CRM คือ ผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลที่ทำให้คุณกลายเป็นสุดยอดนักขาย

CRM ย่อมาจากอะไร ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เปรียบเทียบจุดเด่น CRM Software สำคัญ ประโยชน์ที่มีต่อธุรกิจ
What is CRM
ทางลัด: เลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่อยากรู้

CRM คืออะไร ย่อมาจากอะไร

CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management หมายถึงการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าปัจจุบันและว่าที่ลูกค้าในอนาคต (Lead) เพื่อช่วยให้การขายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ปกติเรามักจะเรียกระบบหรือ Software นี้ว่า CRM

CRM คืออะไร

ระบบ CRM (CRM System) คืออะไร

ระบบ CRM คือ เครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจและดูแลลูกค้าปัจจุบันและว่าที่ลูกค้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มุ่งเน้นไปที่การรักษาฐานลูกค้าและขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต

หากพูดกันง่าย ๆ CRM ก็เปรียบเสมือนผู้ช่วยให้คุณเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และนำไปต่อยอดเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า          อย่างตรงจุด

CRM เกี่ยวข้องกับ Sale และ Marketing อย่างไร?

เมื่อพูดถึงระบบ CRM แน่นอนว่าอดนึกถึง Sale และ Marketing ไม่ได้ เพราะระบบ CRM เรียกได้ว่าเป็นคู่หูคนสำคัญของสุดยอดนักขายและนักวิเคราะห์อย่าง Sale และ Marketing และยังรวมถึง Service ด้วย เพราะระบบ CRM จะเข้าไปช่วยให้การดำเนินการด้านการขายและการบริการลูกค้าเป็นไปได้อย่างง่ายดาย มีประสิทธิภาพมากขึ้น

CRM จะมีประโยชน์และสามารถช่วยธุรกิจของคุณอย่างไรบ้าง ไปดูกัน 

3 ประโยชน์ของระบบ CRM ที่มีต่อธุรกิจ

3 ประโยชน์ของ CRM
 • 1. ฝ่ายการตลาด (Marketing) 

ความต้องการของ Marketing:

ระบบที่เข้ามาช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่ม ROI

CRM ตอบสนอง:

รวบรวมข้อมูลของลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้า เพื่อนำข้อมูลไปต่อยอดกลยุทธ์ เลือกช่องทางการตลาดได้อย่างเหมาะสม เพื่อเข้าถึงตลาดที่เฉพาะกลุ่ม อีกทั้งยังสามารถช่วยตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เลือก Solution ในการดำเนินการให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด ซึ่งเป็นปัจจัยที่เพิ่ม ROI ให้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล

 • 2. ฝ่ายขาย (Sale) 

ความต้องการของ Sale:

ระบบที่สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อรองรับกระบวนการทำงานของทีมขาย มีฟีเจอร์ที่ช่วยจัดการกระบวนการขายในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่วิเคราะห์สถานะการเสนอขาย ติดตามการขาย ปิดดีลการขาย และสร้างรายงานประสิทธิภาพการขายของทีมทั้งภาพรวมและรายบุคคลได้อย่างแม่นยำ

CRM ตอบสนอง:

ด้วยฟีเจอร์ Sales Pipeline ของระบบ CRM จะเข้าไปช่วยผู้ใช้งานระบบ CRM สามารถ Tagging กิจกรรมที่เกิดขึ้นกับลูกค้าแต่ละราย เช่น บันทึกข้อมูลการติดต่อลูกค้า ช่องทางการติดต่อลูกค้า บันทึกการนัดหมาย แจ้งเตือนการนัดหมาย ติดตามใบเสนอราคา

พร้อมรายงานประสิทธิภาพการขายในรูปแบบ Dashboard สามารถนำข้อมูลมาเปรียบเทียบได้ทั้งแบบรายทีม หรือรายบุคคล วิเคราะห์โอกาสในการปิดดีลการขายได้อย่างแม่นยำ โดยฟีเจอร์นี้สามารถปรับแต่งให้ตรงกับ Flow การทำงานของทีมขายได้อย่างยืดหยุ่น

 • 3. ฝ่ายบริการลูกค้า (Service) 

ความต้องการของ Service:

ระบบที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและรายละเอียดประวัติการ Support ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งสามารถติดตามสถานะการร้องเรียนและประสานงานกับทีมให้ดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

CRM ตอบสนอง:

สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าจาก Sale และ Marketing อีกทั้งประวัติการ Support ที่ผ่านมาของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างครอบคลุม ทำให้สามารถเข้าใจปัญหาของลูกค้าได้อย่างตรงประเด็น พร้อมทั้งฟีเจอร์ที่ช่วยติดตามสถานะและประสานงานการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึง เข้าใจลูกค้ามากขึ้น สร้างความประทับใจที่ดีให้กับลูกค้า เพิ่มโอกาสการเสนอขายในอนาคตที่มากกว่าเดิม

CRM มีกี่ประเภท CRM ทำอะไรได้บ้าง แต่ละประเภทเหมาะกับอุตสาหกรรมแบบไหน

CRM มีกี่ประเภท

ระบบ CRM สามารถแบ่งได้หลายประเภทในแต่ละหมวดหมู่ แต่วันนี้เราจะพูดถึง CRM 3 ประเภทที่แบ่งตามลักษณะการใช้งาน ดังนี้

 • 1. Operational CRM 

Operational CRM เป็น CRM ที่เข้าไปมีบทบาทในการปรับปรุงและพัฒนาการติดต่อกับลูกค้าให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีขั้นตอนการทำงานที่น้อย ง่าย แต่มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ตั้งแต่การสร้างลีด แปลงลีดให้กลายเป็นลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุตสาหกรรมที่เหมาะกับ Operational CRM

อุตสาหกรรมแต่ละประเภทมีความต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่ง Operational CRM เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เช่น

   • อุตสาหกรรมการบริการ
   • อุตสาหกรรมการขายและการตลาด
   • อุตสาหกรรมการแพทย์
 • 2. Analytical CRM 

Analytical CRM เป็น CRM ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรม ความสนใจ ความถี่ในการทำธุรกรรม หรือรูปแบบการใช้บริการ และสามารถนำข้อมูลไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดและการขายให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุุด

อุตสาหกรรมที่เหมาะกับ Analytical CRM

Analytical CRM เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างกลยุทธ์ทางการขายและการตลาด เช่น

   • อุตสาหกรรมทางด้านการเงิน

   • อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   • อุตสาหกรรมขายปลีก

 • 3. Collaborative CRM 

Collaborative CRM มุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายในองค์กรสามารถแบ่งปันข้อมูลกันได้อย่างลื่นไหล สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลูกค้าขององค์กรเป็นภาพเดียวกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงประเด็น

อุตสาหกรรมที่เหมาะกับ Collaborative CRM

Collaborative CRM เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการให้ทุก ๆ ฝ่ายในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้แบบเรียลไทม์ เช่น

   • อุตสาหกรรมโรงแรม

   • อุตสาหกรรมการโทรคมนาคม

CRM ทั้ง 3 ประเภทนี้สามารถนำไปปรับใช้กับทั้งธุรกิจ B2B หรือ B2C ได้ ซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการเลือกใช้ระบบ CRM ของธุรกิจเอง

การเลือกใช้ CRM Software

การเลือกใช้ CRM

การเลือกใช้ระบบ CRM ให้เหมาะกับธุรกิจและการใช้งานต้องคำนึงหลายปัจจัย เพื่อให้แน่ใจว่าระบบที่เลือกใช้สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

 • เข้าใจความต้องการของธุรกิจ

ก่อนจะพูดถึงการเลือกใช้ระบบ คุณต้องแน่ใจเสียก่อนว่าธุรกิจของคุณมีความต้องการระบบ CRM แบบไหน เพื่อมาตอบสนองความต้องการด้านใดของคุณ เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนถัดไป

 • เปรียบเทียบ CRM แต่ละเจ้า

เมื่อคุณวิเคราะห์ความต้องการของธุรกิจเรียบร้อยแล้ว ต่อไปคุณควรศึกษาเกี่ยวกับระบบ CRM ที่มีอยู่ในตลาดทั้งหมด และเลือกระบบที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจอย่างน้อย 3-5 เจ้า เพื่อนำมาเปรียบเทียบด้านต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติ ราคา หรืออื่น ๆ

 • ทดลองใช้งาน

การศึกษาระบบอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ดังนั้นการทดลองใช้เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการเลือกใช้งานระบบ CRM เพื่อใช้แน่ใจว่าระบบที่คุณต้องการใช้ตอบสนองความต้องการของธุรกิจคุณจริง ๆ หรือไม่ และระบบมีฟีเจอร์ที่รองรับการทำงานของทีมคุณอย่างไร ยืดหยุ่นต่อการดำเนินงานของธุรกิจคุณแค่ไหน

 • ROI

ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง คุณควรพิจารณาและคำนวณผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในระบบ CRM ให้ดี โดยพิจารณาว่า ระบบที่คุณจะใช้จะสามารถต่อยอด ปรับปรุงการดำเนินงาน หรือลดค่าใช้จ่ายให้ธุรกิจได้มากน้อยแค่ไหน

 • ความปลอดภัย

คุณควรพิจารณาถึงความปลอดภัยให้ดี เพราะทั้งข้อมูลลูกค้า และข้อมูลบริษัทของคุณจะต้องไปอยู่ในนั้น

5 ตัวอย่างระบบ CRM ที่ได้รับความนิยม

ระบบ CRM ที่ได้รับความนิยม
 • 1. Salesforse 

Salesforce ระบบ CRM ที่ได้รับความนิยมทั้งในไทยและต่างชาติ ด้วยความสามารถที่รองรับการใช้งานด้าน CRM อย่างครบครัน ผลักดันให้การดำเนินการขาย การตลาด และบริการลูกค้าเป็นไปได้ราบรื่น เพิ่มโอกาสการขายและ ROI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Quick Suggest

หากสนใจเรียนรู้เพิ่มเติม ขอแนะนำบทความ

 • 2. Pipedrive

Pipedrive เป็นระบบ CRM ที่ขึ้นชื่อเรื่อง Sales Pipeline อีกหนึ่งระบบ ช่วยจัดการการมองเห็นภาพรวมการขายได้ชัดเจน

 • 3. Zoho

Zoho เป็นระบบ CRM ที่มีความสามารถในการปรับแต่งสูง เหมาะสำหรับทุกธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

 • 4. Freshsales

Freshsales มุ่งเน้นให้ UI มีการใช้งานง่าย ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเพื่อจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

 • 5. Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 เป็นทั้งแพลตฟอร์ม ERP ระบบ CRM ที่ได้รับความนิยม มีความยืดหยุ่นต่อผู้ใช้งาน อีกทั้งยังโดดเด่นในด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันเฉพาะทางอีกด้วย

ซึ่งแต่ละระบบมีฟีเจอร์ที่โดดเด่น ดังนี้

Feature Salesforce Pipedrive Zoho Freshsales Microsoft Dynamics 365
ยืดหยุ่นในด้านการปรับแต่งสูง มีข้อจำกัดบางประการ มีข้อจำกัดบางประการ
ทดลองใช้ฟรี 30 วัน 14 วัน 15 วัน 21 วัน 30 วัน
ทำงานร่วมกับระบบอื่น ๆ
AI ขั้นสูงในการทำนายพฤติกรรมลูกค้าเชิงลึก ✅ Einstein มีข้อจำกัดบางประการ มีข้อจำกัดบางประการ มีข้อจำกัดบางประการ ✅ Azure AI
สะดวกต่อการขยายทีมในอนาคต มีข้อจำกัดบางประการ มีข้อจำกัดบางประการ มีข้อจำกัดบางประการ
รองรับการใช้งานบนมือถือ
หน้าโฮมแบบ Personalized
Tagging กิจกรรม
แชร์และอัปเดตข้อมูลได้เรียลไทม์
Dashboard แสดงผล วิเคราะห์ข้อมูลรายทีม รายบุคคล
การวิเคราะห์ข้อมูล มีข้อจำกัดบางประการ มีข้อจำกัดบางประการ
ใช้งานง่าย มีข้อจำกัดบางประการ

ก้าวเข้าสู่ Digital Business

ดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

Search
microsoft partner of the year 2024 Quick ERP

Quick ERP รับรางวัล Partner of the Year Awards 2023 – Dynamics 365 Finance

รางวัล 3 ปีซ้อน ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินธุรกิจในระดับสูงตลอดปีที่ผ่านมา ตลอดจนมีกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดที่สมบูรณ์และไม่เหมือนใคร