"Blogs"

TFRIC 22 cover

TFRIC 22 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า

สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า (TFRIC 22)

Read More »
TFRIC 22 cover

TFRIC 22 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า

สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า (TFRIC 22)

อ่านต่อ »
Technical debt

Technical debt หนี้ทางเทคนิค เกิดจากไหน จัดการยังไง? (อัปเดต 2023)

Technical debt คืออะไร ความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการพัฒนาซอฟต์แวร์ สาเหตุ, ผลกระทบที่เกิดขึ้น และวิธีการจัดการเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

อ่านต่อ »
mes vs andon

ความแตกต่างระหว่าง MES System และ Andon System เลือกอะไรดี?

อ่านก่อนตัดสินใจ! เปรียบเทียบ MES และ Andon ฟังก์ชันหลัก, การติดตั้ง, การปรับปรุงและการพัฒนาระบบ, ข้อจำกัด และวิธีการเลือกระบบที่เหมาะสมที่สุด

อ่านต่อ »
tfrs15 cover

TFRS 15​ รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า: หลักการรับรู้รายได้ พร้อมตัวอย่างคำนวณ

สรุปหลักการรับรู้รายได้ที่สำคัญทั้ง 5 ขั้นตอน พร้อมตัวอย่างการคำนวณ/บันทึกบัญชี และ Dynamics 365 finance and operations สามารถรับรู้รายได้แต่ละเดือนตามหลัก TFRS 15 อีกด้วย

อ่านต่อ »
erp mes cmms qms cover

ERP, MES, CMMS, QMS: ระบบที่จำเป็นในการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0

ระบบ ERP, MES, CMMS และ QMS คืออะไร และความสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างระบบเหล่านี้ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจของลูกค้าให้สูงขึ้น

อ่านต่อ »
tas 16 cover

สรุปTAS 16 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์​ (ตัวอย่างการบันทึกบัญชีและงบการเงิน)

คำนิยามที่ต้องรู้, การรับรู้รายการ, การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ-ภายหลังการรับรู้รายการ, การตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์, การเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งตัวอย่างการคำนวณค่าเสื่อมราคา การบันทึกบัญชี

อ่านต่อ »
SharePoint cover

SharePoint คืออะไร การทำงานร่วมกันและจัดการเอกสารอย่างมืออาชีพ

Microsoft SharePoint เครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการทำงานร่วมกันและการจัดการเอกสาร เรียนรู้วิธีการเริ่มต้น, วิธีการใช้งานคุณสมบัติหลัก และวิธีการใช้ SharePoint ให้เหมาะสมกับทีมของคุณ

อ่านต่อ »
ms planner cover

Microsoft Planner คืออะไร วิธีจัดการตารางการทำงานแบบมือโปร

Planner เครื่องมือ/บริการใน Microsoft 365 จัดการวางแผน, เพิ่มงาน, กำหนดงาน, แชร์ไฟล์, ติดต่อสื่อสารและทำงานร่วม มีระบบสถิติและปฏิทินเพื่อช่วยให้เห็นภาพรวมของแผนงาน

อ่านต่อ »
agv nytti cover

AGV หุ่นยนต์ลำเลียงสินค้าในอุตสาหกรรม ที่ทำงานร่วมกับ WMS/MES

Robot AGV (Automated Guided Vehicle) คือ มีกี่แบบ การใช้แต่ละอุตสาหกรรม ด้วยรถ AGV (NyTTI) ที่พัฒนา WCS ให้สื่อสารกับโปรแกรม WMS ของคลังสินค้าได้ตลอดเวลา

อ่านต่อ »