Copilot ใน Dynamics 365 และ Power Platform: ยกระดับ AI ในธุรกิจ

เปลี่ยนวิธีการทำงานด้วย AI ใน Microsoft Dynamics 365 และ Power Platform ด้วย Copilot ที่มีความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในระดับองค์กร
copilot dynamics365 power platform

วิธีการที่ Copilot ใน Dynamics 365 และ Power Platform ให้บริการ AI ที่พร้อมสำหรับธุรกิจ ด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

ทางลัด: เลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่อยากรู้

Quick Suggest

ถ้าสนใจอยากรู้เพิ่มเติม ขอแนะนำบทความ

ในระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา โลกตื่นตาตื่นใจใน AI ที่สร้างสรรค์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์การสนทนาแบบใหม่ใน Bing ที่สามารถสร้างข้อความตอบกลับที่เป็น natural language จากข้อความเริ่มต้นอย่างง่าย ด้วยการนำ AI ที่สร้างสรรค์ในทุกแอปพลิเคชันธุรกิจของ Microsoft รวมถึง Microsoft Dynamics 365, Viva Sales และ Power Platform การโต้ตอบกับ AI ในบทบาทธุรกิจและกระบวนการต่าง ๆ จะเป็นเรื่องปกติด้วย Copilot, Microsoft Dynamics 365 และ Power Platform นำเสนอวิธีใหม่ในการสร้างแนวคิดและร่างเนื้อหา และวิธีเข้าถึงและจัดระเบียบข้อมูลตามธุรกิจ

ก่อนที่ธุรกิจของคุณจะเริ่มใช้ความสามารถของ Copilot ใน Dynamics 365 และ Power Platform คุณอาจมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการทำงาน, วิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลธุรกิจของคุณ และประเด็นที่สำคัญอื่น ๆ คำตอบเหล่านี้หาคำตอบได้ในบทความนี้

Quick Suggest

ถ้าสนใจอยากรู้เพิ่มเติม ขอแนะนำบทความ

ความแตกต่างระหว่าง ChatGPT และ Copilot คืออะไร?

ChatGPT เป็น large language model (LLM) ซึ่งถูกฝึกฝนโดย OpenAI บนชุดข้อมูลข้อความขนาดใหญ่ ออกแบบมาเพื่อสนทนาที่คล้ายกับมนุษย์และตอบคำถามหลากหลายเรื่อง Copilot ก็ใช้ LLM แต่เป็นเทคโนโลยี AI ที่พร้อมใช้สำหรับธุรกิจ ถูกปรับใช้และเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับกระบวนการธุรกิจของคุณ ข้อมูลธุรกิจของคุณ และความต้องการด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว สำหรับผู้ใช้ Dynamics 365 และ Microsoft Power Platform, Copilot แนะนำการดำเนินการทางเลือกและแนะนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานที่กำลังทำ มีวิธีที่ Copilot สำหรับการสร้าง natural language ที่เป็นเอกลักษณ์ได้ดังนี้:

 • การตอบสนองที่สร้างด้วย AI ที่มีความเกี่ยวข้อ โดยเกี่ยวข้องกับงานที่กำลังทำโดยข้อมูลธุรกิจของคุณ

  ไม่ว่าจะตอบอีเมลจากภายใน Dynamics 365 การปรับใช้แอปพลิเคชัน low-code ที่อัตโนมัติกระบวนการทางการค้าที่เจาะจง หรือการสร้างรายการลูกค้าเป้าหมายจากระบบจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ของคุณ

 • Copilot ใช้ทั้ง LLM ที่คล้ายกับ GPT และข้อมูลธุรกิจขององค์กรของคุณ

  เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำ สมเหตุสมผล และเป็นส่วนตัวมากขึ้น โดยสรุป ข้อมูลธุรกิจของคุณจะอยู่ภายในพื้นที่ที่จัดเก็บข้อมูลขององค์กรของคุณ และจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงบริบทเฉพาะสถานการณ์ของคุณเท่านั้น และ LLM จะไม่เรียนรู้จากการใช้งานของคุณ

 • ขับเคลื่อนโดย Microsoft Azure OpenAI Service

  Copilot ถูกออกแบบขึ้นมาบนพื้นฐานของความปลอดภัยของธุรกิจ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และความเป็นส่วนตัว

Copilot ใน Dynamics 365 และ Power Platform ทำงานอย่างไร?

ด้วย Copilot, Dynamics 365 และ Power Platform ใช้ประโยชน์จากโมเดลพื้นฐานร่วมกับเทคโนโลยีของ Microsoft ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อใช้กับข้อมูลธุรกิจของคุณ

 • การค้นหา (โดยใช้ Bing และ Microsoft Azure Cognitive Search)

  สร้างบริบทที่เฉพาะเจาะจงตามประเภทของธุรกิจสำหรับการตอบโต้ของ Copilot ทำให้สามารถรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น คู่มือ, เอกสาร หรือข้อมูลอื่น ๆ Microsoft Power Virtual Agent และ Dynamics 365 Customer Service ใช้วิธีนี้เป็นการเตรียมข้อมูลก่อนใช้ LLM

Quick Suggest

ถ้าสนใจอยากรู้เพิ่มเติม ขอแนะนำบทความ

 • Microsoft applications

  เช่น Dynamics 365, Viva Sales และ Microsoft Power Platform และข้อมูลธุรกิจที่เก็บอยู่ใน Microsoft Dataverse

 • Microsoft Graph

  API ของ Microsoft Graph จะนำเข้าบริบทเพิ่มเติมจากสัญญาณจากลูกค้าเข้ามาในการตอบโต้ ซึ่งสามารถเป็นข้อมูลจากอีเมล, การสนทนา, เอกสาร, การประชุม และอื่น ๆ อีกมากมาย

Copilot in Microsoft Dynamics 365 and Power Platform

Copilot ขอข้อมูลรายละเอียดต้นฉบับจากผู้ใช้ธุรกิจในแอป เช่น Microsoft Dynamics 365 Sales หรือ Microsoft Power Apps จากนั้นจะประมวลผลรายละเอียดนี้ผ่านวิธีที่เรียกว่า grounding ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเฉพาะเจาะจงของรายละเอียด ทำให้คุณได้รับคำตอบที่เกี่ยวข้องและสามารถดำเนินการได้ตามงานที่เฉพาะเจาะจงของคุณ โดยมีส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกข้อมูลจาก Microsoft Graph และ Dataverse และเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจของคุณที่คุณยินยอมและให้สิทธิ์ให้ใช้เพื่อค้นหาเนื้อหาและบริบทของธุรกิจของคุณ Microsoft ยังจำกัดในการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่ผู้ใช้ที่ผ่านการรับรองสามารถมองเห็นผ่านการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท เช่น ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับสวัสดิการในอินทราเน็ต คำตอบที่คืนกลับจะขึ้นอยู่กับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของพนักงาน

การค้นหาข้อมูลนี้ถูกเรียกว่า retrieval-augmented generation และช่วยให้ Copilot สามารถให้ข้อมูลที่เหมาะสมแม่นยำเป็นอินพุตให้กับ LLM รวมข้อมูลผู้ใช้นี้กับข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข้อมูลที่ค้นหาจากบทความในฐานความรู้เพื่อปรับปรุงความรายละเอียด Copilot จะนำคำตอบจาก LLM และประมวลผลในภายหลัง การประมวลผลนี้รวมถึงการเรียก grounding เพิ่มเติมไปยัง Microsoft Graph, การตรวจสอบ AI ที่รับผิดชอบ, การตรวจสอบความปลอดภัย, ความยืนยันและความเป็นส่วนตัว และการสร้างคำสั่ง

ในที่สุด Copilot จะคืนคำตอบแนะนำให้กับผู้ใช้และคำสั่งกลับไปยังแอปซึ่งผู้คนในระบบสามารถตรวจสอบและประเมินค่า Copilot ดำเนินการจัดการและประมวลผลข้อมูลเหล่านี้เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ แม่นยำ และปลอดภัย

Copilot ใช้ข้อมูลธุรกิจที่เป็นเอกสิทธิ์ของคุณอย่างไร? ถูกนำไปใช้ในการฝึกฝนโมเดล AI หรือไม่?

Copilot ปลดล็อคคุณค่าธุรกิจด้วยการเชื่อมต่อ LLMs กับข้อมูลธุรกิจของคุณ ในทางที่ปลอดภัย, ได้รับการรับรอง และรักษาความเป็นส่วนตัว

Copilot มีการเข้าถึงข้อมูลและบริบทของคุณใน Microsoft Graph และ Dataverse แบบเรียลไทม์ นั่นหมายความว่าสร้างคำตอบที่ยึดหลักอยู่ในเนื้อหาธุรกิจของคุณ โดยมี เอกสาร, อีเมล, ปฏิทิน, แชท, การประชุม, รายชื่อติดต่อ และข้อมูลธุรกิจอื่น ๆ ของคุณ  และผสมผสานกับบริบทการทำงานของคุณ ทั้งนี้ การประชุมที่คุณกำลังเข้าร่วม, การแลกเปลี่ยนอีเมลที่คุณมีเกี่ยวกับหัวข้อ, การสนทนาทางแชทที่คุณมีสัปดาห์ที่แล้ว โดยเพื่อให้คำตอบที่ถูกต้อง, เกี่ยวข้อง และมีถูกบริบท

อย่างไรก็ตาม Microsoft ไม่ใช้ข้อมูลของลูกค้าในการฝึกฝน LLMs โดยเชื่อว่าข้อมูลของลูกค้าคือข้อมูลของลูกค้า ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft LLMs ที่ได้รับการสนับสนุนด้วย AI ถูกฝึกฝนด้วยข้อมูลที่ใหญ่แต่จำกัด แต่สัญญาณ, การตอบสนอง และข้อมูลที่เข้าถึงผ่าน Microsoft Graph และบริการ Microsoft ไม่ได้ถูกนำไปใช้ในการฝึกฝนความสามารถของ Dynamics 365 Copilot และ Power Platform Copilot สำหรับการใช้งานโดยลูกค้าอื่น ๆ นอกจากนี้ โมเดลพื้นฐานไม่ได้รับการปรับปรุงผ่านการใช้งานของคุณ นั่นหมายความว่าข้อมูลของคุณสามารถเข้าถึงได้เฉพาะโดยผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตในองค์กรของคุณ นอกเสียจากคุณจะยินยอมอย่างชัดเจนต่อการเข้าถึงหรือการใช้งานอื่น ๆ

 

คำตอบจาก Copilot มักจะเป็นข้อเท็จจริงเสมอหรือไม่?

คำตอบที่สร้างโดย AI แบบสร้างสรรค์ไม่ได้รับการรับรองว่าจะเป็นข้อเท็จจริง 100 เปอร์เซ็นต์ ถึงแม้ว่า Microsoft จะทำงานเรื่อย ๆ เพื่อปรับปรุงการตอบสนองต่อคำถามที่มีฐานความจริง ผู้ใช้ควรใช้วิจารณญาณของตัวเองในการตรวจสอบผลลัพธ์ Copilots ทำให้คุณสามารถควบคุมเองได้ ในขณะที่ให้ร่างและสรุปที่มีประโยชน์เพื่อช่วยให้คุณสามารถทำได้มากขึ้น

Microsoft ยังให้คำแนะนำสำหรับประสบการณ์การใช้งานเพื่อส่งเสริมการใช้เนื้อหาและการกระทำที่สร้างด้วย AI อย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อช่วยแนะนำผู้ใช้เกี่ยวกับวิธีการใช้ Copilot รวมถึงการใช้การกระทำและเนื้อหาที่แนะนำอย่างถูกต้อง 

Copilot ปกป้องข้อมูลธุรกิจและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างไร?

Microsoft มีสถานะที่ไม่เหมือนใครในการสร้าง AI ที่พร้อมใช้งานในระดับองค์กร ด้วยการสนับสนุนจาก Azure OpenAI Service โดย Copilot มาพร้อมกับคุณลักษณะ AI ที่รับผิดชอบและความปลอดภัย Azure ในระดับองค์กร

 • สร้างขึ้นโดยอาศัยวิธีการรวมถึงของ Microsoft ในด้านความปลอดภัย, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความเป็นส่วนตัว

  Copilot ถูกรวมอยู่ในบริการของ Microsoft เช่น Dynamics 365, Viva Sales, Microsoft Power Platform, และ Microsoft 365 และได้รับการสืบทอดความปลอดภัย, การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทของคุณที่มีคุณค่าและกระบวนการอัตโนมัติ โดยการรับรองความถูกต้องแบบสองปัจจัย, ขอบเขตการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, การป้องกันความเป็นส่วนตัว และอื่น ๆ ทำให้ Copilot เป็นโซลูชัน AI ที่คุณสามารถเชื่อถือได้

Quick Suggest

ถ้าสนใจอยากรู้เพิ่มเติม ขอแนะนำบทความ

 • ออกแบบเพื่อป้องกันข้อมูลขององค์กร, กลุ่ม และข้อมูลรายบุคคล

  เรารู้ว่าการรั่วไหลของข้อมูลเป็นปัญหาที่ลูกค้ากังวล โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ไม่ได้รับการฝึกฝนเพิ่มเติมหรือเรียนรู้จากข้อมูลขององค์กรของคุณหรือคำเรียกร้องของคุณ ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กรของคุณ โมเดลการอนุญาตที่ได้รับการทดสอบด้วยเวลาของเราให้ความปลอดภัยในระดับองค์กรเหมือนกับที่เราเห็นใน Azure และในระดับบุคคล Copilot จะแสดงเฉพาะข้อมูลที่คุณสามารถเข้าถึงโดยใช้เทคโนโลยีเดียวกันที่ Microsoft ใช้รักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า

 • ออกแบบเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ

  ทักษะพื้นฐานของ Copilot เป็นการเปลี่ยนแปลงเกมสำหรับความร่วมมือและกระบวนการทางธุรกิจ ความสามารถช่วยให้คุณสามารถสร้าง, สรุป, วิเคราะห์, ร่วมมือ และทำงานแบบอัตโนมัติโดยใช้เนื้อหาและบริบททางธุรกิจเฉพาะของคุณ แต่ไม่หยุดแค่นั้น Copilot แนะนำการดำเนินการสำหรับผู้ใช้ (เช่น “สร้างแอปพลิเคชันเวลาและค่าใช้จ่ายเพื่อให้พนักงานสามารถส่งรายงานเวลาและค่าใช้จ่ายของพวกเขา”) และ Copilot ถูกออกแบบเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เช่น ด้วย Viva Sales โดย Copilot สามารถเรียนรู้วิธีเชื่อมต่อกับระบบบันทึก CRM เพื่อดึงข้อมูลลูกค้า  เช่น ประวัติการติดต่อและการสั่งซื้อ – เข้าสู่การสื่อสาร ตามที่ Copilot เรียนรู้เกี่ยวกับโดเมนและกระบวนการใหม่ จะสามารถทำงานและสอบถามที่ซับซ้อนมากขึ้นได้

ทุ่มเทใน AI ที่รับผิดชอบ

Microsoft มุ่งมั่นในการสร้าง AI ที่รับผิดชอบตั้งแต่การออกแบบ งานของ Microsoft ได้รับการแนะนำด้วยกลุ่มหลักการที่สำคัญ: ความยุติธรรม, ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย, ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย, ความโปร่งใส และการรับผิดชอบ โดย Microsoft กำลังช่วยลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ AI อย่างรับผิดชอบ แบ่งปันสิ่งที่ Microsoft ได้เรียนรู้ และสร้างความไว้วางใจในความสัมพันธ์ สำหรับบริการใหม่ ๆ เหล่านี้ Microsoft ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานที่ตั้งใจ ความสามารถ และข้อจำกัดของบริการแพลตฟอร์ม AI เพื่อให้มีความรู้ที่จำเป็นในการทำการเลือกการใช้งานที่รับผิดชอบ

 

ที่มา: Microsoft

ก้าวเข้าสู่ Digital Business

ดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

Search
microsoft partner of the year 2024 Quick ERP

Quick ERP รับรางวัล Partner of the Year Awards 2023 – Dynamics 365 Finance

รางวัล 3 ปีซ้อน ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินธุรกิจในระดับสูงตลอดปีที่ผ่านมา ตลอดจนมีกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดที่สมบูรณ์และไม่เหมือนใคร