Production

Content

# Knowledge

#

sHow to disable Teaching Tip

Topic and case: เวลาเปิดหน้า Page จะมีกล่องข้อความแสดงตลอด หากไม่ต้องการให้แสดงทำอย่างไรได้บ้าง

        A screen shot of a computer

Description automatically generated      

                                              

        Solution:                ให้ทำการปิดการสอนดังนี้

                                             1.ไปที่ตั้งค่า เลือก “My Setting” จากนั้นเลือกปิด Teaching Tips

                              A screenshot of a computer

Description automatically generated


# Knowledge

#

วิธีเพิ่มเลขที่รันเอกสารหลายๆแบบ

Topic and case: ต้องการเพิ่มชุดเอกสารใหม่ (No. series) ที่หน้าจอ…. 

Solution:                ให้ทำการตั้งค่า และการเพิ่มได้นั้น เฉพาะหน้าจอที่สามารถ Run No. ได้เท่านั้น

1.ให้ไปที่หน้า No. Series ทำการเพิ่มชุดเอกสาร โดยเพิ่ม "Code" ใหม่ และกำหนดเลขที่ของเอกสาร

2.ยังอยู่ที่หน้า No. Series ให้ค้นหา Code เดิมที่ใช้งานอยู่ จากนั้นเลือกเมนูด้านบน "Navigate" และเลือก "Relationships"

3.เลือก "Code" จากข้อที่ (1) ที่ได้ทำการเพิ่มมาใหม่ เสร็จแล้วทดลองใช้งาน

   A screenshot of a computerDescription automatically generated     

  


                


 

 


# Warning

# Standard

There was no Job planning Line with a Qty. to Transfer to Invoice larger than 0. No lines were transferred.

Topic and case:       หน้า Job ไม่สามารถสร้างใบแจ้งหนี้ได้

A screenshot of a computerDescription automatically generated

 Solution:    ดูที่ Column: "Qty. to Transfer to invoice" และตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้องระบุจำนวน ให้เท่ากับ Quantity หรือไม่ครับ หากต้องการโพส


# Warning

# Standard

Comment must have a value in Approval Entry: Entry No.=XXXX. It cannot be zero or empty.

Topic and case:       กด Reject เพื่อไม่อนุมัติเอกสารแล้วพบ Error

A screenshot of a computer screenDescription automatically generated

Solution:                ทำการระบุ Comment ก่อนทำการ Reject


# Warning

# Standard

Status must be equal to Certified in Production BOM Header: No.=XXXX. Current value is Under Development.

Topic and case:       กด Refresh Production Order ไม่ได้

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Solution:                ที่หน้า Production BOMs ค้นหา Production BOM No. เปลี่ยน Status = Certified จากนั้นทดสอบทำรายการอีกครั้ง


# Warning

# Standard

Status must be equal to Certified in Production BOM Header: No.=XXXX. Current value is Closed.

Topic and case:       กด Refresh Production Order ไม่ได้

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Solution:                ไปที่หน้า Production BOMs ค้นหา Production BOM No. เปลี่ยน Status = Certified จากนั้นทดสอบทำรายการอีกครั้ง


# Warning

# Standard

Status must be equal to Certified in Production BOM Header: No.=XXXX. Current value is New.

Topic and case:       กด Refresh Production Order ไม่ได้

A screenshot of a computerDescription automatically generated

Solution:                ไปที่หน้า Production BOMs ค้นหา Production BOM No. เปลี่ยน Status = Certified จากนั้นทดสอบทำรายการอีกครั้ง


# Warning

# Standard

The report couldn’t be generated, because it was empty. Adjust your filters and try again.

Topic and case:       ไม่สามารถเรียกดู Report

A screenshot of a computer screenDescription automatically generated

Solution:                ให้ทำการตรวจสอบการ Filter มีกำหนดหรือใส่ข้อมูลผิดหรือไม่ ทดสอบโดย Filter ให้น้อยที่สุดจากนั้น ทดลองเรียกรายงาน และลองเพิ่ม Filter ไปทีละนิดจากนั้นจะเจอว่า Filter ใดที่ใส่แล้วรายงานจะไม่สามารถเรียกดูได้

 


Content

📢📢 อีเวนต์สำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

ภายในงานจะได้เห็นการทำงานในระบบงานจริง และสามารถทดลองใช้งานภายในงานได้!
เข้าร่วมงานฟรี

✅ สามารถคลิกลิงค์ด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้เลย!!