Maximizing IIoT Solution Performance with ThingWorx

ประจำเดือน สิงหาคม 2023
2สัมมนา thingworx 8 23

สัมมนา Maximizing IIoT Solution Performance with ThingWorx

รายละเอียด

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Thingworx ตัวช่วยในการ สร้างระบบ IIoT ที่ทำให้ง่ายดายและรวดเร็ว ความปลอดภัยสูง มาพร้อมตัวช่วยในการบริหารจัดการ อุปกรณ์ IoT และสร้างหน้า UI ที่ใช้บนหน้าเว็บที่ให้ความสวยงานและทันสมัย กับเครื่องมือที่เชื่อว่า Composer และ Mashup

เนื้อหาภายในงานสัมมนา

  1. Thingworx Composor and Mashup คืออะไร
  2. ความสามารถของ Thingworx Composor and Mashup
  3. Thingworx Composor and Mashup เหมาะกับใคร
  4. สาธิตการใช้งาน Thingworx Composor and Mashup
  5. ตัวอย่างการใช้งานจริงในโรงงานประเภทต่าง ๆ

รอบการสัมมนา

รอบที่ 1: วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2023 เวลา 10.00-12.00 น.

 

Search

📢📢 อีเวนต์สำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

ภายในงานจะได้เห็นการทำงานในระบบงานจริง และสามารถทดลองใช้งานภายในงานได้!
เข้าร่วมงานฟรี

✅ สามารถคลิกลิงค์ด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้เลย!!