภาพรวมของเครื่องจักรกลุ่ม CNC และทีมซ่อมบำรุงเครื่องจักร CNC ด้วย

WebAccess/CNC ยังเหมาะสำหรับโรงงานที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลและประเมินผลการทำงานของอุปกรณ์จากที่ไหนก็ได้ อีกทั้งต้องการการบันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติและง่ายสำหรับการตรวจสอบ

สรุปได้ว่า WebAccess/CNC นั้นเหมาะสำหรับโรงงานที่ใช้เครื่องจักรประเภท เครื่องกลึง CNC (Computer Numerical Control) และโรงงานที่มีเครื่อง Robot จำนวนมาก ที่มีความต้องการบันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติ, เข้าถึงข้อมูล, ตรวจสอบปริมาณการใช้พลังงาน, ความต้องการด้านการบริหารจัดการอุปกรณ์และข้อมูลของธุรกิจเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

WebAccess/CNC และ WebAccess/SCADA แตกต่างกันอย่างไร

WebAccess/CNC และ WebAccess/SCADA เป็นระบบจัดการและควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ แต่มีความแตกต่างกันด้านวัตถุประสงค์และการใช้งาน

WebAccess/CNC เป็นระบบที่ใช้สำหรับควบคุมและจัดการกับ เครื่องตัด เครื่องกลึง ในรูปแบบ CNC (Computer Numerical Control) และ ROBOT โดยใช้ข้อมูลจากเครื่องจักรและแสดงผลบนแผงควบคุมส่วนกล่าง ซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมของการทำงานของเครื่องจักรและจัดการปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

WebAccess/SCADA เป็นระบบที่ใช้สำหรับควบคุมและจัดการอุปกรณ์ในระบบอัตโนมัติทั่วไปที่ใช้ PLC, HMI หรือ Controller ในการควบคุมและสั่งงาน เช่น เครื่องจักรแบบอัตโนมัติ, สายการผลิตแบบอันโนมัติ, อุปกรณ์การแพทย์, อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย, อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า, ระบบจ่ายไฟ, ระบบการใช้พลังงาน เป็นต้น แสดงผลบนแผงควบคุม ซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมของการทำงานของอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ และจัดการปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

สรุปแล้ว WebAccess/CNC และ WebAccess/SCADA เป็นระบบที่ใช้สำหรับควบคุมและจัดการอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ แต่วัตถุประสงค์และการใช้งานของทั้งสองระบบไม่เหมือนกัน WebAccess/CNC เป็นระบบที่เฉพาะเจาะจงสำหรับควบคุมและจัดการ เครื่องตัด, เครื่องกลึง ในรูปแบบ CNC (Computer Numerical Control) และ Robot โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น G-code และ DNC (Distribution Numerical Control) เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วน WebAccess/SCADA เป็นระบบที่มีขอบเขตให้กว้างขึ้นและใช้ในการควบคุมและจัดการอุปกรณ์อุปกรณ์ในระบบอัตโนมัติทั่วไปที่ใช้ PLC , HMI หรือ Controller ในการควบคุมและสั่งงาน เพื่อช่วยในการติดตามและจัดการปัญหาต่าง ๆ

ก้าวเข้าสู่ Industry 4.0

ดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

Search
microsoft partner of the year 2024 Quick ERP

Quick ERP รับรางวัล Partner of the Year Awards 2023 – Dynamics 365 Finance

รางวัล 3 ปีซ้อน ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินธุรกิจในระดับสูงตลอดปีที่ผ่านมา ตลอดจนมีกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดที่สมบูรณ์และไม่เหมือนใคร