สุขต้นเดือนกรกฎาคม 2024

ประจำเดือน พฤศจิกายน
คำถาม 11 23

ร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัล

บัตร Starbucks มูลค่า 500 บาท จาก Quick ERP จำนวน 2 รางวัล

เพียงเติมคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

"ก่อนจะมาเป็นระบบ ERP ผ่านการพัฒนามาจากหลาย ๆ แนวคิด" ระบบข้อใดถูกต้อง

  1. ระบบ SRP
  2. ระบบ Closed Loop MRP
  3. ระบบ Modern ERP
Table of Content
Search