Dynamics 365 คืออะไร ในปี 2024 โซลูชันที่ทำให้ธุรกิจคุณเติบโต

Dynamics 365 คืออะไร และเข้าใจถึงโมดูลต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้กับธุรกิจของคุณ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่าย
What is Dynamics 365 cover
ทางลัด: เลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่อยากรู้

Microsoft Dynamics 365 เป็นชุดของแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจและการบริการลูกค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า ในบทความนี้ เราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Dynamics 365 และฟังก์ชันต่าง ๆ ที่มีให้เลือกในการใช้งาน

ส่วนประกอบหลักของ Dynamics 365

 • 1. Dynamics 365 for Finance and Operations

Dynamics 365 FO Screen 2

Dynamics 365 for Finance and Operations เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการทางการเงิน การผลิต การจัดซื้อ และการขาย โดยมีเป้าหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานและลดความซับซ้อนในกระบวนการทางธุรกิจ

 • 2. Dynamics 365 Business Central

Dynamics 365 BC Screen 2

Dynamics 365 Business Central คือแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อรองรับธุรกิจขนาดกลาง ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการทั้งการเงิน การผลิต การจัดซื้อ และการขาย และนำเสนอความยืดหยุ่นในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ

Quick Suggest

หากสนใจเรียนรู้เพิ่มเติม ขอแนะนำบทความ

 • 3. Dynamics 365 Sales

TopFeature Slide1

Dynamics 365 Sales เป็นแอปพลิเคชันที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพของงานขาย ช่วยให้ทีมขายสามารถติดตามโอกาสในการขาย จัดการข้อมูลลูกค้า และสร้างกำหนดการขายที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ

Quick Suggest

หากสนใจเรียนรู้เพิ่มเติม ขอแนะนำบทความ

 • 4. Dynamics 365 Dynamics 365 Customer Service

Dynamics 365 Customer Service ช่วยให้ธุรกิจสามารถให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพและติดตามคำขอใช้บริการ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แอปพลิเคชันนี้ช่วยให้ทีมบริการลูกค้าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 • 5. Dynamics 365 Field Service

Dynamics 365 Field Service เป็นแอปพลิเคชันที่สนับสนุนการบริการที่สถานที่ของลูกค้า ช่วยให้บริษัทสามารถจัดการกำหนดการของพนักงานขาย ติดตามความคืบหน้าของงาน และวางแผนการบริการให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการ

Dynamics 365 ของ Microsoft ทั้งหมดมีอะไรบ้าง

Finance
 • Dynamics 365 Finance

บริหารจัดการเรื่องการเงินขององค์กร รวมถึงการวางแผนงบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน

SupplyChainManagement
 • Dynamics 365 Supply Chain Management

บริหารจัดการโซ่อุปทาน อาทิเช่น การจัดการสินค้าคงคลัง การสั่งซื้อวัตถุดิบ และการวางแผนการผลิต

CoreHR
 • Dynamics 365 Human Resources

บริหารจัดการทรัพย์สินทางบุคคล เช่น การสร้างและปรับปรุงข้อมูลพนักงาน การวางแผนการพัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

Commerce
 • Dynamics 365 Commerce

ช่วยสนับสนุนการขายผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และควบคุมสต็อกสินค้าให้เหมาะสม

Project Operation
 • Dynamics 365 Project Operations

บริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งการวางแผน การติดตามความคืบหน้า และการควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการ

CustomerInsights
 • Dynamics 365 Customer Insights

วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า สร้างข้อมูลที่เปิดเผยพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจทางการตลาดและการขาย

เครื่องมือสำหรับสำรวจและเก็บรวบรวมข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์และตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Dynamics 365 Customer Voice

เครื่องมือสำหรับสำรวจและเก็บรวบรวมข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถวิเคราะห์และตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

FraudProtection
 • Dynamics 365 Fraud Protection

ป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกงในการทำธุรกรรมออนไลน์ พร้อมควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

CustomerService
 • Dynamics 365 Customer Service

รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงสินค้าและบริการตามความต้องการของลูกค้า

Guide
 • Dynamics 365 Guides

สร้างคู่มือการทำงานและสอนสำหรับพนักงาน ที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Mixed Reality) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้

RemoteAssist
 • Dynamics 365 Remote Assist

ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคแก่พนักงานในสถานที่ โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Mixed Reality) เพื่อประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา

เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับการเติมเต็มตามใบสั่ง โดยลดการหยุดชะงักของใบสั่งและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพื่อเปลี่ยนแปลงความต้องการทางธุรกิจ
 • Dynamics 365 Intelligent Order Management

เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับการเติมเต็มตามใบสั่ง โดยลดการหยุดชะงักของใบสั่งและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพื่อเปลี่ยนแปลงความต้องการทางธุรกิจ

Dynamics 365 Emblem
 • Dynamics 365 Microsoft Relationship Sales

เพิ่มประสิทธิภาพการขายโดยรวมข้อมูลจาก Dynamics 365 และ LinkedIn ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าและการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มีประสิทธิภาพ

Sales
 • Dynamics 365 Sales

ช่วยให้ทีมขายเข้าใจลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการขาย โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจาก AI ช่วยจัดการโอกาสในการขายและปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งทำให้กระบวนการขายมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้า

ช่วยธุรกิจปรับปรุงกระบวนการทางการเงิน จัดการห่วงโซ่อุปทาน และบูรณาการระบบต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพและลดความซับซ้อนในการดำเนินงาน
 • Dynamics 365 Business Central

ช่วยธุรกิจปรับปรุงกระบวนการทางการเงิน จัดการห่วงโซ่อุปทาน และบูรณาการระบบต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพและลดความซับซ้อนในการดำเนินงาน

ช่วยให้ธุรกิจสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริการ
 • Dynamics 365 Field Service

ช่วยให้ธุรกิจสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริการ

ช่วยจัดการโครงการ, ทรัพยากร, และการเงินในองค์กร มันรวมเครื่องมือสำหรับการวางแผน, ติดตาม, และควบคุมโครงการได้อย่างครบวงจร ช่วยให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายทางการเงิน
 • Dynamics 365 Project Operations

ช่วยจัดการโครงการ ทรัพยากร และการเงินในองค์กร มันรวมเครื่องมือสำหรับการวางแผน ติดตาม และควบคุมโครงการได้อย่างครบวงจร ช่วยให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายทางการเงิน

ข้อดีของการใช้ Dynamics 365

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของงานและลดความซับซ้อนในกระบวนการทางธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการตัดสินในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย
 • ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
 • เชื่อมต่อและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจระหว่างแผนกต่าง ๆ ในองค์กร
 • สามารถปรับปรุงและขยายตัวเมื่อธุรกิจเติบโตหรือมีการเปลี่ยนแปลง
 • เพิ่มความปลอดภัยและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในองค์กร

การเริ่มต้นใช้งาน Dynamics 365

การเริ่มต้นใช้งาน Dynamics 365 ไม่ยาก แต่การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพอาจต้องการความช่วยเสริมจากผู้เชี่ยวชาญ การร่วมความช่วยเสริมจากผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ Dynamics 365 อาจช่วยให้คุณปรับปรุงความสามารถของธุรกิจ และให้การสนับสนุนที่ตรงตามความต้องการของคุณ ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน Dynamics 365 มีดังนี้

 • วิเคราะห์ความต้องการของธุรกิจของคุณ เพื่อคัดเลือกโมดูลที่เหมาะสมที่สุด
 • นำเสนอแนวทางการใช้งานและวางแผนการปรับปรุงกระบวนการของธุรกิจ
 • ปรับปรุงและปรับแต่งระบบให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจของคุณ
 • ให้การอบรมและสนับสนุนให้กับทีมงานในการใช้งาน Dynamics 365
 • ติดตามและประเมินผลการใช้งาน และปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้นตามความต้องการ

FAQ: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Dynamics 365

 • Q: Dynamics 365 คืออะไร?

  A: Dynamics 365 เป็นชุดของแอปพลิเคชันที่ประกอบด้วยโซลูชันทางธุรกิจและ CRM จาก Microsoft ที่มองหาความยืดหยุ่นและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สิน การขาย การบริการลูกค้า และการบริการในสถานที่

 • Q: การเริ่มต้นใช้งาน Dynamics 365 ยากหรือไม่?

  A: การเริ่มต้นใช้งาน Dynamics 365 ไม่ยาก แต่การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพอาจต้องการความช่วยเสริมจากผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ Dynamics 365 การวางแผนการใช้งานและเตรียมความพร้อมของทีมงานเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน

 • Q: Dynamics 365 สามารถนำไปใช้กับธุรกิจขนาดใดได้บ้าง?

  A: Dynamics 365 ออกแบบมาเพื่อรองรับธุรกิจขนาดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น SME หรือองค์กรขนาดใหญ่ ความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มนี้ทำให้สามารถปรับปรุงและปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของธุรกิจแต่ละประเภทได้

 • Q: ความคุ้มค่าในการลงทุนใน Dynamics 365 คืออะไร?

  A: ความคุ้มค่าในการลงทุนใน Dynamics 365 คือการที่คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ลดความซับซ้อน และควบคุมค่าใช้จ่าย พวกคุณยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว

 • Q: Dynamics 365 มีความปลอดภัยแค่ไหน?

  A: Dynamics 365 เป็นแพลตฟอร์มที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ด้วยการเชื่อมต่อกับ Microsoft Azure ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการคลาวด์ที่มีความปลอดภัยที่สุดในวงการ นอกจากนี้ Dynamics 365 ยังมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ Dynamics 365 เปิดความสามารถใหม่ ๆ และโอกาสให้กับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า หรือการควบคุมค่าใช้จ่าย ด้วยความยืดหยุ่นของ Dynamics 365 คุณจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจให้แข็งแกร่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

สรุปแล้ว Dynamics 365 คือชุดของแอปพลิเคชันที่มีความยืดหยุ่นและเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคุณพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถทำให้คุณสามารถบริหารจัดการธุรกิจของคุณได้ดีขึ้น และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กร, การขาย, การให้บริการลูกค้า หรือการบริการสถานที่ของลูกค้า การเรียนรู้และเข้าใจ Dynamics 365 จะช่วยให้คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับธุรกิจของคุณ

ก้าวเข้าสู่ Digital Business

ดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

Table of Content
Search