LogoRapidSCADA

Rapid SCADA

Free WEB SCADA and Unlimited Tag

HMI, Supervisory and Control Visualise, control and analyse your processes

icon

Rapid SCADA โปรแกรมฟรีที่ไม่จำกัดแท็ก, ไม่จำกัดเวลาใช้ งาน และไม่มีวันหมดอายุ

Rapid SCADA เป็นซอฟต์แวร์ที่บันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยการสื่อสารกับ Controller, PLC (Programmable Logic Controller) ประมวลผลข้อมูลและให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งาน Rapid SCADA รองรับมาตรฐานการสื่อสารที่ใช้กันทั่วไป เช่นProtocol Modbus RTU, Modbus TCP/IP และ OPC ที่สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ Automation ได้หลากหลายประเภท 

สามารถขยายอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบโดยการพัฒนา Driver เพิ่มเติมได้ การแสดงผลและการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานใช้เทคโนโลยีบน Web Based Application ช่วยลดความยุ่งยากในการใช้งานและบำรุงรักษาระบบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับระบบที่มีผู้ใช้ที่มีจำนวนมาก


Rapid SCADA สามารถสร้างระบบอัตโนมัติประเภทต่างๆได้ดังนี้:

1.ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม(Industrial Automation) 

2.ระบบอัตโนมัติภายในบ้าน(Home Automation)

3.ระบบจัดเก็บข้อมูลพลังงาน(Energy Management)

4.ระบบรักษาความปลอดภัย (Security and fire alarm systems) 

5.ระบบควบคุมการเข้า/ออก (Access Control System)

6.ระบบอื่นๆที่มีController,PLC,Sensor และ Remote IO

SchemeEditor
Schematic Editor

การสร้างแผนภาพระบบแสดงผล ที่ใช้งานแบบลากวาง กำหนดคุณสมบัติ ไม่ต้องเขียนโค็ดหรือภาษาคอมพิวเตอร์ ก็สร้างได้อย่างง่ายดาย

Communicator Application
Communicator Application

ตัวจัดการการสื่อสารและเชื่อมต่อกับ Controller หรือ PLC เพื่อรับส่งข้อมูลไปยัง Server Application

Administrator Application
Administrator Application

ตัวจัดการฐานข้อมูลของระบบSCADAส่วนกลาง ,การคำนวณทางคณิตศาสตร์ และการจัดการผู้ใช้งาน (User)

Table Editor Application
Table Editor Application 

ตัวช่วยสร้างตารางอย่างง่าย ทำให้สร้างตารางกากรแสดงผลบนหน้า WEB SCADA ได้อย่างง่ายดาย ในเวลาอันรวดเร็ว

blog

Rapid SCADA ประกอบด้วย Application และ Library ที่เป็น Software Platforms

สามารถกำหนดค่าระบบได้อย่างยืดหยุ่น เป็น Software Opensource มีการบันทึกข้อมูลข้อมูลภายในตัวเอง และมี Protocol การสื่อสารให้ใช้งานหลายรูปแบบ วิธีนี้จะช่วยลดความซับซ้อนของการรวมระบบ SCADA กับ Application  อื่น ๆ เพื่อสร้าง Solution ที่ครอบคลุมการใช้งานในทุกๆด้านในการใช้งานในองกรค์ การทำงานของ Rapid SCADA สามารถเพิ่มความสามารถได้โดยการเพิ่ม Module Plugin ซึ่งสามารถเลือกใช้เฉพาะคุณสมบัติที่ต้องการใชได้

WEB-Based Application

การแสดงผลและการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งาน ใช้เทคโนโลยี Web Based Application ช่วยลดความยุ่งยากในการ ใช้งาน และบำรุงรักษาระบบซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับระบบ ที่มีผู้ใช้ที่มีจำนวนมาก  ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานผ่าน WEB-Brower เช่น Google Chrome , Microsoft Edge หรือ Fire Fox ได้เลยโดยไม่ต้องลงโปรแกรมใดๆ นอกจากนั้นยังใช้งานบนอุปกรณ์ได้หลากหลาย Platforms ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ(PC) , Notebook , Tablet และ Mobile ใช้ได้ทุกระบบปฏิบัติการทั้ง Windows , Android , Linux และ iOS  

kadyrovseydamet-1-01
google_chrome_macos_bigsur_icon_190133
1200px-Mozilla_Firefox_logo_2013.svg
scada_dashboard2

The main characteristics software

Characteristic:
Supported OS families:
Maximum number of input channels:
Maximum number of output channels:
Maximum number of communication lines:
Maximum number of devices:
Minimum current data writing period:
Minimum archive data writing period:
Maximum archive data storing period:
Automatic archive data backup:
Active Directory authentication option:
Communication protocol between the applications:
Writing application and user actions to log files:
Disable telecontrol commands option:
Extensible functionality:
The software is open source:
Value
Windows, Linux
65535
65535
65535
65535
1 second
30 seconds
10 years
Yes
Yes
TCP
Yes
Yes
Yes
Yes

Why Rapid SCADA ?

Benefits for End Users


  • Full functionality for free. No time limits.
  • Modular Components
  • Efficient technical support.
  • Proven reliability of many years of experience.
  • Web access
  • Easy to learn
OpenDashboard
สร้างระบบ SCADA ด้วย 3 Free Platforms ที่ดีทีสุดในยุค IoT ที่ประกอบ Rapid SCADA, Node-red และ Power BI

เรียนรู้การใช้งานและส่งต่อข้อมูลหากันระหว่าง 3 Free Platforms  ภายในวันเดียว เรียนรู้และพร้อมใช้งานได้ทันทีเมื่อจบคอร์ส  เรียบจบสามารถนำโปรแกรมไปใช้ได้ฟรี, ไม่จำกัดจำนวน TAG

ตารางฝึกอบรม Rapid SCADA

ประโยชน์ของการใช้ Rapid SCADA

ในปัจจุบัน Rapid SCADA ถูกนำมาใช้ในไลน์การผลิต เพื่อช่วยในการ Monitor ข้อมูลจากระยะไกล เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการควบคุมระบบ รวมไปถึงการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพทำให้สามารถตรวสอบย้อนหลังถึงข้อมูลในการผลิตสินค้าในแต่ละขั้นตอนได้ ซึ่งจะแยกเป็นเหตุผลต่างๆดังต่อไปนี้.

Overview and Controllable

การควบคุมจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึง และครอบคลุมพื้นที่ไลน์การผลิตทั้งหมด โดยที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่หน้าการผลิต

Traceable

การติดตามข้อมูล , จัดเก็บข้อมูลได้ตลอดเวลาการผลิต  และการประเมินผลต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็ว

Increase Efficiency

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดเวลาการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างดี

Cost reduction

ประหยัดเวลาการทำงาน และลดกำลังแรงงานคน ซึ่งทำให้ลดต้นทุนการผลิตได้

Trustworthiness

ก่อให้เกิดเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือไว้วางใจจากลูกค้า การผลิตสินค้าที่รวดเร็ว ทันสมัย แม่นยำ และมีคุณภาพสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

Digitalization

ย้ายข้อมูลการผลิตแบบเก่าที่อยู่ในเอกสารไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ทำให้วิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้น