Microsoft 365 Copilot Icon

Copilot for Microsoft 365

พบกับคู่หู AI ของคุณสําหรับการทํางานและชีวิตประจําวัน

Copilot with BC and Power Apps example
Copilot with BC example

กำหนดอนาคตของธุรกิจของคุณด้วย Copilot

ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจด้วย Microsoft Copilot สําหรับ Microsoft 365

ให้ Copilot ช่วยทบทวนเรื่องสำคัญที่สุด

Copilot ในทีมจะช่วยให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การติดตามการสนทนาจะรวดเร็วขึ้น การจัดเรียงประเด็นการอภิปรายที่สำคัญ และสรุปการดำเนินการที่สำคัญเพื่อให้ทุกคนในทีมทราบถึงขั้นตอนถัดไป

ผู้ช่วยที่จัดการกล่องขาเข้าภายในไม่กี่นาที

เมื่อใช้ Copilot ใน Outlook จะช่วยให้คุณร่างอีเมลได้ง่ายขึ้น สรุปเธรดและติดตามการสนทนาที่สำคัญ การใช้ Copilot จะช่วยลดเวลาในการจัดการอีเมลและเพิ่มเวลาสำหรับกิจกรรมที่สำคัญให้มากยิ่งขึ้น

ยกระดับการเขียนของคุณ

Copilot ใน Word จะช่วยในการเขียน แก้ไข สรุป ให้คำแนะนำ และสร้างสรรค์พร้อมกับคุณ การใช้งาน Copilot จะช่วยให้ลดเวลาในการจัดเนื้อหาลงในเอกสารที่มีอยู่ สรุปข้อความ และเขียนส่วนต่างๆ หรือแม้แต่เอกสารใหม่โดยการสร้างเนื้อหาที่กระชับยิ่งขึ้น

ทำให้การตัดสินใจทางธุรกิจง่ายขึ้น

Copilot ใน Excel จะช่วยให้คุณวิเคราะห์และสำรวจข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถทำการตัดสินใจที่ดีที่สุดได้ Copilot จะช่วยเหลือในการระบุแนวโน้ม เสนอสถานการณ์ที่เป็นไปได้ และคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงธุรกิจของคุณ

เปลี่ยนแรงบันดาลใจของคุณให้เป็นงานนำเสนออันน่าทึ่ง

Copilot ใน PowerPoint จะช่วยให้เปลี่ยนเอกสาร Word ที่มีอยู่ให้เป็นงานนำเสนอ สร้างงานนำเสนอใหม่จากพร้อมท์หรือเค้าร่างง่ายๆ หรือค้นหาสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับภาพที่น่าประทับใจ และช่วยให้คุณสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมด้วยการเล่าเรื่องราวอย่างมืออาชีพ

เสริมพลังให้ทุกบทบาทด้วย AI

เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานสําหรับทุกคน ตั้งแต่ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่าย IT จนไปถึงนักพัฒนา

ปลดล็อกศักยภาพธุรกิจของคุณด้วยโซลูชัน Copilot สำหรับ Dynamics 365 Business Central และ Power Apps

ช่วยคุณสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลภายใน Business Central ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ใช้ Copilot ค้นหาข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ แทนที่จะใช้ตัวกรองหรือการเชื่อมโยงข้อมูลที่ซับซ้อน ทำให้สามารถรับข้อมูลเชิงลึกทันที Copilot จะตีความคำถามของคุณและค้นหาตารางที่เกี่ยวข้องใน Business Central จากนั้นนำเสนอผลลัพธ์ในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย

Copilot with BC and Power Apps example

เปรียบเทียบความแตกต่างหากมี Copilot เข้ามาเป็นผู้ช่วย

ไม่มี Copilot

ใช้เวลาในการ Customize นาน

ใช้การสร้างโปรแกรม Pro Code

มีค่าใช้จ่ายสูง

การ Query ข้อมูลที่ไม่ยืดหยุ่น

มี Copilot

ใช้เวลาการ Customize เร็วกว่า

ใช้การสร้างโปรแกรมแบบ Low Code

มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

การ Query ข้อมูลได้ยืดหยุ่นมากกว่า

Copilot ผู้ช่วยอัจฉริยะใน Business Central ช่วยให้คุณร่างคำอธิบายสินค้าการตลาด

ใช้ Copilot สร้าง Marketing text โดยอ้างอิงจากข้อมูลของสินค้าเพื่อสร้างข้อความที่เหมาะสมกับลูกค้าเป้าหมาย และสามารถเลือกโทนเสียง คุณสมบัติและประโยชน์สำคัญของสินค้า อีกทั้งยังเลือกความยาวและรูปแบบของข้อความที่จะสร้างได้อีกด้วย ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

Copilot with BC example

เปรียบเทียบความแตกต่างหากมี Copilot เข้ามาเป็นผู้ช่วยใน Business Central

ไม่มี Copilot

ใช้เวลา 4 ชม. ขึ้นไปในการสร้าง

ข้อมูลไม่รวมอยู่ใน BC

ค่าใช้จ่ายสูง

โทนและรูปแบบของข้อความคิดโดยนักการตลาด

มี Copilot

ใช้เวลาประมาณ 10 นาที

ข้อมูลถูกรวบรวมอยู่ใน Business Central

มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

โทนและรูปแบบของข้อความคิดโดย Copilot

ตัวอย่างของ Copilot ทำงานร่วมกับ Power Apps

Copilot with ISO

สร้างแอปพลิเคชันจัดการเอกสาร ISO

สร้าง App จาก Power Apps ที่มี Copilot เพื่อมาจัดการเอกสาร ISO โดยไม่ต้องอาศัย Developer ทำให้จัดการกับเอกสารได้ง่าย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

Copilot with Expense Apps

สร้าง Expense management app

สร้าง App จัดการ การขอเบิกค่าใช้จ่าย สามารถขอเบิกค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องใช้กระดาษ และสามารถนำข้อมูลออกมาใช้ได้ง่ายดาย

Copilot with IT

สร้าง IT Helpdesk App

สร้าง App จัดการงานแจ้งซ่อมของฝ่าย IT ไม่ว่าจะเป็นทาง LINE โทรศัพท์ หรือ Email ช่วยติดตามงานทำให้ปิด case ได้เร็วยิ่งขึ้น

เปรียบเทียบความแตกต่างหากมี Copilot เข้ามาเป็นผู้ช่วยใน Power Apps

ไม่มี Copilot

ใช้เวลาในการ Customize นาน

ใช้การสร้างโปรแกรม Pro Code

มีค่าใช้จ่ายสูง

ต้องอาศัย Partner ในการ Maintenance

มี Copilot

ใช้เวลาการ Customize เร็วกว่า

ใช้การสร้างโปรแกรมแบบ Low Code

มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

สามารถ Maintenance ได้ด้วยตัวเอง

microsoft partner of the year 2024 Quick ERP

Quick ERP รับรางวัล Partner of the Year Awards 2023 – Dynamics 365 Finance

รางวัล 3 ปีซ้อน ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินธุรกิจในระดับสูงตลอดปีที่ผ่านมา ตลอดจนมีกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดที่สมบูรณ์และไม่เหมือนใคร