Access/CNC ระบบควบคุมและจัดการเครื่องจักรประเภท CNC และ Robot
โซลูชันหลักสำหรับอุปกรณ์ CNC ที่อยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามโครงสร้างซอฟต์แวร์ WebAccess/CNC เป็นการใช้งานบนเว็บ 100%
หน้าแรก » Blogs  »  Access/CNC ระบบควบคุมและจัดการเครื่องจักรประเภท CNC และ Robot

WebAccess/CNC คืออะไร

WebAccess/CNC เป็นโปรแกรมโซลูชันสำหรับเครื่องจักรประเภท CNC (Computer Numerical Control) และ ROBOT ที่อยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบโครงสร้างซอฟต์แวร์ของ WebAccess/CNC ที่เป็นการใช้งานบนเว็บ Application 100%

นอกจากนั้น WebAccess/CNC ยังมีฟังก์ชันในการอ่านข้อมูลที่สำคัญในเครื่อง CNC และเพิ่มความสามารถของซอฟต์แวร์ SCADA ให้ใช้งานกับเครื่องจักร CNC ด้วยการตรวจสอบข้อมูลและอุปกรณ์ I/O ต่าง ๆ ของเครื่อง CNC ทำให้ WebAccess/CNC นำประโยชน์ของ การจัดการข้อมูล CNC และการแสดงผลสถานะการงาน มาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ใช้สามารถเรียกดูหน้าเว็บ SCADA ผ่าน Webrower เพื่อตรวจสอบและบันทึกข้อมูล CNC ตามเวลาจริงและสถานะการผลิต ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์ ตามความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร CNC

หากอยากรู้ว่าระบบ SCADA คืออะไร สามารถศึกษาหน้าที่ของระบบนี้ได้ที่นี่

อ่านบทความฉบับเต็ม "SCADA คืออะไร"

Table of Content

1. WebAccess/CNC มีความสามารถที่สำคัญดังนี้
2. Main Application of WebAccess/CNC
3. CNC Equipment & Controllers
4. WebAccess/CNC เหมาะกับใคร
5. WebAccess/CNC และ WebAccess/SCADA แตกต่างกันอย่างไร
cnc-1

WebAccess/CNC มีความสามารถที่สำคัญดังนี้

 • CNC Overview

แสดงผลข้อมูลภาพรวม แบบ real-time เช่น connection status, operation mode, CNC status, alarm status และ Availability

 • CNC Information

แสดงข้อมูลโดยละเอียดของเครื่อง CNC เช่น coordination information, operation information, G code และ spindle information

 • Availability

ให้ข้อมูลความพร้อมของเครื่อง CNC เพื่อ ใช้ในการจัดการกับประสิทธิภาพการผลิต แสดงข้อมูลโดยละเอียดของเครื่อง CNC เช่น spindle loading เพื่อการวิเคราห์หาเงื่อนไขที่ทำให้เกิดความเสียหาย

 • CNC Alarm

สามรถดูข้อมูลย้อนหลังการ alarms จาก CNC records เพื่อเป็นประโยชน์ในการ maintenance ได้ตรงจุด และมีประสิธิภาพสูงสุด

 • NC Program Management

สามารถ upload และ download โปรแกรมของ CNC NC files และ แก้ไขการ interface to program ใน NC files ได้

 • Set Parameters

ตั้งค่าและแก้ไขพร้อมอัพเดตไปที่ CNC เช่น the coordinate compensation และ tool compensation parameters

 • Maintenance

การตั้งค่าการ Maintenance สำหรับสร้างการ preventive maintenance และเป็นข้อมูลให้กับผู้ผลิตเครื่องจักรต่อไป

Main Application of WebAccess/CNC

 • CNC Networking
 • - Different CNC connection
  - Manufacturing data collection
  - Replace manual statistics

 • Data Analysis
 • - Utilization
  - OEE
  - Alarm statistics

 • Production Report
 • - Customized report

 • Program Transfert
 • - NC files transfer
  - Program comparison

 • Data Interface
 • - Database
  - API interface
  - Standard protocol
  - Cloud MQTT

  CNC Equipment & Controllers

  ด้วยความหลากหลายของเครื่อง CNC และใช้ Controller ของตัวเอง ทำให้ต้องใช้ Driver เฉพาะของยี่ห้อนั้น ชึ่ง Wabaccess CNC ได้รวบรวมไว้ให้พร้อมใช้งานโดยครอบคุมในทุก ๆ แบรนด์ CNC และ Robot ในภาคอุตสาหกรรมประมาณ 90% ทำให้โรงงานที่ใช้งาน CNC และ Robot หลากหลายแบรนด์มีความสะดวกในการดึงข้อมูลมารวมศูนย์มากขึ้น

  cnc-2

  นอกจากนั้นยังมีความสามารถที่จะส่งต่อข้อมูลไปยัง Platform อื่นเพื่อใช้ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น MES, ERP และ WebAccess SCADA ที่จะมาช่วยในการบันทึก และทำ Dashboard ที่สวยงามอีกด้วย

  cnc-3
  cnc-4

  WebAccess/CNC เหมาะกับใคร

  WebAccess CNC เหมาะสำหรับโรงงานที่ใช้เครื่องจักรประเภทเครื่องกลึง CNC (Computer Numerical Control) และโรงงานที่มีเครื่อง Robot จำนวนมากยากต่อการบริหารและจัดการ WebAccess CNC จะทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล จากทุก ๆ เครื่องมาไว้ในระบบเดียวกัน เพื่อแสดงผลและรับคำสั่งจากจุดเดียวโดยไม่ต้องไปสั่งการที่หน้าเครื่อง เหมาะสำหรับผู้ที่รับหน้าที่ดูแลภาพรวมของเครื่องจักรกลุ่ม CNC และทีมซ่อมบำรุ่งเครื่องจักร CNC ด้วย

  WebAccess/CNC ยังเหมาะสำหรับโรงงานที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลและประเมินผลการทำงานของอุปกรณ์จากที่ไหนก็ได้ อีกทั้งต้องการการบันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติและง่ายสำหรับการตรวจสอบ

  สรุปได้ว่า WebAccess/CNC นั้นเหมาะสำหรับโรงงานที่ใช้เครื่องจักรประเภท เครื่องกลึง CNC (Computer Numerical Control) และโรงงานที่มีเครื่อง Robot จำนวนมาก ที่มีความต้องการบันทึกข้อมูลแบบอัตโนมัติ, เข้าถึงข้อมูล, ตรวจสอบปริมาณการใช้พลังงาน, ความต้องการด้านการบริหารจัดการอุปกรณ์และข้อมูลของธุรกิจเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

  WebAccess/CNC และ WebAccess/SCADA แตกต่างกันอย่างไร

  WebAccess/CNC และ WebAccess/SCADA เป็นระบบจัดการและควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ แต่มีความแตกต่างกันด้านวัตถุประสงค์และการใช้งาน

  WebAccess/CNC เป็นระบบที่ใช้สำหรับควบคุมและจัดการกับ เครื่องตัด, เครื่องกลึง ในรูปแบบ CNC (Computer Numerical Control) และ ROBOT โดยใช้ข้อมูลจากเครื่องจักรและแสดงผลบนแผงควบคุมส่วนกล่าง ซึ่งช่วยให้เห็ภาพรวมของการทำงานของเครื่องจักรและจัดการปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

  WebAccess/SCADA เป็นระบบที่ใช้สำหรับควบคุมและจัดการอุปกรณ์ในระบบอัตโนมัติทั่วไปที่ใช้ PLC, HMI หรือ Controller ในการควบคุมและสั่งงาน เช่น เครื่องจักรแบบอัตโนมัติ, สายการผลิตแบบอันโนมัติ, อุปกรณ์การแพทย์, อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย, อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า, ระบบจ่ายไฟ, ระบบการใช้พลังงาน เป็นต้น แสดงผลบนแผงควบคุม ซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมของการทำงานของอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ และจัดการปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

  สรุปแล้ว WebAccess/CNC และ WebAccess/SCADA เป็นระบบที่ใช้สำหรับควบคุมและจัดการอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ แต่วัตถุประสงค์และการใช้งานของทั้งสองระบบไม่เหมือนกัน WebAccess/CNC เป็นระบบที่เฉพาะเจาะจงสำหรับควบคุมและจัดการ เครื่องตัด, เครื่องกลึง ในรูปแบบ CNC (Computer Numerical Control) และ Robot โดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น G-code และ DNC (Distribution Numerical Control) เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วน WebAccess/SCADA เป็นระบบที่มีขอบเขตให้กว้างขึ้นและใช้ในการควบคุมและจัดการอุปกรณ์อุปกรณ์ในระบบอัตโนมัติทั่วไปที่ใช้ PLC , HMI หรือ Controller ในการควบคุมและสั่งงาน เพื่อช่วยในการติดตามและจัดการปัญหาต่าง ๆ

  ก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 

  ดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่ 

  COVER WebAccess

  WebAccess/CNC

  Advantech WebAccess/CNC โซลูชันหลักสำหรับอุปกรณ์ CNC ที่อยู่บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามโครงสร้างซอฟต์แวร์ WebAccess/CNC เป็นการใช้งานบนเว็บ 100% WebAccess/CNC มีฟังก์ชันในการอ่านข้อมูล CNC ที่สำคัญและเพิ่มความสามารถในการเชื่อมต่อ SCADA ในตลาด CNC

  ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ >
  SCADA Main WEBACCESS

  WebAccess/SCADA

  Advantech WebAccess/SCADA เป็นชุดซอฟต์แวร์ SCADA ที่ทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ สำหรับการควบคุม การเก็บข้อมูล และการแสดงผล ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่ซับซ้อน ทำงายโดยอัตโนมัติ และสำหรับหน้างานที่จำเป็นต้องมีการความคุมสั่งงานจากระยะไกล

  ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ >
  SCADA Main Rapid

  Rapid SCADA

  โรงงานดิจิทัลอาศัยระบบ MES ยกระดับการวางแผนทรัพยากรองค์กร ERP ให้ก้าวลํ้ากว่าที่เคย โดยตลอดทั้งสายการผลิตระบบ MES และอุปกรณ์ IoT ของ Quick ERP จะเข้าไปควบคุมตรวจสอบด้วยความแม่นยำ เพื่อให้โรงงานของคุณทำงานด้วยความเร็วที่ไม่ช้าลงและประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

  ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ >
  บทความอื่น

  เกี่ยวกับ SCADA

  Blog ล่าสุด