สุขต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2024

ประจำเดือน มกราคม
คำถาม face 01 24

ร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัล

บัตร Starbucks มูลค่า 500 บาท จาก Quick ERP จำนวน 2 รางวัล

เพียงเติมคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

Microsoft 365 Copilot ใช้โมเดลภาษาใด?

  1. Advanced Natural Language Processing Models
  2. Large Language Models
  3. Large Linguistic Models
Table of Content
Search