MMS logo

Quick MMS

Machine Monitoring System​​

ตรวจสอบสถานะการทำงานและติดตามเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต

Factory 144ppi
MMS

ติดตามสถานะการทำงานของเครื่องจักรแบบ Realtime

Quick MMS บันทึกและติดตามสถานการณ์เครื่องจักร ร่วมถึงสามารถรับรู้ถึงต้นเหตุและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ความสามารถของ Quick MMS

ระบบที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบสถานะการทำงาน และช่วยในการจัดการเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบเครื่องจักร

MMS Machine OEE Summary Report

Quick MMS vs Other Solution

MMS vs Other

Products
Features & Timeline

Feature 2023

5 ข้อดีของการใช้ระบบ Quick MMS

Quicker เย๊าะ

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ MMS ได้ที่นี่

Qoot Magnify glass

ความสามารถของ MMS

ตรวจวัดและรวบรวมข้อมูลต่างๆของเครื่องจักร เช่น สถานะการทำงาน, อุณหภูมิ, ความดัน, ความเร็ว, แรงดันไฟฟ้า และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องจักร ข้อมูลที่รวบรวมมานั้นจะถูกวิเคราะห์เพื่อทำให้เกิดข้อมูล ที่มีประโยชน์

1. Machines Monitoring

Quick MMS จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติจากอุปกรณ์หรือเครื่องจักรและ Parameter ต่างๆ แบบ Real Time ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมมาจะเป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ โดยสามารถแสดงผลการ Monitoring ได้หลายรูปแบบ
MMS Machine Status Dashboard

2. Machines Data Analysis

Quick MMS บันทึกการทำงานเครื่องจักร แบบ Realtime เก็บเป็นข้อมูลเอาไว้ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน การวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องจักร (Machines Data Analysis) เป็นขั้นตอนที่สำคัญและไม่ควรมองข้ามในกระบวนการ Machines Monitoring System หรือระบบตรวจสอบและจัดการเครื่องจักร การวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกสะสมรวบรวมมาจากเซนเซอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดมีความสำคัญอย่างมากเพื่อให้เกิดข้อมูลที่มีความหมายและสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MMS Machine Timeline

3. Machines Status Sensing

การตรวจจับสถานะของเครื่องจักร (Machines Status Sensing) เป็นกระบวนการที่ใช้เซ็นเซอร์ตรวจสอบและระบุสถานะของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลของเครื่องจักรเหล่านั้น มักจะใช้ Remote IO ที่สามารถติดตั้งกับเครื่องจักร ไม่ว่าจะเป็นจาก Sensor, PLC หรือ Controller ได้โดยตรง ทำให้สามารถทราบข้อมูลจริง เพื่อใช้ในการตัดสินใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อวัดค่าต่าง ๆ เช่น: สถานะเครื่องจักร, อุณหภูมิ, ความดัน, แรงดันไฟฟ้า

MMS Detection Big

4. Machines Monitoring Report

สร้างเอกสารที่รวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของเครื่องจักร ปัญหาหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้น แนวโน้มการทำงาน และค่าวัดอื่นๆ ที่สำคัญสำหรับการบริหารจัดการเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม รายงานต่างๆ ที่จะได้รับจาก ระบบ Quick MMS

  1. ประสิทธิภาพเชิงรวมของเครื่องจักร (Machine OEE Summary Report)
  2. รายงานผลผลิตจำนวนชิ้นงานดี (OK Summary Report)
  3. รายงานช่วงเวลาที่เครื่องจักรหยุดทำงาน (Downtime Summary Report)
  4. รายงานรอบเวลาผลิตแต่ละชิ้นงาน (Min, Max และ Average)
MMS Machine OEE Summary Report

5. Machines Scheme Viewer Customization

Machines Scheme Viewer ช่วยให้ผู้ใช้มองเห็นภาพรวมของการทำงานของเครื่องจักรแต่ละตัว ที่สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายการใช้งานของแต่ละโรงงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและจัดการเครื่องจักรและส่งผลให้มีการนำเสนอข้อมูลและผังในลักษณะที่ตรงกับวัตถุประสงค์และการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้การแสดงผังหรือแผนผังนั้นเป็นไปตามความต้องการของพวกเขาและสอดคล้องกับการทำงานที่ต้องการดำเนินการจริง

  • ปรับแต่งการแสดงผล: การเลือกและปรับแต่งวิธีการแสดงผังหรือแผนผัง เช่น การแสดงภาพ ภาพวาดเครื่องจักร หรือการแสดงผ่านแผนที่เส้นทางการเคลื่อนที่ของเครื่องจักร
  • การแสดงข้อมูลและตั้งค่าการแจ้งเตือน: ใส่การแสดงผลข้อมูลเครื่องจักร เช่น รุ่นโมเดล ขนาด ความเร็ว, OEE, ปรับตั้งค่าการแจ้งเตือน HIGHT/Low Alarm เป็นต้น
  • การเรียงลำดับและการจัดวาง: การจัดเรียงลำดับองค์ประกอบต่างๆ ในแสดงผังหรือแผนผัง ให้มีลำดับที่เหมาะสมและง่ายต่อการเข้าถึง
  • การปรับแต่งสี: การเลือกและปรับสีเพื่อให้เหมาะสมและสื่อถึงสถานะหรือลักษณะของเครื่องจักร หรือเพื่อให้การแสดงผังมีลักษณะที่ตรงกับสไตล์หรือ ลักษณะของเครื่องจักรแต่ละรูปแบบได้
MMS Sheme Viewer Customization

6. Easy Revolution to Quick MES

ระบบ Quick MMS นั้นสามารถพัฒนาเป็นต่อยอดให้เป็นระบบ Quick MES ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วยพื้นฐานโครงสร้าง ทั้งในส่วนของ Hardware Structure และ Software Structure เดียวกันทำให้การใช้งาน ระบบ Hardware จาก Quick MMS นั้นจะถูกนำไปใช้งานต่อในระบบ Quick MES ได้ 100% ทำให้การลงทุนไม่เสียเปล่า และการต่อยอดเป็นระบบ Quick MES ได้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย

5 ข้อดีของการใช้ระบบ Quick MMS

ช่วยในการลดเวลาที่เสียไปเนื่องจากปัญหาการผลิต, การลดการผลิตที่มีปัญหา, การแก้ไขปัญหาแบบเรียลไทม์ และการเพิ่มความรู้สึกที่ปลอดภัยในการทำงาน

ช่วยวิเคราะห์และคาดการณ์

ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมมาจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมและสภาพการทำงานของเครื่องจักรได้ เช่น การตรวจสอบแนวโน้มในการเสียหายหรือความผิดปกติ เพื่อทำนายปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและแก้ไขได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายใหญ่ขึ้น

ช่วยแจ้งเตือนปัญหาการผลิตแบบทันท่วงที

ระบบ Machines Monitoring System มีหน้าที่ตรวจสอบและแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับเครื่องจักร การสะสมข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการตรวจจับความผิดปกติและการเปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบันกับข้อมูลประวัติเพื่อระบุความแตกต่าง

ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต​

ข้อมูลที่ถูกเก็บรวมมาจะช่วยในการทำงานวิจัยและการพัฒนา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา​

การเก็บข้อมูลเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องจักร ในการวิเคราะห์ข้อมูลและค่าต่างๆ เช่น การใช้พลังงาน การผลิตผลผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อให้สามารถปรับปรุงการทำงานและประสิทธิภาพของเครื่องจักรได้​

ช่วยลดความผิดพลาดในการผลิต

ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมมาจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมและสภาพการทำงานของเครื่องจักรได้ เช่น การตรวจสอบแนวโน้มในการเสียหายหรือความผิดปกติ เพื่อทำนายปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและแก้ไขได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายใหญ่ขึ้น​

Quick MMS เปรียบเทียบกับโซลูชันอื่น ๆ

Info Quick MMS Realtime Machine Monitoring Andon
Server On-Cloud / On-Premises
สถานะเครื่องจักรแบบ Real-Time
สถานะการผลิตแบบ Real-Time อ้างอิง Job ได้
ประสิทธิภาพของเครื่องจักร (OEE) แบบ Real-Time
Fix Cycletime
เห็นสถานะของเครื่องจักรในรูปแบบแผนผังโรงงาน Add-on
เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรในรูปแบบ Timeline
มุมมองการแสดงผลบนหน้าจอขนาดใหญ่ เช่น Smart TV เหมาะสำหรับพื้นที่การผลิต เพื่อกระตุ้นหรือสร้างแรงบัลดาลใจให้พนักงาน
สรุปข้อมูลออกมาในรูปแบบกราฟ
รายงานต่างๆ
Export ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel
ฟังก์ชันสำหรับ Import แผนการผลิตจาก Excel
การจัดการผู้ใช้
ตั้งค่าปฏิทินวันหยุดและเวลาพักเบรค
รองรับการทำงานแบบแบ่งกะ ประกาศกะได้ไม่จำกัด 2 Shift
รองรับการนับชิ้นงานดีจากเครื่องจักร
รองรับการนับชิ้นงานเสียจากเครื่องจักรหรือ Manual
รายงานเหตุผลของเสีย (NG)
การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบ ERP Add-on
แจ้งเตือนผ่าน Smart Watch Add-on
แจ้งเตือนผ่าน Line Add-on
ติดตั้งเครื่องมืออื่นๆ เช่น Handheld Scanner ในตรวจป้อนข้อมูล, ติดตั้ง Sensor (Vision Control)
จัดการแผนการผลิต เช่น Merge & Split แผน
รายงาน Analyze Six Big Loss Pre Data
สามารถ Control Job, Materials , Tools, Personal
ระบบ Interlock Job, Material , Tool, Personal
แจ้งเตือนผ่าน Microsoft Teams หรือ Email
รูปแบบการติดตั้งหลากหลาย (1:1,1:6, Volume capacity, Handwork Station) 4 Type
ความยืนหยุ่นในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบหรือหน้ารายงานได้
Module QC และ Work Instruction
Implement ระบบของเรา รองรับบนมาตราฐาน ISA95
สามารถทำ Volume Capacity
การตัดกะระหว่างข้ามคืน สามารถบันทึกข้อมูลผลิตตามจริง
รายงานเหตุผล Idle Time

* มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
** ได้ทั้ง On-Cloud / On-Premise

Comparison MMS MES

Quick MES ตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0

ออกแบบมาเพื่อโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน รับรู้ต้นทุนการผลิตแบบ Real Time

เรียนรู้เพิ่มเติมจากวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

video cover quick mms ep1
Play Video about video cover quick mms ep1

สัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง “ระบบติดตามสถานะเครื่องจักร Quick MMS (Quick Machine Monitoring System)” 1/3

video cover quick mms ep2
Play Video about video cover quick mms ep2

สัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง “ระบบติดตามสถานะเครื่องจักร Quick MMS (Quick Machine Monitoring System)” 2/3

video cover quick mms ep3
Play Video about video cover quick mms ep3

สัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง “ระบบติดตามสถานะเครื่องจักร Quick MMS (Quick Machine Monitoring System)” 3/3

Content

microsoft partner of the year 2024 Quick ERP

Quick ERP รับรางวัล Partner of the Year Awards 2023 – Dynamics 365 Finance

รางวัล 3 ปีซ้อน ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินธุรกิจในระดับสูงตลอดปีที่ผ่านมา ตลอดจนมีกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดที่สมบูรณ์และไม่เหมือนใคร