มีอะไรใหม่ในระบบ ERP ปี 2023 สำรวจการพัฒนาของ Microsoft Dynamics 365

ในปี 2023 มีการพัฒนาและนวัตกรรมใหม่ในระบบ ERP หลายอย่าง โดยเฉพาะสำหรับ Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations และ Business Central
erp2023
ทางลัด: เลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่อยากรู้

ในปี 2023 นี้ ระบบ ERP กำลังเข้าสู่ยุคใหม่ด้วยความนวัตกรรมและแนวโน้มที่สำคัญ หากคุณกำลังสนใจเรื่องระบบ ERP อ่านบทความนี้เพื่อค้นพบความน่าสนใจในระบบ ERP ปี 2023 และวิธีการนำเสนอของแบรนด์ต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้ธุรกิจของคุณต่อยอดความสำเร็จ

Quick Suggest

ถ้าสนใจอยากรู้เพิ่มเติม ขอแนะนำบทความ

ความยืดหยุ่นและการปรับปรุงในระบบ ERP

ในปี 2023 ระบบ ERP กำลังปรับปรุงตัวเพื่อให้มีความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations และ Microsoft Dynamics 365 Business Central ที่นำเสนอโซลูชันที่สามารถปรับปรุงให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ ERP และวิธีที่มันช่วยในการปรับปรุงธุรกิจได้จากบทความนี้

การปรับปรุงประสิทธิภาพด้วย AI และ Machine Learning

ปี 2023 นำเสนอการนำ AI และ Machine Learning มาปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ ERP ทำให้การดำเนินงานและการตัดสินใจของธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลและการทำนายผลลัพธ์จากการนำเสนอของ AI และ Machine Learning ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน ลดความซับซ้อน และเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

การเชื่อมต่อระหว่างระบบและอุปกรณ์ IoT

อีกแนวโน้มสำคัญในระบบ ERP ปี 2023 คือการเชื่อมต่อระหว่างระบบ ERP และอุปกรณ์ IoT เพื่อให้มีการรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การนำเสนอข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT นี้ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทำให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจและปรับปรุงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ (cloud) ในระบบ ERP

Capability 1 1

ปี 2023 ยังเห็นการนำเสนอเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้กับระบบ ERP เพื่อให้ธุรกิจสามารถใช้งานระบบ ERP ได้ทุกที่ทุกเวลา และเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน การใช้งานคลาวด์ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบำรุงรักษาระบบ ทำให้ธุรกิจสามารถมีความแข็งแกร่งและคงทนต่อความเปลี่ยนแปลงของความต้องการในอนาคต

การเพิ่มความยืดหยุ่นและการปรับตัวตามความต้องการ

ระบบ ERP ปี 2023 มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวตามความต้องการขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน การเพิ่มโมดูลใหม่ หรือการปรับปรุงเทคโนโลยีตามความต้องการขององค์กร ทำให้ Dyn365 FO และ Dyn365BC สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กรและตามทันความต้องการของตลาด

การรองรับการทำงานแบบเสมือนและระยะไกล

ในปี 2023, ระบบ ERP สามารถรองรับการทำงานแบบเสมือนและระยะไกลอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้พนักงานสามารถทำงานจากที่ใดก็ได้ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบงานได้เสมือนว่าทำงานที่สำนักงาน ทำให้การทำงานมีความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

การรองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่

ระบบ ERP ในปี 2023 สามารถรองรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งเป็นข้อมูลจากการดำเนินงานภายในองค์กรและข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและการตัดสินใจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเสริมสร้างประสบการณ์การใช้งาน

ในปี 2023, ระบบ ERP เช่น Dynamics 365 Finance and Operations และ Dynamics 365 Business Central มีการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยมีการปรับปรุงอินเทอร์เฟซและการนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่ายขึ้น ทำให้พนักงานสามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเรียนรู้การใช้งานได้เร็วขึ้น

การปรับปรุงการประสานงานระหว่างโมดูล

ในปี 2023, Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations และ Microsoft Dynamics 365 Business Central มีการปรับปรุงการประสานงานระหว่างโมดูลต่าง ๆ ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ ภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการประสานงานกับบริการภายนอกเช่น CRM, E-commerce และอื่น ๆ

การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ ERP

ระบบ ERP ในปี 2023 มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้สูงขึ้น โดยเน้นการปรับปรุงกระบวนการเช่น การสร้างรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง และการจัดการกับลูกค้า ซึ่งทำให้ระบบ ERP เช่น Dynamics 365 Business Central และ Dynamics 365 Finance and Operations มีความสามารถในการรองรับความต้องการขององค์กรในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

บทส่งท้าย Dyn365BC กับ Dyn365FO

BC FO 1 1024x363 1

ผ่านการพัฒนาและนวัตกรรมใหม่ในระบบ ERP ปี 2023 นี้ องค์กรจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดต้นทุน และปรับปรุงความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้ระบบ ERP ควรพิจารณาความต้องการขององค์กร รวมถึงการประเมินความเสี่ยงและความคุ้มค่าในการลงทุน การศึกษาและเปรียบเทียบระบบ ERP ที่มีความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการขององค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญ

สำหรับผู้ที่สนใจในการนำระบบ ERP อย่าง Dyn365FO หรือ Dyn365BC มาใช้งานในองค์กร ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของแต่ละระบบ เพื่อเลือกระบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังควรอ่านบทความเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง Dyn365BC กับ Dyn365FO เพื่อให้คุณเข้าใจความแตกต่างของแต่ละระบบ และเลือกระบบที่ตรงกับความต้องการขององค์กรของคุณได้ดีขึ้น

ในส่วนของการเริ่มต้นใช้งานระบบ ERP อย่าง Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations หรือ Microsoft Dynamics 365 Business Central ควรพิจารณาหาคู่ค้าที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา การปรับปรุงระบบ และการให้บริการหลังการขาย เพื่อให้การนำระบบมาใช้งานในองค์กรของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ก้าวเข้าสู่ Digital Business

ดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

Dynamics 365 business central (Dyn 365 BC) ระบบ ERP จาก Microsoft (เดิม Dynamics nav) ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Cash Flow และทุกส่วนจากโซลูชันเดียวที่เรียลไทม์
Dynamics 365 Finance and Operation ช่วยการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางการเงินด้วย AI สร้างกระบวนการทางการเงินแบบอัตโนมัติและเป็นหนึ่งเดียว ลดค่าใช้จ่ายดำเนินการ