อยากใช้ระบบ MES จำเป็นต้องมีระบบ ERP ก่อนหรือไม่?

รู้ข้อดี ข้อเสียก่อนจัดสินใจ ถ้าใช้ระบบ MES ก่อนในอนาคตต้องการให้เชื่อมกับระบบ ERP ทีหลังจะได้หรือไม่ บทความนี้มีคำตอบ!
Quick MES ERP cover

ก่อนอื่นต้องขอเล่าถึงความเชื่อมโยงระหว่าง อุตสาหกรรม 4.0 กับระบบ MES เนื่องจากในปัจจุบันการแข่งขันด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และบทบาทของเทคโนโลยีและระบบออโตเมชันถูกพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในยุคดิจจิตอลทรานฟอเมชัน ที่ข้อมูลทั้งหมดมีคุณค่ามหาศาล สำหรับการเติบโตของอุตหกรรมการผลิต อีกทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจัง ทำให้ทุกองค์กรกระตือรือล้นในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงโลกการผลิตสู่รูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มากยิ่งขึ้น

ทางลัด: เลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่อยากรู้

ความหมายของระบบ ERP

ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) คือ ระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กร อาทิ การจัดการการเงิน, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การจัดการลูกค้า และ การจัดการซัพพลายเชน

ความหมายของระบบ MES

mes system level

ระบบ MES เป็นระบบปฏิบัติการในกระบวนการผลิตกึ่งกลางระหว่าง ERP กับ Shop Floor โดยทำหน้าที่รับคำสั่งการผลิตจาก ERP มาวางแผนผลิตในระดับเครื่องจักรแล้วส่งออเดอร์ไปยัง Shop Floor ซึ่งสามารถสรุปองค์ประกอบหลัก 4 อย่างดังนี้

 1. Production Order/ Work Order – ใบสั่งผลิต
 2. Schedule Plan – การวางแผนการผลิต
 3. OEE (overall equipment effectiveness) – ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
 4. Down Time Tracking – การติดตามการหยุดทำงานของเครื่องจักร

ถ้าจะให้เห็นภาพ MES ก็เป็น Software ตัวหนึ่ง ที่ทำงานผ่าน Web browser โดยมี Application Server กับ Database Server คอยประมวลผลการทำงานและเก็บข้อมูลอยู่ด้านหลัง โดยทำหน้าที่หลักคือการวางแผนและติดตามการผลิต โดยเก็บข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมต่อผ่าน MES Terminal กับเครื่องจักรหรือโต๊ะงานแบบ Real Time ซึ่งก็จะได้จำนวนของดี-ของเสีย เวลาที่ใช้ในการผลิต สาเหตุที่ทำให้การทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ(Six-Big losses) เพื่อสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อประเมิณศักยภาพของทรัพยากร(เครื่องจักร, บุคลากร) และพัฒนาการผลิตให้เพิ่มมากขึ้นได้ต่อไป

ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ ERP และ MES

การทำงานร่วมกันระหว่างระบบ ERP และ MES สามารถสร้างประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลให้กับโรงงานผลิต ระบบ ERP จะจัดการทรัพยากรในระดับองค์กร ในขณะที่ MES จะจัดการระดับการผลิต

 • การแสวงหาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

การเชื่อมต่อระบบ ERP และ MES สามารถช่วยในการแสวงหาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยการแบ่งปันข้อมูลที่สำคัญระหว่างระบบทั้งสอง เช่น ข้อมูลการจัดการคลังสินค้า, การจัดการวัตถุดิบ และการติดตามการผลิต

 • การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

ระบบทั้งสองสามารถช่วยในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น โดยการประสานงานระหว่างกระบวนการผลิตและ การจัดส่งสินค้า

ระบบ MES จำเป็นต้องมีระบบ ERP ก่อนหรือไม่ ?

ในบางกรณี องค์กรอาจเลือกที่จะนำระบบ MES มาใช้งานก่อน โดยไม่ต้องมีระบบ ERP การตัดสินใจนี้อาจขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ความซับซ้อนของกระบวนการผลิต, ความต้องการทางธุรกิจ หรือ งบประมาณที่มี ต่อไปนี้คือข้อดีและข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการมีระบบ MES โดยไม่มีระบบ ERP

 • ข้อดี

  • การตอบสนองที่รวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิต: ระบบ MES สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น
  • การจัดการข้อมูลการผลิต: ระบบ MES สามารถจัดการและติดตามข้อมูลการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้โดยไม่มีระบบ ERP
 • ข้อเสีย

  • ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์: การขาดการเชื่อมต่อกับระบบ ERP อาจทำให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจไม่สมบูรณ์
  • การเชื่อมต่อในอนาคต: ในภายหลังการทำให้ระบบ MES และ ERP เชื่อมต่อกันอาจจะซับซ้อนและต้องการทรัพยากรที่มากขึ้น

สรุปคือ ไม่จำเป็น เพราะระบบ MES สามารถใช้งานแบบ Stand Alone ได้ ซึ่งในส่วนการเปิดใบสั่งผลิต จะเปิดผ่านโปรแกรม MES ซึ่งในอนาคตหากต้องการให้ MES เชื่อมต่อกับ ERP หรือโปรแกรมจัดการภาพรวมทางธุรกิจอื่น ๆ ก็สามารถทำในภายหลังได้

ก้าวเข้าสู่ Industry 4.0

ดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

Table of Content
Search
microsoft partner of the year 2024 Quick ERP

Quick ERP รับรางวัล Partner of the Year Awards 2023 – Dynamics 365 Finance

รางวัล 3 ปีซ้อน ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินธุรกิจในระดับสูงตลอดปีที่ผ่านมา ตลอดจนมีกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดที่สมบูรณ์และไม่เหมือนใคร