Administrator

Content

# Knowledge

#

การ Duplication Company

     Topic and case:       หากต้องการ copy data จาก company หนึ่ง ไปเป็นอีก company เพื่อสำรอง data หรือตั้งก้อนสำหรับเทส.

      Solution:                1.เข้าหน้า Companies

                                    2.เลือก Company ที่ต้องการ copy

                                    3.คลิกปุ่ม Copy

                                    4.ตั้งชื่อ Company ใหม่

                                    5.จะมีข้อความแจ้งเตือนว่า "การคัดลอกบริษัทอาจใช้เวลานาน และบุคคลที่ทำงานในบริษัทจะไม่สามารถใช้ Business Central ในระหว่างกระบวนการได้ เราขอแนะนำให้คุณดำเนินการนี้ในช่วงเวลาของวันที่จะมีผลกระทบน้อยที่สุด เช่น นอกเวลาทำการ” ให้ติ๊ก Yes "I Understand"

                                    6.คลิก OK

                                    7.ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการ copied เสร็จแล้ว ให้คลิก OK

Screens screenshot of a computerDescription automatically generated

A screenshot of a computerDescription automatically generated

8.หากเสร็จแล้วไม่เห็น copany ที่ copy มาให้ทำการ Refresh หน้าจออีกคร้ง

A screenshot of a computerDescription automatically generated


Content

📢📢 อีเวนต์สำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

ภายในงานจะได้เห็นการทำงานในระบบงานจริง และสามารถทดลองใช้งานภายในงานได้!
เข้าร่วมงานฟรี

✅ สามารถคลิกลิงค์ด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้เลย!!