Dynamics 365

Finance and Operations

เพิ่มการมองเห็นทางการเงินและผลกำไรสูงสุด

Blade2 A

เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานทางการเงินของคุณ

Microsoft Dynamics 365 Finance เป็นมากกว่าการจัดการทางการเงินเชิงธุรกรรมเพื่อดำเนินงานเชิงรุกที่ช่วยปรับปรุงการตัดสินใจ ปกป้องรายได้ ลดความเสี่ยง และลดต้นทุน

ความสามารถของ Dynamics 365 Finance

ตรวจสอบการดำเนินงานทางการเงินทั่วโลกในแบบเรียลไทม์ คาดคะเนผลลัพธ์ และตัดสินใจด้วยการพิจารณาจากข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนความคล่องตัวและการเติบโตทางธุรกิจ

Quicker เย๊าะ

ส่วนประกอบของ Dynamics 365 Finance

FO Component@3x

ถ้าคุณอยากรู้จัก Finance and Operation ความรู้ถูกรวบรวมไว้แล้วที่นี่

Qoot Magnify glass

Microsoft Dynamics 365 release plan​

The component of Dynamics 365 Finance​

Regulatory Compliance
Insightful
Productive
Agile
Global
Budget & Forecast
Reporting & Analytic
Invoicing & Billing
Fixed Assets
Expense
General ledger
Cash & Bank management
Accounts receivable
Credit & Collections
Account payable
Project accounting
Component D365 FO

เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า Quick ERP

Quick ERP ผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มุ่งมั่นจะสร้างระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ให้ลูกค้าของเราทุกรายประสบความสำเร็จได้มากขึ้น และสัญญาว่าจะไม่หยุดที่จะพัฒนา (Never Stop) เพื่อให้ลูกค้าของเราทุกคนประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ของพวกเรา
Manufacturing
คุณตรัส อบสุวรรณ
T man logo

T.Man Pharmaceutical

"ระบบ ERP, Next step สู่ผู้นำ Innovative healthcare

เรามี pain point คนกับเครื่องไม่ได้เชื่อมอะไรกัน มันเป็นจุดนึงที่ว่าเราต้องมี มีแล้วมีอะไร กลับไปถามคนก่อนคนเราอะ ใช้อะไรถนัดที่สุด ณ วันนี้ ทุกคนก็ใช้ Excel หนึ่งใช้ไม่ยาก การปรับเปลี่ยนจากเดิมไปใหม่ไม่ได้เป็นตัวใหญ่จนเกินไป การขยายไปต่อในอนาคตเราก็ต้องมอง Cloud สุดท้ายที่เราตัดสินใจเพราะว่า เราเองก็ชอบ dashboard ของ Microsoft ที่เหลือจะเป็นเรื่อง feature ที่ทันสมัย เราก็เลยตัดสินใจเลือกตัว Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations"

- คุณตรัส อบสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

Distributor Auto Parts
คุณธนัตถ์ รัตนโกสุมภ์
Manoyont logo

Manoyontchai​​

ระบบ ERP ความสำเร็จในการทำ Digital Transformation

ผู้บริหารเล็งเห็นว่า ERP เป็น foundation ในการสร้างธุรกิจ ถ้าเกิดว่า foundation ตรงนี้มันไม่แข็งแรงมันจะ build on top ค่อนข้างยาก ระบบที่เราต้องการเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นระบบตายตัว อย่าง Microsoft เองมันค่อนข้างง่ายกับการ interfaces จริง ๆ แล้ว ข้อมูลเรามีแต่ว่าการจัดเก็บ system เดิมเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอเราเลยมองว่า Dynamics 365 Financial and Operations มันจะตอบโจทย์การทำงานของมโนยนต์"

- คุณธนัตถ์ รัตนโกสุมภ์ It manager บริษัท มโนยนต์ชัย จำกัด

microsoft partner of the year 2024 Quick ERP

Quick ERP รับรางวัล Partner of the Year Awards 2023 – Dynamics 365 Finance

รางวัล 3 ปีซ้อน ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินธุรกิจในระดับสูงตลอดปีที่ผ่านมา ตลอดจนมีกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดที่สมบูรณ์และไม่เหมือนใคร