มีอะไรใหม่ในระบบ ERP ปี 2023 สำรวจการพัฒนาของ Microsoft Dynamics 365
ในปี 2023 มีการพัฒนาและนวัตกรรมใหม่ในระบบ ERP หลายอย่าง โดยเฉพาะสำหรับ Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations และ Business Central
หน้าแรก » Blogs  »  มีอะไรใหม่ในระบบ ERP ปี 2023 สำรวจการพัฒนาของ Microsoft Dynamics 365

มีอะไรใหม่ในระบบ ERP ปี 2023 สำรวจการพัฒนาและแนวโน้มใหม่ของ Microsoft Dynamics 365

ในปี 2023 นี้ ระบบ ERP กำลังเข้าสู่ยุคใหม่ด้วยความนวัตกรรมและแนวโน้มที่สำคัญ หากคุณกำลังสนใจเรื่องระบบ ERP อ่านบทความนี้เพื่อค้นพบความน่าสนใจในระบบ ERP ปี 2023 และวิธีการนำเสนอของแบรนด์ต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้ธุรกิจของคุณต่อยอดความสำเร็จ

อ่านบทความฉบับเต็ม "ERP คืออะไร ฉบับอัปเดต 2023"

ความยืดหยุ่นและการปรับปรุงในระบบ ERP

ในปี 2023 ระบบ ERP กำลังปรับปรุงตัวเพื่อให้มีความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations และ Microsoft Dynamics 365 Business Central ที่นำเสนอโซลูชันที่สามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ ERP และวิธีที่มันช่วยในการปรับปรุงธุรกิจได้จากบทความนี้

อ่านบทความฉบับเต็ม "Microsoft Dynamics 365 Business Central"
อ่านบทความฉบับเต็ม "Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations"

การปรับปรุงประสิทธิภาพด้วย AI และ Machine Learning

ปี 2023 นำเสนอการนำ AI และ Machine Learning มาปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ ERP ทำให้การดำเนินงานและการตัดสินใจของธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการทำนายผลลัพธ์จากการนำเสนอของ AI และ Machine Learning ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ลดความซับซ้อน และเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

การเชื่อมต่อระหว่างระบบและอุปกรณ์ IoT

อีกแนวโน้มสำคัญในระบบ ERP ปี 2023 คือการเชื่อมต่อระหว่างระบบ ERP และอุปกรณ์ IoT เพื่อให้มีการรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การนำเสนอข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT นี้ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทำให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจและปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ (cloud) ในระบบ ERP

ปี 2023 ยังเห็นการนำเสนอเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้กับระบบ ERP เพื่อให้ธุรกิจสามารถใช้งานระบบ ERP ได้ทุกที่ทุกเวลา และเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน การใช้งานคลาวด์ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบำรุงรักษาระบบ ทำให้ธุรกิจสามารถมีความแข็งแกร่งและคงทนต่อความเปลี่ยนแปลงของความต้องการในอนาคต

การเพิ่มความยืดหยุ่นและการปรับตัวตามความต้องการ

ระบบ ERP ปี 2023 มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวตามความต้องการขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การเพิ่มโมดูลใหม่ หรือการปรับปรุงเทคโนโลยีตามความต้องการขององค์กร ทำให้ Dyn365 FO และ Dyn365BC สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กรและตามทันความต้องการของตลาด

การรองรับการทำงานแบบเสมือนและระยะไกล

ในปี 2023, ระบบ ERP สามารถรองรับการทำงานแบบเสมือนและระยะไกลอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้พนักงานสามารถทำงานจากที่ใดก็ได้ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบงานได้เสมือนว่าทำงานที่สำนักงาน ทำให้การทำงานมีความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

การรองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่

ระบบ ERP ในปี 2023 สามารถรองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งเป็นข้อมูลจากการดำเนินงานภายในองค์กรและข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและการตัดสินใจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างประสบการณ์การใช้งาน

ในปี 2023, ระบบ ERP เช่น Dynamics 365 Finance and Operations และ Dynamics 365 Business Central มีการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยมีการปรับปรุงอินเทอร์เฟซและการนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่ายขึ้น ทำให้พนักงานสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเรียนรู้การใช้งานได้เร็วขึ้น

การปรับปรุงการประสานงานระหว่างโมดูล

ในปี 2023, Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations และ Microsoft Dynamics 365 Business Central มีการปรับปรุงการประสานงานระหว่างโมดูลต่าง ๆ ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ ภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการประสานงานกับบริการภายนอกเช่น CRM, E-commerce และอื่น ๆ

การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ ERP

ระบบ ERP ในปี 2023 มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้สูงขึ้น โดยเน้นการปรับปรุงกระบวนการเช่น การสร้างรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง และการจัดการกับลูกค้า ซึ่งทำให้ระบบ ERP เช่น Dynamics 365 Business Central และ Dynamics 365 Finance and Operations มีความสามารถในการรองรับความต้องการขององค์กรในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

บทส่งท้าย Dyn365BC กับ Dyn365FO

ผ่านการพัฒนาและนวัตกรรมใหม่ในระบบ ERP ปี 2023 นี้ องค์กรจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดต้นทุน และปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้ระบบ ERP ควรพิจารณาความต้องการขององค์กร รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและความคุ้มค่าในการลงทุน การศึกษาและเปรียบเทียบระบบ ERP ที่มีความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการขององค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญ

สำหรับผู้ที่สนใจในการนำระบบ ERP อย่าง Dyn365FO หรือ Dyn365BC มาใช้งานในองค์กร ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของแต่ละระบบ เพื่อเลือกระบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังควรอ่านบทความเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง Dyn365BC กับ Dyn365FO เพื่อให้คุณเข้าใจความแตกต่างของแต่ละระบบ และเลือกระบบที่ตรงกับความต้องการขององค์กรของคุณได้ดีขึ้น

อ่านบทความฉบับเต็ม "เปรียบเทียบ Dynamics 365 FO vs BC"

ในส่วนของการเริ่มต้นใช้งานระบบ ERP อย่าง Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations หรือ Microsoft Dynamics 365 Business Central ควรพิจารณาหาคู่ค้าที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา การปรับปรุงระบบ และการให้บริการหลังการขาย เพื่อให้การนำระบบมาใช้งานในองค์กรของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ก้าวเข้าสู่ Digital Business 

ดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่ 

bc-panel-header_1

Dynamics 365 Business Central

เชื่อมต่อการดำเนินงานในธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางของคุณ ด้วยการจัดการธุรกิจแบบครบวงจร

ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์
D365 FO Screen 3

Dynamics 365 Finance and Operations

โซลูชันบริหารจัดการทางการเงินที่ยืดหยุ่น ช่วยให้ปรับตัวตอบสนองความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์
บทความอื่น

เกี่ยวกับ ERP

Blog ล่าสุด