Gartner เปิด 10 เทรนด์เทคโนโลยีเด่น 2024 เหตุผลที่น่าจับตามองและวิธีเริ่มต้น

10 แนวโน้มเทคโนโลยีที่น่าสนใจ รวมถึงกลยุทธ์สำคัญประจำปี 2024 ตามทิศทางของ Gartner โดดเด่นด้วยการพัฒนา AI, ความปลอดภัยของข้อมูล และเทคโนโลยีที่ยั่งยืน สะท้อนถึงการเติบโตและนวัตกรรมในอนาคต
gartner top 10 strategic cover
ทางลัด: เลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่อยากรู้

ในยุคที่โลกเทคโนโลยีกำลังก้าวไปอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง การรู้ถึงแนวทางและเทรนด์ใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกธุรกิจที่ต้องการก้าวทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง จากการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญอย่าง Gartner ได้นำเสนอ ’10 เทรนด์เทคโนโลยีสำคัญปี 2024′ ที่ไม่ได้เป็นแค่การทำนายแนวโน้มทางเทคโนโลยีที่จะมีอิทธิพลต่อโลกธุรกิจในอนาคตเท่านั้น แต่ยังเป็นการชี้นำทิศทางให้กับผู้ประกอบการและผู้นำองค์กรในการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงด้วย

ในบทความนี้ เราจะสรุปเทรนด์เหล่านี้ ช่วยให้คุณเข้าใจถึงภาพรวมและความสำคัญของแต่ละเทรนด์ พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการนำไปปรับใช้ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้าน AI, ความปลอดภัยไซเบอร์, การปรับเปลี่ยนโครงสร้างข้อมูล, หรือการพัฒนาด้านดิจิทัลอื่น ๆ ให้เข้าใจถึงความสำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณในปี 2024 และอีกหลายปีข้างหน้า

1. AI Trust, Risk and Security Management (AI TRiSM)

การสนับสนุนการกำกับดูแลโมเดล AI ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีหลักที่ธุรกิจต้องให้ความสนใจ ตามข้อมูลจาก Gartner ความสำคัญของการกำกับดูแล AI นั้นประกอบไปด้วยหลายด้าน เช่น ความน่าเชื่อถือ, ความยุติธรรม และความโปร่งใส ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้การใช้ AI ในธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยุติธรรม

จากการวิเคราะห์ องค์กรที่นำการควบคุม TRiSM ไปใช้กับแอปพลิเคชัน AI สามารถลดข้อมูลที่ผิดพลาดและไม่ถูกต้องได้ถึง 80% ภายในปี 2026 การใช้การควบคุม AI TRiSM นี้มีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้โครงการ AI สร้างมูลค่าทางธุรกิจมากขึ้นและมีความแม่นยำและความสอดคล้องของโมเดลที่ดีกว่า

gartner top 10 strategic 1
 • การนำไปใช้งาน TRiSM ในด้าน AI ในองค์กร

  • สามารถเริ่มได้จากการตั้งทีมงานเฉพาะทางเพื่อจัดการกับการดำเนินการ TRiSM ของ AI
  • ทำงานร่วมกันในองค์กรเพื่อจัดการเครื่องมือที่เหมาะสม
  • กำหนดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ และสร้างระบบเพื่อบันทึกและอนุมัติการเข้าถึงโมเดล AI และการใช้งานจริง

ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถนำ AI มาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยุติธรรม พร้อมทั้งเพิ่มความยั่งยืนและความสำเร็จในระยะยาว

2. ContinuousThreat Exposure Management (CTEM)

การปรับเปลี่ยนความสำคัญของการปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่องภายใต้โปรแกรม CTEM ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่ธุรกิจต้องให้ความสนใจ ตามข้อมูลจาก Gartner การมีกระบวนการที่เป็นระบบและต่อเนื่องในการปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์นั้นจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในโลกไซเบอร์

จากการวิเคราะห์ องค์กรที่นำโปรแกรม CTEM มาใช้จะสามารถลดการถูกละเมิดข้อมูลลงได้ถึงสองในสามภายในปี 2026 การใช้โปรแกรมนี้มีความสำคัญเนื่องจากช่วยให้การประเมินความเสี่ยงสอดคล้องกับแนวทางธุรกิจ การจัดการกับความเสี่ยงทั้งที่แก้ไขได้และไม่ได้ รวมถึงการปรับปรุงลำดับความสำคัญของการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ

gartner top 10 strategic 2
 • การเริ่มต้นใช้งาน CTEM ในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

  • การนำเอากระบวนการและแนวทางของ CTEM มาใช้กับแผนการจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อสามารถระบุและกำหนดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพิ่มขีดความสามารถในการระบุและจัดการกับช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นในระบบ IT ขององค์กร การปรับปรุงลำดับความสำคัญของผลการค้นพบหมายถึงการให้ความสำคัญกับช่องโหว่ที่มีความเสี่ยงสูงสุดก่อน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้มากที่สุด
  • ใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อเสริมการทำงานลำดับความสำคัญที่มีอยู่และเพิ่มความพร้อมทางไซเบอร์

3. Sustainable Technology

จากข้อมูลของ Gartner มีกรอบการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม, สังคม และการกำกับดูแล (ESG) เพื่อส่งเสริมความสมดุลทางนิเวศวิทยาในระยะยาวและสิทธิมนุษยชน ภายในปี 2027 โดย 25% ของผู้บริหารด้านเทคโนโลยีข้อมูล (CIOs) จะมีการเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลกระทบทางเทคโนโลยียั่งยืน เนื่องจาก

  • เทคโนโลยีทางสิ่งแวดล้อมช่วยป้องกัน, บรรเทา และปรับตัวต่อความเสี่ยงในโลกธรรมชาติ
  • เทคโนโลยีทางสังคมช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ทางด้านสิทธิมนุษยชน, สุขภาพ และความมั่งคั่ง
  • เทคโนโลยีทางการกำกับดูแลช่วยเสริมสร้างการปฏิบัติทางธุรกิจ, การดูแล และการสร้างความสามารถ
  • เทคโนโลยียั่งยืนให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม
gartner top 10 strategic 3
 • การเริ่มต้นใช้เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน

  • เลือกเทคโนโลยีที่จะช่วยขับเคลื่อนความยั่งยืนในอุตสาหกรรมของคุณ และที่ถูกจัดเป็นลำดับความสำคัญสำหรับธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งอาจรวมถึงบริการคลาวด์, AI และอื่น ๆ
  • ร่วมมือกับคณะกรรมการจริยธรรมในการพัฒนาแผนงานสำหรับการตัดสินใจที่มีโครงสร้าง แทนที่จะหาทางลดทอนค่าความสำคัญ, ควรมุ่งหวังในการเพิ่มประสิทธิภาพค่าความสำคัญในแง่ของความยั่งยืนโดยรวมขององค์กร

4. Platform Engineering

จากข้อมูลของ Gartner “Platform Engineering” เป็นวิธีการที่สำคัญในการสร้างและบริหารจัดการแพลตฟอร์มภายในองค์กรให้เป็นแบบให้บริการตนเอง(self-service) แต่ละแพลตฟอร์มเป็นชั้นข้อมูลที่ถูกสร้างและบำรุงรักษาโดยทีมผลิตภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานผ่านการเชื่อมต่อกับเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ

ตามที่ Gartner ระบุ ภายในปี 2026 องค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ถึง 80% จะมีทีมพิเศษเพื่อพัฒนาและจัดการกับบริการ ส่วนประกอบ และเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ เพื่อช่วยในการสร้างแอปพลิเคชัน นั่นหมายความว่าจะมีทีมที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อสร้างส่วนประกอบที่สามารถนำไปใช้ใหม่ได้หลายครั้ง ทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

gartner top 10 strategic 4
 • วิธีการเริ่มต้นในการใช้ Platform Engineering

  • จัดเตรียมและสร้างแพลตฟอร์มภายในองค์กรด้วยส่วนประกอบที่สามารถใช้ซ้ำได้, ประกอบกันได้, และปรับแต่งได้ พร้อมทั้งความรู้และบริการที่เกี่ยวข้อง
  • มองแพลตฟอร์มเหมือนผลิตภัณฑ์ ทำงานร่วมกับผู้ใช้เพื่อหาความต้องการทางเทคนิค, เครื่องมือ, และกระบวนการที่พวกเขาต้องการมากที่สุด แล้วสร้างแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์
  • พัฒนาวัฒนธรรมการจัดการผลิตภัณฑ์ โดยให้มีการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องระหว่างวิศวกรแพลตฟอร์มกับผู้ใช้ปลายทาง ที่ทั้งสองฝ่ายสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ทั้งสองทิศทางในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการสร้างสรรค์

5. AI-Augmented Development

จากข้อมูลของ Gartner การใช้เทคโนโลยี AI เช่น ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสร้างสรรค์ (เช่นการสร้างโค้ดอัตโนมัติ) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) กำลังถูกนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือวิศวกรซอฟต์แวร์ในการพัฒนา, ทดสอบ, และส่งมอบแอปพลิเคชันต่าง ๆ คาดว่าภายในปี 2028 วิศวกรซอฟต์แวร์ในองค์กรต่าง ๆ ประมาณ 75% จะเริ่มใช้ผู้ช่วย AI สำหรับการเขียนโค้ด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่มีน้อยกว่า 10% ในช่วงต้นปี 2023 ซึ่งหมายความว่าการใช้ AI ในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและจะมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมนี้

gartner top 10 strategic 5
 • วิธีการเริ่มต้น

  • จัดตั้งทีมของวิศวกรซอฟต์แวร์ระดับอาวุโสที่สามารถประเมินเครื่องมือสร้างโค้ดด้วย AI เพื่อกำหนดวิธีที่ดีที่สุดในการใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการพัฒนาซอฟต์แวร์

  • ประเมินและนำเครื่องมือทดสอบ AI มาใช้ เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนสำคัญที่จำเป็นในกระบวนการทดสอบแอปพลิเคชันของคุณ ซึ่งจะช่วยให้การทดสอบมีประสิทธิภาพและความถูกต้องเพิ่มขึ้น

  • เลือกหรือสร้างระบบการออกแบบที่มีส่วนประกอบของ UI และส่วนหน้า (Front-end) ที่สามารถใช้ซ้ำได้ และทำให้ระบบการออกแบบนี้สามารถรองรับความสามารถในการแปลงจากการออกแบบเป็นโค้ด (design-to-code) เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและความยืดหยุ่นในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

6. Industry Cloud Platforms

จากข้อมูลของ Gartner องค์กรจะต้องจัดการกับผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโดยการรวมบริการต่างๆ อย่าง SaaS (Software as a Service), PaaS (Platform as a Service) และ IaaS (Infrastructure as a Service) เข้าด้วยกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฟีเจอร์ครบครันและสามารถปรับแต่งได้ คาดว่าภายในปี 2027 มากกว่า 50% ขององค์กรจะใช้แพลตฟอร์มคลาวด์ที่เน้นตามอุตสาหกรรมเฉพาะเพื่อช่วยเร่งการดำเนินงานและกิจกรรมทางธุรกิจ โดยเพิ่มขึ้นจากที่มีน้อยกว่า 15% ในปี 2023 เนื่องจาก Industry Cloud Platforms (ICPs) ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมและสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ตามความต้องการขององค์กรแต่ละแห่ง

gartner top 10 strategic 6

7. Intelligent Applications

จากข้อมูลของ Gartner แนวโน้มในการพัฒนาแอปพลิเคชันในอนาคตนั้น มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร่วมกับข้อมูลที่เชื่อมต่อจากการทำธุรกรรมและแหล่งข้อมูลภายนอกเพิ่มมากขึ้น คาดการณ์ว่าภายในปี 2026 มีแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ถึง 30% ที่จะใช้ AI เพื่อขับเคลื่อนอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ปรับเปลี่ยนและเฉพาะเจาะจงได้ตามบุคคล ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไม่ถึง 5% ในปัจจุบัน

เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์สามารถทำให้แอปพลิเคชันมีความฉลาดมากขึ้น แปลงประสบการณ์ของลูกค้า, ผู้ใช้, เจ้าของผลิตภัณฑ์, สถาปนิก และนักพัฒนา แอปพลิเคชันที่ฉลาดด้วยการผสมผสานข้อมูลจากการทำธุรกรรมและแหล่งข้อมูลภายนอก สามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกในแอปที่ผู้ใช้ธุรกิจเคยใช้งานอยู่แล้ว ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจแยกต่างหากเพื่อประเมินและเข้าใจสถานะของธุรกิจของตน

นอกจากนี้ AI ยังสามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำนายหรือแนะนำ แทนที่จะเป็นฟังก์ชันที่เน้นขั้นตอนมากเกินไป ช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถปรับแต่งได้ตามผู้ใช้ ปรับปรุงผลลัพธ์ และส่งเสริมการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

gartner top 10 strategic 7
 • วิธีการเริ่มต้นงาน

  • เริ่มต้นด้วยการจัดตั้งทีมที่มีความเชี่ยวชาญหรือทีมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อจับจด, อธิบาย, จัดทำแคตตาล็อก, ทำแผนที่ และติดตามขอบเขตและความลึกของความสามารถของ AI เพื่อใช้ในแอปพลิเคชัน

  • ประเมินว่าแอปพลิเคชันที่มีความฉลาดเปลี่ยนแปลงขอบเขต, จุดประสงค์ และฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันองค์กรอย่างไร

  • สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนและมีการแชร์ร่วมกันเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ฉลาดและกรณีการใช้งานที่มีศักยภาพในทั่วทั้งองค์กร

  • ประเมินผลกระทบต่อ portfolio ของแอปพลิเคชันและบริการต่าง ๆ ในขณะที่ขยายขอบเขตและขอบเขตของแอปพลิเคชันที่ฉลาดในระยะกลางถึงระยะยาว

8. Democratized Generative AI

จากข้อมูลของ Gartner การสร้างเนื้อหาใหม่ (รูปภาพ, การพูด, ข้อความ และอื่น ๆ) และการเข้าถึงที่กว้างขวางจะทำให้การเข้าถึงข้อมูลและทักษะเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน ซึ่งจะเป็นแนวโน้มที่มีผลกระทบมากที่สุดในทศวรรษนี้ Gartner กล่าวว่าภายในปี 2026 มากกว่า 80% ขององค์กรจะใช้งาน API สำหรับ AI ที่สร้างสรรค์, โมเดล และ/หรือได้นำแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งาน AI ที่สร้างสรรค์เข้าสู่สภาพแวดล้อมการผลิต ซึ่งเพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 5% ในปัจจุบัน

เนื่องจากการเข้าถึง AI ที่ทำได้ง่ายขึ้นทั่วทั้งองค์กรจะเปิดโอกาสในการทำงานอัตโนมัติในหลากหลายด้าน ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเปิดโอกาสใหม่ ๆ สำหรับการเติบโตและยังเปลี่ยนแปลงวิธีการแข่งขันและทำงานขององค์กรทุกรูปแบบ อีกทั้งการเข้าถึงข้อมูลและทักษะจะถูกแพร่กระจายไปยังหลากหลายบทบาทและฟังก์ชันธุรกิจ

gartner top 10 strategic 8
 • วิธีการเริ่มต้นงาน

  • เริ่มต้นด้วยการสร้างเมทริกซ์ที่จัดลำดับความสำคัญของกรณีการใช้งาน AI ที่สร้างสรรค์ตามความเป็นไปได้ทางเทคนิคและค่าความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ และกำหนดกรอบเวลาอย่างชัดเจนสำหรับการทดลองใช้งาน การปรับใช้ และการผลิตในแต่ละกรณีการใช้งาน

  • ใช้วิธีการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและการดูแลสุขภาพของพนักงาน โดยจัดให้พวกเขามีความรู้ในการใช้เครื่องมือ AI ที่สร้างสรรค์อย่างปลอดภัยและมั่นใจ พร้อมทั้งให้ความมั่นใจกับพวกเขาว่าเครื่องมือเหล่านี้จะเป็นผู้ช่วยในการทำงานประจำที่ต้องทำซ้ำ ๆ

  • สร้าง portfolio ของความสำเร็จที่รวดเร็วและกรณีการใช้งาน AI ที่สร้างสรรค์ที่มีความแตกต่างและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

9. Augmented Connected Workforce

จากข้อมูลของ Gartner กล่าวถึงการเพิ่มคุณค่าที่ได้จากพนักงาน โดยการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงที่ทำให้การใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ, การวิเคราะห์ทีมงาน และการเสริมสร้างทักษะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเร่งการพัฒนาและขยายความสามารถของบุคลากร ภายในปี 2027 มีคาดการณ์ว่า 1 ใน 4 ของ CIOs จะใช้โครงการเชื่อมโยงกำลังคนที่ได้รับการเสริมสร้าง เพื่อทำให้เวลาที่จำเป็นในการพัฒนาทักษะหลักลดลงครึ่งหนึ่ง โดยกลยุทธ์นี้เร่งการเรียนรู้ทักษะดิจิทัลใหม่ ๆ ที่จำเป็นสำหรับงานในทุกประเภท

gartner top 10 strategic 9
 • วิธีการเริ่มต้นงาน

  • ให้ความสำคัญกับการลดเวลาในการพัฒนาทักษะสำหรับพนักงานที่ไม่มีประสบการณ์ซึ่งทำงานในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนสูง — ประเมินผลลัพธ์ เช่น การเริ่มงานใหม่ได้เร็วขึ้น

  • สร้างโปรแกรมข้ามสายงานที่ประกอบด้วยผู้นำจากทีม IT, ทรัพยากรบุคคล, การขาย, บริการลูกค้า และห่วงโซ่อุปทาน – ตัดสินใจว่าจะให้ความสำคัญกับการลงทุนในส่วนไหนของกำลังคนและไล่ตามผลลัพธ์ใ

  • ออกแบบประสบการณ์การทำงานให้กับพนักงาน โดยเสริมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ สร้างข้อมูลเชิงลึกและแนะนำการทำงานที่ช่วยให้พนักงานสามารถทำสิ่งที่ปกติจะทำไม่ได้ภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลาและความสามารถทางความคิดในปัจจุบัน

10. Machine Customers

จากข้อมูลของ Gartner ตัวแทนทางเศรษฐกิจที่ไม่ใช่มนุษย์ทำการซื้อสินค้าและบริการแลกเปลี่ยนกับการชำระเงิน ภายในปี 2028 “machine customers” จะทำให้ 20% ของหน้าร้านดิจิทัลที่อ่านได้โดยมนุษย์นั้นล้าสมัย เนื่องจากภายในปี 2028 จะมีสินค้าที่เชื่อมต่อกันมากถึง 15 พันล้านชิ้นที่มีศักยภาพจะทำหน้าที่เป็น machine customers และจะมีอีกหลายพันล้านชิ้นที่จะตามมาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

“machine customers คืออะไร” เป็นแนวคิดเกี่ยวกับตัวแทนทางเศรษฐกิจที่ไม่ใช่มนุษย์ ซึ่งสามารถทำการซื้อสินค้าและบริการแลกกับการชำระเงินได้ ตัวอย่างเช่น ระบบ AI, หุ่นยนต์ หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ลูกค้าเหล่านี้จะทำการตัดสินใจในการซื้อโดยอิสระหรือตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และสามารถมีผลต่อตลาดและการบริโภคในภาคเศรษฐกิจได้อย่างมาก

gartner top 10 strategic 10
 • วิธีการเริ่มต้นงาน

  • จัดตั้งทีมสำรวจลูกค้าเครื่องจักร โดยดึงผู้แทนอาวุโสจากฝ่ายกลยุทธ์, IT, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (product development), การขาย, การตลาด, ห่วงโซ่อุปทาน และบริการ

  • สร้างสถานการณ์ตั้งแต่หนึ่งถึงสามรูปแบบเพื่อสำรวจโอกาสในตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เปิดใช้งานด้วย Internet-of-Things ซึ่งอาจเกิดขึ้นในสถานการณ์หรือกิจกรรมที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณในปัจจุบัน

แหล่งที่มา: ต้องการศึกษาอย่างละเอียดได้ที่นี่ gartner

Table of Content
Search