Power BI with “Dataverse & Advance DAX Expression”

ประจำเดือน ตุลาคม 2023
Quick Webinars Dataverse & Advance DAX Expression

สัมมนา Power BI with "Dataverse & Advance DAX Expression"

รายละเอียด

ตัวช่วยในการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมืออาชีพ

ถ้าคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dataverse และ Advance DAX Expression เชิญเข้าร่วมงานสัมมนากับเรา
งานสัมมนาจะมีการบรรยาย, การสาธิต และการปฏิบัติเพื่อให้คุณได้เห็นภาพเกี่ยวกับ Dataverse และ Advance DAX Expression อย่างชัดเจน กับทาง Quick ERP (ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

เนื้อหาภายในงานสัมมนา

  1. Dataverse DB ​
  2. DAX Expression

รอบการสัมมนา

รอบที่ 1: วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2023 เวลา 10.00-12.00 น.

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง