รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับ ROI: คืออะไร สูตรคำนวณ การใช้ในแต่ละอุตสาหกรรม

ROI คืออะไร การคำนวณ ความสำคัญ และวิธีการปรับปรุง ROI ในบทความนี้ พบกับ ROI ในธุรกิจ, การลงทุน และอุตสาหกรรม อย่างละเอียด
ROI cover 1
ทางลัด: เลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่อยากรู้

ในการตัดสินใจทางการเงิน คำว่า ROI (Return on Investment) มีบทบาทสำคัญ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่ให้การประเมินแบบปริมาณของความมีประสิทธิภาพของการลงทุน ง่าย ๆ คือ ROI เป็นอัตราส่วนที่เปรียบเทียบกำไรหรือขาดทุนจากการลงทุนเทียบกับค่าใช้จ่าย

อีกหนึ่งตัวชี้วัดที่น่าสนใจคือ OEE (Overall Equipment Effectiveness) การวัดประสิทธิภาพของการผลิต โดยส่วนมากแล้วจะใช้วัดในส่วนของการทำงานของเครื่องจักร โดยใช้เพื่อเป็นการประเมินถึงประสิทธิภาพของการผลิต ว่ามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด

OEE 2

ความสำคัญของ ROI

 • การวัดความสำเร็จในธุรกิจ

ในเรื่องของการดำเนินธุรกิจ ROI เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ (KPI) ที่ช่วยวัดกำไรจากการลงทุน เมื่อธุรกิจต้องการตรวจสอบความคุ้มค่าของการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการซื้ออุปกรณ์ใหม่, การเริ่มแคมเปญการตลาดหรือการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การคำนวณ ROI ช่วยให้เข้าใจว่าแนวทางการลงทุนไหนที่นำไปสู่กำไรและแนวทางไหนที่ขาดทุน

 • การแนะนำการตัดสินใจการลงทุน

ROI ให้เกณฑ์เปรียบเทียบสำหรับการวัดประสิทธิภาพของการลงทุนที่แตกต่างกัน สำหรับนักลงทุนจำเป็นต้องค้นหาการลงทุนที่ให้ ROI สูงสุด ภายใต้ข้อจำกัดของความเสี่ยงและเกณฑ์การลงทุนอื่น ๆ

การคำนวณ ROI

 • สูตรการคำนวณ

สูตรในการคำนวณ ROI นั้นง่ายมาก:

ROI = (รายได้ – ต้นทุนของสินค้าที่ขายไป) / ต้นทุนของสินค้าที่ขายไป x 100

 • ตัวอย่างการคำนวณ

สมมติว่านักลงทุนซื้อหุ้นมูลค่า 50,000 บาท และขายได้ 70,000 บาท โดย ROI สำหรับการลงทุนนี้คือ:

ROI = [(70,000 – 50,000) / 50,000] x 100 = 40%

ข้อจำกัดของ ROI

 • ปัจจัยที่ไม่ได้ถูกพิจารณา

ROI ทั้งที่มีประโยชน์มาก ๆ ก็ยังมีข้อจำกัด โดย ROI ไม่ได้พิจารณาระยะเวลาของการลงทุน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพราะค่าของการลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้มากเมื่อเวลาผ่านไป และยังไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยง, ภาวะเงินเฟ้อ หรือค่าใช้จ่ายของโอกาส

 • การเข้าใจผิดเกี่ยวกับ ROI

ROI ที่สูงโดยทั่วไปจะถูกเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่อาจจะไม่เสมอไป เช่น การลงทุนที่มี ROI สูงแต่มีความเสี่ยงสูงอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีกว่าการลงทุนที่มี ROI ต่ำและมีความเสี่ยงต่ำ ดังนั้น ROI ไม่ควรเป็นตัวชี้วัดเดียวที่แนะนำการตัดสินใจการลงทุน

การใช้ ROI ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

 • อสังหาริมทรัพย์

ในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ROI สามารถนำมาใช้ในหลายแบบ ตัวอย่างเช่น สำหรับที่พักอาศัยที่ให้เช่า ROI สามารถคำนวณได้จากการหารรายได้จากการเช่าต่อปีด้วยการลงทุนรวมในทรัพย์สิน ถ้าซื้อทรัพย์สินไว้ในราคา 6 ล้านบาท และสร้างรายได้จากการเช่าปีละ 600,000 บาท ROI ที่ได้ก็คือ 10% แต่การคำนวณง่าย ๆ นี้ไม่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าบำรุงรักษา ค่าซ่อมแซม ค่าบริหารทรัพย์สิน ประกันภัย และภาษีทรัพย์สิน การคำนวณ ROI ที่ถูกต้องควรลบค่าใช้จ่ายเหล่านี้จากรายได้จากการเช่าก่อนที่จะคำนวณ ROI

ในกรณีของการซื้อทรัพย์สินมาปรับปรุงแล้วขายต่อ ROI สามารถใช้วัดกำไรที่ได้จากการขายเทียบกับทั้งหมดที่ใช้ในการซื้อและปรับปรุงทรัพย์สิน เช่น ถ้าซื้อทรัพย์สินและปรับปรุงทั้งหมดใช้เงิน 6 ล้านบาท แล้วขายได้ 7.5 ล้านบาท ROI ที่ได้ก็คือ 25%

 • ตลาดหุ้น

ในตลาดหุ้น ROI เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวัดความสำเร็จของการลงทุน สามารถใช้วัดหุ้นแต่ละตัว เปรียบเทียบประสิทธิภาพของหุ้นต่าง ๆ หรือประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์การลงทุนในพอร์ตการลงทุน

เช่น ถ้าคุณซื้อหุ้นในราคา 1,500 บาทแล้วขายได้ 1,800 บาท ROI ที่ได้ก็คือ 20% อย่างไรก็ตาม การคำนวณ ROI สำหรับหุ้นสามารถพิจารณาดอกเบี้ยที่ได้รับเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ครอบคลุมมากขึ้น ROI ยังสามารถใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนที่แตกต่างกัน เช่น คุณอาจจะเปรียบเทียบ ROI ของพอร์ตการลงทุนหุ้นของคุณกับ ROI ของพอร์ตการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของคุณเพื่อระบุว่าอันไหนทำงานได้ดีกว่า

 • แคมเปญการตลาด

ROI ยังสำคัญมากในด้านการตลาด เป็นตัววัดอันดับต้น ๆ ในประสิทธิภาพของแคมเปญการโฆษณา ช่วยให้ธุรกิจรู้ว่ากลยุทธ์การตลาดของทำงานอย่างไรและอาจจะปรับปรุงได้อย่างไร

วิธีง่าย ๆ ในการคำนวณ ROI ของแคมเปญการตลาดคือ การหารกำไรจากการขายที่ขับเคลื่อนโดยแคมเปญด้วยต้นทุนรวมของแคมเปญ เช่น ถ้าแคมเปญการตลาดใช้งบประมาณ 300,000 บาทแล้วสร้างรายได้จากการขายได้ 1.5 ล้านบาท ROI ของแคมเปญก็คือ 400% อย่างไรก็ตาม การคำนวณนี้อาจจะทำให้ซับซ้อนเพิ่มขึ้นด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาของรอบการขาย การสนับสนุนของแคมเปญต่อการรู้จักแบรนด์ และมูลค่าของลูกค้าตลอดชีวิต ปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพที่สุดของแคมเปญการตลาด

 • สตาร์ทอัปเทคโนโลยี (Tech Startups)

ในอุตสาหกรรมสตาร์ทอัปเทคโนโลยี ROI โดยทั่วไปใช้โดยนักลงทุนทุนภายใน (VCs) และนักลงทุนเองเพื่อประเมินผลตอบแทนที่เป็นไปได้จากการลงทุนในบริษัทใหม่ มักจะถูกใช้เปรียบเทียบผลตอบแทนที่เป็นไปได้ของการลงทุนในสตาร์ทอัปที่แตกต่างกันเพื่อระบุว่าการลงทุนไหนที่มีโอกาสที่จะทำกำไรมากที่สุด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสตาร์ทอัปโดยปกติจะไม่สร้างกำไรในช่วงเริ่มต้น VCs และนักลงทุนเองจำเป็นต้องทำคาดการณ์เกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรในอนาคตของสตาร์ทอัปโดยพิจารณาปัจจัยเช่น ขนาดของตลาดที่เป็นไปได้ อัตราการเติบโตของสตาร์ทอัป และคุณภาพของทีมของสตาร์ทอัป การคำนวณ ROI ในสถานการณ์เหล่านี้จึงอาจจะมีความซับซ้อนและสภาพคล่องขึ้น

 • ค้าปลีก

ในภาคค้าปลีก ROI สามารถใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ผู้ค้าปลีกอาจคำนวณ ROI ของแคมเปญส่งเสริมการขายโดยเปรียบเทียบกำไรเพิ่มเติมที่สร้างขึ้นจากแคมเปญกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ROI ยังสามารถใช้ในการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในที่ตั้งร้านค้าใหม่ โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการตั้งขึ้นร้านค้าและกำไรที่ร้านค้าสร้างขึ้น

นอกจากนี้ ผู้ค้าปลีกอาจใช้ ROI เพื่อระบุประสิทธิภาพของการจัดการสินค้าคงคลัง โดยการหารกำไรขั้นต้นด้วยต้นทุนของสินค้าที่ขายออก ผู้ค้าปลีกสามารถวัดผลตอบแทนจากการลงทุนในสินค้าคงคลังและเปรียบเทียบกำไรของสินค้าที่แตกต่างกัน

การปรับปรุง ROI ของคุณ

การเพิ่ม ROI ให้สูงสุดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจใด ๆ ไม่ใช่เพียงแค่การลงทุนในกิจการที่ทำกำไรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการ, การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดของเสีย นี่คือกลยุทธ์ที่เพื่อปรับปรุง ROI

 • การวางแผนและตั้งเป้าหมายอย่างมีกลยุทธ์

การปรับปรุง ROI ที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นด้วยกลยุทธ์ที่มั่นคงและเป้าหมายที่ชัดเจน กำหนดผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงที่คุณคาดหวังจากการลงทุนของคุณ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณลงทุนในการโฆษณา ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเช่น เพิ่มการจราจรของเว็บไซต์หรือการเพิ่มอัตราการแปลง การมีเป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนจะให้ทิศทางที่ชัดเจนและช่วยวัด ROI ได้อย่างแม่นยำ

 • การตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างประจำ

การติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการลงทุนของคุณอย่างประจำเป็นสิ่งสำคัญ ใช้เครื่องมือติดตามและซอฟต์แวร์วิเคราะห์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของคุณ การวิเคราะห์อย่างประจำช่วยให้คุณสามารถระบุแนวโน้ม สังเกตปัญหาได้ในระยะเร็ว และทำการตัดสินใจตามข้อมูล ซึ่งสามารถเพิ่ม ROI ของคุณอย่างมาก

 • การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการทรัพยากรทั้งสองประเภท ทั้งคนและวัตถุดิบ สามารถปรับปรุง ROI ได้อย่างมาก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณได้รับการฝึกอบรมอย่างดีและมีแรงจูงใจ และทักษะของพวกเขาถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเดียวกับการจัดการทรัพยากรวัตถุดิบของคุณอย่างฉลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่จำเป็น

 • การเปิดใจยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี

การรวมเทคโนโลยีสามารถทำให้การดำเนินงานเรียบร้อยลง ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มความสามารถในการผลิต ซึ่งทำให้ ROI เพิ่มขึ้น นี้อาจรวมถึงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ, ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ที่สมัยใหม่

 • กลยุทธ์ในการรักษาลูกค้า

การรับลูกค้าใหม่มักจะเป็นการที่แพงกว่าการรักษาลูกค้าที่มีอยู่แล้ว การใช้กลยุทธ์ในการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและความภักดีสามารถนำไปสู่ธุรกิจที่ซ้ำซ้อน ซึ่งจะทำให้ ROI เพิ่มขึ้น

 • กลยุทธ์ในการลดค่าใช้จ่าย

การระบุและตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเป็นวิธีอีกหนึ่งในการปรับปรุง ROI นี้อาจรวมถึงการต่อรองข้อตกลงที่ดีกว่ากับผู้จัดจำหน่าย, การลดการใช้พลังงาน หรือปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อลดของเสีย

สรุป

ROI เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการเงินที่สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจและนักลงทุนประเมินความมีกำไรของการลงทุน แม้ว่าจะมีข้อจำกัด แต่ ROI เป็นเครื่องมือที่ง่ายและหลากหลายที่เมื่อใช้คู่กับตัวชี้วัดทางการเงินอื่น ๆ สามารถช่วยในการตัดสินใจที่ได้

ก้าวเข้าสู่ Industry 4.0

ดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

Table of Content
Search
microsoft partner of the year 2024 Quick ERP

Quick ERP รับรางวัล Partner of the Year Awards 2023 – Dynamics 365 Finance

รางวัล 3 ปีซ้อน ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินธุรกิจในระดับสูงตลอดปีที่ผ่านมา ตลอดจนมีกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดที่สมบูรณ์และไม่เหมือนใคร