Azure OpenAI กับ OpenAI เหมือนหรือต่างกันในเชิงธุรกิจอย่างไร?

เมื่อเราพูดถึง Azure OpenAI และ OpenAI เป็นเรื่องที่สร้างความสับสนมากในวงการ สองเทคโนโลยีนี้มีแตกต่างกันอย่างไร? และเราควรเลือกใช้ตัวไหนในธุรกิจของเรา?
azure openai vs openai cover
ทางลัด: เลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่อยากรู้

เมื่อเราพูดถึง Azure OpenAI และ OpenAI เป็นเรื่องที่สร้างความสับสนมากในวงการ สองเทคโนโลยีนี้มีแตกต่างกันอย่างไร? และเราควรเลือกใช้ตัวไหนในธุรกิจของเรา?

Azure OpenAI คืออะไร?

azure openai vs openai 7

Azure OpenAI เป็นบริการที่ถูกพัฒนาโดย Microsoft ในความร่วมมือกับ OpenAI เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างและดำเนินการแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ทันสมัยและมีความน่าเชื่อถือ บริการนี้ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานโมเดล AI GPT-3 และ GPT-4 ของ OpenAI บนแพลตฟอร์ม cloud ของ Azure ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างและขยายการใช้งาน AI ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

Azure OpenAI ให้บริการหลายโมเดล AI ที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น ChatGPT ที่ใช้ GPT-4 ให้คำตอบในรูปแบบการสนทนา หรือ DALL-E ที่สามารถสร้างภาพจากข้อความ นอกจากนี้บริการนี้ยังมีรูปแบบและข้อเสนอทางการเงินที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของผู้ใช้ต่าง ๆ

ผ่าน Azure OpenAI ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานในแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่และซอฟต์แวร์ AI ที่มีประสิทธิภาพจาก OpenAI ได้อย่างง่ายดาย ทำให้มีความสามารถในการสร้างแอปพลิเคชันและบริการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

"Azure OpenAI คือ AI service ที่รันอยู่บน Microsoft Azure"

Quick Suggest

ถ้าสนใจอยากรู้จัก Azure OpenAI เพิ่มเติม ขอแนะนำบทความ Azure AI Portfolio ที่รวมทุกบริการของ Azure OpenAI

OpenAI คืออะไร?

OpenAI คือองค์กรที่ตั้งอยู่ที่ซิลิคอนวัลเลย์ สหรัฐอเมริกา ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับมนุษยชาติทั้งหมด ไม่ใช่เพื่อสร้างกำไร ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2015 โดย Elon Musk, Sam Altman และนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียง

OpenAI ได้ทำการวิจัยและพัฒนาโมเดล AI ที่มีอิทธิพลต่อวงการ อาทิ GPT (Generative Pre-trained Transformer) ซีรีส์ ซึ่งเป็นโมเดลที่สามารถสร้างข้อความที่เหมือนกับที่มนุษย์เขียนได้ และโปรเจ็คอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เช่น DALL-E ที่สามารถสร้างภาพจากข้อความ และ Codex ที่สามารถเขียนโค้ดโปรแกรมจากคำอธิบาย

"OpenAI คือ ชื่อองค์กรพัฒนา AI ที่คิดค้น ChatGPT ขึ้นมา"

สรุป Azure OpenAI และ OpenAI

 • Azure OpenAI Service เป็นบริการที่ Microsoft Azure นำเสนอให้กับผู้ใช้เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากโมเดล AI ของ OpenAI ในสภาพแวดล้อมของ Azure ที่มีความปลอดภัยและเสถียรภาพ บริการนี้มีไว้สำหรับโมเดลต่าง ๆ ของ OpenAI เช่น GPT, Codex และ DALL-E และยังมี API ที่ให้ผู้ใช้ปรับใช้โมเดลเหล่านี้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือบริการของตนเอง
 • OpenAI ตัวเองคือองค์กรที่มีชื่อเสียงในการพัฒนา AI และนำเสนอโมเดล AI ที่ขั้นสูงและมีขนาดใหญ่ ต่อสาธารณะและนักพัฒนา OpenAI มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา AI ให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทั้งหมดและทำให้ AI นี้สามารถเข้าถึงได้โดยกว้างขวาง
ฟีเจอร์ Azure OpenAI OpenAI
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)
การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)
การจัดการโมเดล (Model Management)
อินทริเกรชันกับบริการอื่นๆ

OpenAI มี Service ให้ใช้ แล้วทำไมต้องมาใช้บน Azure OpenAI

"Azure OpenAI มี Infrastructure ที่สามารถ scale ขยายใหญ่หรือหดได้ และเด่นเรื่องปลอดภัย"

Azure OpenAI นั้นเน้นเรื่องของการเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรหรือธุรกิจต่าง ๆ เช่น หลาย ๆ องค์กรจะไม่อยากให้ข้อมูลออกไปอยู่กับบริษัทภายนอกที่ไม่มีการปกป้องข้อมูล เพราะฉะนั้นหลาย ๆ องค์กรอยากจะใช้ concept “BYOD (Bring your own data)” อยากใช้ data ของตัวเอง อยากมีการเข้ารหัสข้อมูล อยากถือกุญแจด้วยตัวเอง

สิ่งเหล่านี้ Microsoft Azure จะเข้ามาตอบโจทย์เรื่องนี้ ซึ่ง Microsoft Azure จะมีการควบคุมสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ใครเข้าถึงข้อมูลได้บ้าง ใครเข้าไปเทรน AI ได้บ้าง ใครมีสิทธิ์ ใครไม่มีสิทธิ์ billing management เก็บเงินกันยังไง จ่ายเงินกันแบบไหน

 • ใครเข้าถึงข้อมูลได้บ้าง?
 • ใครเข้าไปเทรน AI ได้บ้าง?
 • ใครมีสิทธิ์ ใครไม่มีสิทธิ์?
 • billing management เก็บเงินกันยังไง? จ่ายเงินกันแบบไหน?

Azure OpenAI ความสามารถและตัวอย่างการใช้งาน

azure openai vs openai 8
 • การสร้างเนื้อหา (Content Generation):

  • Azure OpenAI สามารถสร้างข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นธรรมชาติจากโปรแกรมภาษาธรรมชาติของ OpenAI ได้
  • ยกตัวอย่างเช่น สามารถสร้างบทความ, รีวิว หรือข้อความอื่น ๆ ที่ต้องการ
 • การสรุปข้อความ (Summarization):

  • การสรุปข้อความหรือเอกสารเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถที่สำคัญของ Azure OpenAI ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถได้รับข้อมูลหลัก ๆ จากเอกสารหรือข้อความที่ยาว ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 • การสร้างโค้ด (Code Generation):

  • ผ่านโมเดล GPT-3.5 Turbo หรือ GPT-4 Azure OpenAI สามารถสร้างโค้ดโปรแกรมตามคำสั่งหรือคำอธิบายที่ผู้ใช้ให้ทำหรือแปลงข้อความภาษาธรรมชาติเป็นโค้ด
 • การค้นหาทางซีมันติก (Semantic Search):

  • ผ่านโมเดล embeddings นั้น Azure OpenAI สามารถแปลงข้อความเป็นเวกเตอร์ตัวเลขเพื่อช่วยในการค้นหาข้อความที่มีความหมายใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกันได้

Azure OpenAI มีการให้บริการผ่าน REST API, Python SDK หรือผ่านหน้าเว็บใน Azure OpenAI Studio ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานโมเดลทางภาษาที่มีประสิทธิภาพของ OpenAI ได้ง่ายขึ้น

Use Case: ตัวอย่างการใช้งาน

  • หากต้องการ AI ที่ต้องปฎิสัมพันธ์กับคน ต้องการคุยกับคนเยอะ ๆ นี่คือคำตอบ เช่น contract center มีคนโทรมาหา หรือ omni channel ที่มีคน SMS หรือ email มาหา โดย OpenAI จะเข้ามาช่วยอัปเกรด Customer management เพิ่มศักยภาพในการโต้ตอบกับคนที่เหมือนคนมากที่สุด
  • กลุ่ม knowledge management ในองค์กร ยกตัวอย่างลูกค้ารายหนึ่งที่มีเอกสารด้านวิศวกรรมค่อนข้างเยอะ เช่น แผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร, แผนการทำงานของเครื่องจักรในสายการผลิต โดยนำ OpenAI เข้ามาช่วยอ่านและสรุปให้
  • Automatic ใน Digital marketing ถ้าต้องตอบคอมเม้นบนโซเชียลแพลตฟอร์ม AI สามารถรวบรวมข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดมาช่วยการตอบคำถามได้ หรือ ทาง sales ที่มีข้อมูลของลูกค้าที่มาช่วยการตอบคำถามลูกค้าได้เช่นกัน

อยากเริ่มใช้ ต้องทำอย่างไร?

สามารถเริ่มจากการทำ pilot project หาข้อมูลที่องค์กรมีอยู่และทำงานรวบกับ Partner ของ Microsoft ซึ่งจะสามารถช่วย set environment ที่อยู่บน Microsoft azure ได้ ไม่ว่าโจทย์จะเป็น contract center, knowledge management หรือ customer

Open AI จะต้องอาศัยหลาย ๆ  บริการมาประกบร่างกันถึงจะทำ use case นั้นขึ้นมาได้ ซึ่ง Partner ของ Microsoft จะเข้าไปช่วยทำสิ่งเหล่านี้

แหล่งที่มา: Microsoft

Table of Content
Search