เปรียบเทียบ Power BI กับ Tableau, Qlik, Excel อ่านก่อนตัดสินใจซื้อ!
เปรียบเทียบคุณสมบัติและข้อแตกต่างระหว่าง Power BI กับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นราคา ความคุ้มค่า การนำเสนอข้อมูล การสร้างสูตร ฯลฯ
หน้าแรก » Blogs  »  เปรียบเทียบ Power BI กับ Tableau, Qlik, Excel อ่านก่อนตัดสินใจซื้อ!

เปรียบเทียบ Power BI กับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ: Tableau, Qlik, Excel

เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลมีหลายตัวให้เลือกใช้ ซึ่งแต่ละตัวมีคุณสมบัติและข้อแตกต่างเป็นของตัวเอง ในบทความนี้เราจะมาเปรียบเทียบ Power BI กับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ อย่าง Tableau, Qlik, และ Excel กัน

Table of Content

1. Power BI คืออะไร
2. Tableau คืออะไร
3. Qlik คืออะไร
4. Excel คืออะไร
5. การเปรียบเทียบ Power BI กับ Tableau, Qlik และ Excel
5.1. ความสามารถในการสร้างกราฟและการนำเสนอข้อมูล
5.2. ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล
5.3. ความสามารรถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
5.4. การสนับสนุนภาษาสูตรและการสร้างสูตรเฉพาะ
5.5. ราคาและความคุ้มค่า
6. สรุป

Power BI คืออะไร

Power BI เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลของ Microsoft ที่เน้นไปที่การสร้างรายงานและแดชบอร์ด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Power Platform โดย Power BI มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีภาษาสูตร DAX ที่ให้ความสามารถในการสร้างสูตรเฉพาะเจาะจงตามความต้องการ

อ่านบทความฉบับเต็ม "Microsoft Power BI"
อ่านบทความฉบับเต็ม "Microsoft Power Platform"

Tableau คืออะไร

Tableau เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่เน้นไปที่การสร้างกราฟและการนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่าย Tableau มีความสามารถในการสนับสนุนข้อมูลขนาดใหญ่และมีความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล อีกทั้งยังมีภาษาสูตร Tableau Calculated Field ที่ให้ความสามารถในการสร้างสูตรเฉพาะเจาะจงตามความต้องการ

Qlik คืออะไร

Qlik เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่เน้นไปที่การสร้างและปรับปรุงแบบจำลองข้อมูลในรูปแบบของ Qlik Data Model Qlik มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลหลายประเภทและมีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ associative ที่ช่วยให้เราเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ไม่ได้ตั้งใจค้นหา นอกจากนี้ยังมีภาษาสูตร Qlik Expression ที่ให้ความสามารถในการสร้างสูตรเฉพาะเจาะจงตามความต้องการ

Excel

Excel หนึ่งใน Microsoft 365 เป็นเครื่องมือตารางคำนวณที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบง่าย ๆ และสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการความซับซ้อนมาก นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันสูตรต่าง ๆ ที่ให้ความสามารถในการสร้างสูตรเฉพาะเจาะจงตามความต้องการ

อ่านบทความฉบับเต็ม "Microsoft 365"

การเปรียบเทียบ Power BI กับ Tableau, Qlik และ Excel

  1. ความสามารถในการสร้างกราฟและการนำเสนอข้อมูล

 • Power BI

 • มีความยืดหยุ่นในการสร้างกราฟและตัวกรองข้อมูล
 • มีเทมเพลตกราฟที่หลากหลายและสามารถปรับแต่งได้
 • การใช้งาน Drag-and-drop ทำให้ง่ายต่อการสร้างและปรับปรุงกราฟ

 • Tableau

 • มีความสามารถในการสร้างกราฟที่มากขึ้น
 • มีเทมเพลตกราฟที่หลากหลายเช่นกัน แต่อาจต้องใช้เวลาในการปรับปรุงกว่า Power BI
 • การใช้งาน Drag-and-drop ทำให้ง่ายต่อการสร้างและปรับปรุงกราฟ

 • Qlik

 • การสร้างกราฟใน Qlik อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และปรับปรุงกว่า Power BI และ Tableau
 • เทมเพลตกราฟไม่หลากหลายเท่า Power BI และ Tableau
 • การใช้งาน Drag-and-drop มีข้อจำกัดบางประการ

 • Excel

 • มีความสามารถในการสร้างกราฟและตัวกรองข้อมูลที่ค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ

  2. ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล

 • Power BI

 • Power BI สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย รวมถึงไฟล์ CSV, Excel, SQL Server, Azure, Google Analytics, Salesforce และอื่น ๆ อีกมากมาย
 • มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับ API และเว็บเซอร์วิสต่าง ๆ
 • รองรับการเชื่อมต่อแบบ Real-time และ DirectQuery สำหรับการเข้าถึงข้อมูลแบบ Real-time
 • มีความยืดหยุ่นในการปรับปรุงและจัดการข้อมูลก่อนนำไปวิเคราะห์

 • Tableau

 • Tableau สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเช่นกัน เช่นไฟล์ CSV, Excel, SQL Server, Oracle, Google Sheets, Salesforce และอื่น ๆ
 • รองรับการเชื่อมต่อกับ API และเว็บเซอร์วิสต่าง ๆ
 • มีความสามารถในการเชื่อมต่อแบบ Real-time และการเข้าถึงข้อมูลแบบ Real-time
 • สามารถปรับปรุงและจัดการข้อมูลก่อนนำไปวิเคราะห์ แต่อาจมีข้อจำกัดบางประการเมื่อเทียบกับ Power BI

 • Qlik

 • Qlik สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลหลายประเภท เช่นไฟล์ CSV, Excel, SQL Server, Oracle, SAP, Salesforce และอื่น ๆ
 • รองรับการเชื่อมต่อกับ API และเว็บเซอร์วิสต่าง ๆ
 • สามารถเชื่อมต่อข้อมูลแบบ Real-time และการเข้าถึงข้อมูลแบบ Real-time
 • มีความสามารถในการปรับปรุงและจัดการข้อมูลก่อนนำไปวิเคราะห์ แต่อาจมีข้อจำกัดบางประการเมื่อเทียบกับ Power BI และ Tableau

 • Excel

 • Excel สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลบางประเภท เช่นไฟล์ CSV, Excel, SQL Server, Access, และเว็บเซอร์วิสบางอย่าง
 • ไม่รองรับการเชื่อมต่อกับ API หรือเว็บเซอร์วิสต่าง ๆ ในระดับเดียวกันกับเครื่องมืออื่น ๆ
 • ไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลแบบ Real-time หรือการเข้าถึงข้อมูลแบบ Real-time
 • มีความสามารถในการปรับปรุงและจัดการข้อมูลก่อนนำไปวิเคราะห์ แต่อาจมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ

  3. ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

 • Power BI

 • Power BI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Columnstore และ Aggregations ที่ช่วยลดการโหลดข้อมูลลง
 • มีความสามารถในการรวมข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อทำการวิเคราะห์
 • สามารถประมวลผลและนำเสนอข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น

 • Tableau

 • Tableau มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยการใช้ Hyper Engine ที่มองหาข้อมูลที่จำเป็นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • สามารถรวมข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์
 • สามารถนำเสนอข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว และมีความสามารถในการสร้างกราฟซับซ้อน

 • Qlik

 • Qlik มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยการใช้ Qlik Associative Engine ที่ช่วยในการนำเสนอข้อมูลอย่างเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • สามารถรวมข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์
 • สามารถนำเสนอข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมสร้างกราฟซับซ้อนและให้มุมมองที่หลากหลายในการวิเคราะห์

 • Excel

 • Excel มีข้อจำกัดในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เนื่องจากมีขีดจำกัดในการประมวลผลและข้อมูลที่สามารถจัดการได้ในแต่ละไฟล์
 • การรวมข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์อาจยากขึ้นและไม่สามารถรับมือกับข้อมูลขนาดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ไม่สามารถนำเสนอข้อมูลขนาดใหญ่หรือสร้างกราฟซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว หรือมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเทียบเท่ากับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ

  4. การสนับสนุนภาษาสูตรและการสร้างสูตรเฉพาะ

 • Power BI

 • ใช้ภาษาสูตร DAX (Data Analysis Expressions) ซึ่งสามารถสร้างสูตรเฉพาะเจาะจงและซับซ้อนได้
 • สามารถสร้าง Measures, Calculated Columns และ KPI ที่ปรับปรุงข้อมูลและสร้างมิติการวิเคราะห์ที่หลากหลาย
 • รองรับการใช้สูตรในการเชื่อมต่อข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลก่อนนำไปวิเคราะห์
อ่านบทความฉบับเต็ม "การใช้ DAX ใน Power BI: ตัวอย่างสูตรและการนำไปใช้"

 • Tableau

 • ใช้ภาษาสูตร Tableau Calculated Fields ที่สามารถสร้างสูตรเฉพาะเจาะจงและซับซ้อนได้
 • สามารถสร้าง Calculated Fields, Table Calculations, และ LOD (Level of Detail) Expressions เพื่อปรับปรุงข้อมูลและสร้างมิติการวิเคราะห์ที่หลากหลาย
 • รองรับการใช้สูตรในการเชื่อมต่อข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลก่อนนำไปวิเคราะห์

 • Qlik

 • ใช้ภาษาสูตร Qlik Scripting Language และ Qlik Expression Language ที่สามารถสร้างสูตรเฉพาะเจาะจงและซับซ้อนได้
 • สามารถสร้าง Measures, Calculated Dimensions, Aggregations, และ Set Analysis เพื่อปรับปรุงข้อมูลและสร้างมิติการวิเคราะห์ที่หลากหลาย
 • รองรับการใช้สูตรในการเชื่อมต่อข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลก่อนนำไปวิเคราะห์

 • Excel

 • ใช้ภาษาสูตร Excel Functions ที่มีความหลากหลายและคุ้นเคยสำหรับผู้ใช้งาน
 • สามารถสร้างสูตรเฉพาะเจาะจงและซับซ้อนได้ แต่อาจมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ
 • รองรับการใช้สูตรในการเชื่อมต่อข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลก่อนนำไปวิเคราะห์

  5. ราคาและความคุ้มค่า

 • Power BI

 • มีแผนราคาที่หลากหลาย รวมถึง Power BI Pro, Power BI Premium และ Power BI Embedded
 • ค่าใช้จ่ายต่อเดือนสำหรับ Power BI Pro ค่อนข้างคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ
 • Power BI Premium มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น แต่ให้ความสามารถในการสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และข้อกำหนดที่ยืดหยุ่น

 • Tableau

 • มีแผนราคาที่หลากหลาย รวมถึง Tableau Creator, Tableau Explorer, และ Tableau Viewer
 • ค่าใช้จ่ายต่อเดือนสำหรับ Tableau Creator สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ Power BI Pro
 • Tableau มีความยืดหยุ่นในการปรับแผนราคาตามความต้องการขององค์กร

 • Qlik

 • มีแผนราคาที่หลากหลาย รวมถึง Qlik Sense Business, Qlik Sense Enterprise, และ QlikView
 • ค่าใช้จ่ายต่อเดือนสำหรับ Qlik Sense Business สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ Power BI Pro และ Tableau Creator
 • Qlik มีความยืดหยุ่นในการปรับแผนราคาตามความต้องการขององค์กร

 • Excel

 • Excel มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ แต่มีข้อจำกัดในความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และความซับซ้อน
 • Excel เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Office Suite ซึ่งสามารถใช้งานได้หากมีสมาชิกของ Microsoft 365
 • ถือเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสำหรับงานที่ง่าย ๆ และไม่ต้องการความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

ความคุ้มค่าของเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการในการวิเคราะห์ข้อมูล และงบประมาณที่มี Power BI เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลอย่างมืออาชีพ ในขณะที่ Tableau และ Qlik นำเสนอความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับปรุงตามความต้องการขององค์กร ส่วน Excel เหมาะสำหรับงานที่ง่าย ๆ และไม่ต้องการความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

สรุป

เลือกเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของคุณ หากคุณต้องการเครื่องมือที่คุ้มค่าและยืดหยุ่นสูง Power BI อาจเป็นตัวเลือกที่ดี แต่หากคุณต้องการความสามารถในการสร้างกราฟที่ดีเยี่ยม Tableau อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ส่วน Qlik เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ associative และ Excel เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและงบประมาณน้อย สุดท้ายการเลือกเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรและความคุ้มค่าที่เครื่องมือเหล่านี้นำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ

ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นองค์กรที่เน้นการนำเสนอข้อมูลให้ง่ายต่อการเข้าใจ และมีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ คุณอาจเลือกใช้ Tableau ในขณะที่หากคุณต้องการเครื่องมือที่สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Microsoft และมีความคุ้มค่า Power BI อาจเป็นตัวเลือกที่ดี

อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ นี้เป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ควรทดลองใช้และประเมินว่าเครื่องมือใดตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด อีกทั้งควรหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้คุณมีความเข้าใจในข้อดีและข้อเสียของแต่ละเครื่องมืออย่างละเอียด

ก้าวเข้าสู่ Digital Business 

ดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่ 

power bi screen-1

Microsoft Power BI

ต่อติดทุกเรื่องราวของกิจการและบรรลุเป้าหมายในแดชบอร์ดเดียว

ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์
Power-Apps-Screen 1

Microsoft Power Apps

ช่วยให้คุณสร้าง App ได้อย่างรวดเร็วจากเวลาเป็นเดือนเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง แบบ Low-code

ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์
Power_Automate_Screen 1

Microsoft Power Automate

ดูแลสิ่งที่สําคัญ ปล่อยที่เหลือให้เป็นหน้าที่ระบบอัตโนมัติ

ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์
power pages-1

Microsoft Power Pages

สร้างเว็บไซต์ธุรกิจแบบใช้ Low-code ที่ปลอดภัยอย่างรวดเร็ว

ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์
Power Virtual Agents Screen 2

Microsoft Power Virtual Agents

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพนักงานของคุณได้รวดเร็วในวงกว้างโดยใช้บอทการสนทนาอัจฉริยะที่สร้างขึ้นด้วย Power Virtual Agents

ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์
บทความอื่น

Blog ล่าสุด

ข่าวล่าสุด