สารจากประธานกรรมการบริหาร

Message from CEO

Quick ERP Direction 2024

ทิศทางของบริษัท Quick ERP ประจำปี 2024

Quick ERP 2024 พร้อมทะยานสร้าง Automation Ecosystem ปักเป้าหมาย "ความสำเร็จของลูกค้า" คือ Key Success ขององค์กร ​

“ปี 2024 เรามุ่งเป้าไป Customer Success โดยต้องชี้วัดได้ว่า ซอฟต์แวร์ หรือ เทคโนโลยีดิจิทัลของ Quick ERP จะช่วย ‘ลดเวลา’ ‘ลดความผิดพลาด’ ‘เพิ่มการทำงานที่มีประสิทธิภาพ’ ด้วยการใช้ automation อย่างคุ้มค่าที่สุด และสร้าง Automation Ecosystem เพื่อรองรับการเชื่อมต่อทุกแพล็ตฟอร์ม ให้การสร้าง digital transformation ของลูกค้าทุกอุตสากรรม ทั้ง IT และ OT ก้าวไปอย่างราบรื่น นับเป็นความท้าทายของ Quicker และลูกค้าของเราจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของพวกเขาอย่างแน่นอน”

-  คุณไพศาล แซ่ลี้ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ควิก อีอาร์พี จำกัด

คุณไพศาล แซ่ลี้

เป้าหมายสร้าง Automation และ Workflow ข้ามแพล็ตฟอร์ม ที่ตอบโจทย์ทุกอุตสาหกรรม

“จากปีที่แล้วที่เราประสบความสำเร็จในการ ‘Connect’ เชื่อมต่อแพล็ตฟอร์มต่างๆ ทั้งโลก IT (Information Technology) และ OT (Operation Technology) ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างกลมกลืน โดยมี Qoot เป็น ecosystem ที่เชื่อมต่อแพล็ตฟอร์มต่างๆ ในปี 2024 นี้ เราขยายสู่การสร้าง automation ทำ workflow ข้ามแพล็ตฟอร์ม โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา RPA, Build-in AI และ Qoot ซึ่งปัจจุบันเรามีลูกค้าที่ใช้แพล็ตฟอร์มจาก Quick ERP มากกว่า 1 แพล็ตฟอร์ม การพัฒนาก้าวใหม่นี้จะทำให้การนำข้อมูล หรือ Data ที่เชื่อมต่อและไหลอยู่ระหว่างแพล็ตฟอร์ม มาใช้งานด้วยระบบอัตโนมัติ เช่น เมื่อเครื่องจักรในโรงงานเกิด breakdown ระบบจะประมวลผลอัตโนมัติ แล้วบอกได้เลยว่าจะกระทบการส่งมอบหรือไม่ และแนะนำได้ว่าควรทำอย่างไร ต้องสื่อสารกับฝ่ายใดบ้าง แต่ละฝ่ายต้องปรับแผนการทำงานอย่างไร โดยมี Qoot เป็น ecosystem หรือเป็นซอฟต์แวร์อิสระที่เข้าไปสื่อสารกับทุกๆ แพล็ตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ workflow มีประสิทธิภาพ

ขณะที่โลกของออฟฟิศ หรือ IT เราพัฒนา RPA (Robot Processing Automation) เป็นแอปพลิเคชันที่เข้ามาทำงานซ้ำๆ หรืองานที่เป็น routine แทนเจ้าหน้าที่ ทำให้การทำงานเร็ว ถูกต้อง ขณะเดียวกันเราก็ไม่ทิ้ง Build-in AI หรือ AI สำเร็จรูป ที่พาร์ตเนอร์ของเราไม่ว่าจะเป็น Microsoft หรือ Rockwell พัฒนาขึ้นมา โดย Quick ERP จะเข้าไปศึกษาและแนะนำ Build-in AI เหล่านี้ให้ลูกค้านำไปใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่คุ้มค่าสูงสุด ซึ่งเรามั่นใจว่าการพัฒนา automation ในปีนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับลูกค้าของเราทุกราย และตอบโจทย์ความสำเร็จ แก้ไขปัญหาให้กับธุรกิจได้ ทั้ง ช่วยลดเวลา ลดความผิดพลาด องค์กรมีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และกำไรเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน”

Customer Success คือ Key Success ของ Quicker

“DNA ของ Quick ERP คือการมุ่งเน้นที่ความสำเร็จของลูกค้าเป็นสำคัญ เรามีทีมที่ปรึกษาที่คอยดูแลลูกค้า และติดตามความสำเร็จของลูกค้า ในรูปแบบของการติดตามว่าลูกค้ามีปัญหาหรือไม่ อย่างไร แล้วเข้าไปดูแลแก้ปัญหา ซึ่งเป็นลักษณะของ active/reactive แต่ในปี 2024 นี้ Quick ERP เราจะ Proactive มากยิ่งขึ้น โดยการสร้างทีม Customer Success Department เป็นทีมที่จะเข้าไปคุยกับลูกค้า ไปติดตามการใช้งานของลูกค้า แม้ลูกค้าไม่ได้แจ้งปัญหาการใช้งาน แต่ทีมนี้จะเข้าไปดูเพื่อให้มั่นใจว่าแพล็ตฟอร์ม หรือ ซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนาให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้จริง ลดเวลาได้จริง ลดความผิดพลาด (Human Error) ได้หรือไม่ ช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าดีขึ้นได้จริงๆ และนี่เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของความสำเร็จ หรือ key success ที่ Quick ERP ต้องทำให้สำเร็จในปีนี้

ความโชคดีของเราคือ เราปลูกฝัง service mind ที่ให้ความสำคัญกับความสำเร็จของลูกค้า มาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ทำให้หัวใจของการดูแลลูกค้าอยู่ใน DNA ของ Quicker ทุกคน การผลักดันให้ Customer Success เป็นเป้าหมายสำคัญของปีนี้จึงไม่ใช่เรื่องยาก และเมื่อลูกค้าใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างคุ้มค่า เห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ โลกธุรกิจในบ้านเราก็จะก้าวสู่การเป็นธุรกิจดิจิทัล ใช้ Data และ AI เป็นแกนหลักในการทำงานที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น”

New Challenge กับพาร์ตเนอร์ใหม่ Salesforce และ SIEMENS

“ปีนี้เรามีพาร์ตเนอร์ใหม่ 2 ราย คือ Salesforce และ SIEMENS โดย Salesforce จะเข้ามาเสริมแกร่งให้กับซอฟต์แวร์ฝั่ง IT โดย Salesforce โดดเด่นในด้าน CRM และ AI เป็นบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ยิ่งเข้าใจลูกค้ามากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จมากเท่านั้น ขณะที่ SIEMENS เข้ามาเติมเต็มซอฟต์แวร์ในฝั่ง OT โดย SIEMENS จะเข้ามามีบทบาทในการดีไซน์ก่อนที่จะมาเป็นสินค้า/บริการ และจัดวางวงจรการผลิต (Product Life Cycle Management: PLM) เรียกว่าดีไซน์ทั้งหน้างาน และระบบหลังบ้าน ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการและรูปแบบของ operation แข็งแรงมากยิ่งขึ้น

การเข้ามาของ 2 พาร์ตเนอร์ใหม่ ทำให้ Quick ERP มีแพล็ตฟอร์ม และซอฟต์แวร์ที่ให้บริการหลากหลายและตอบโจทย์รายละเอียด ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น ขณะเดียวกันเราก็พัฒนา Qoot หรือ ecosystem ของเราให้เก่งขึ้น ช่วยให้การใช้งานข้ามแพล็ตฟอร์มของลูกค้าราบรื่น ลูกค้ามีทางเลือกในการใช้เทคโนโลยี โดยไม่ต้องกังวลเรื่องรอยต่อ เนื่องจาก Qoot จะทำหน้าที่เชื่อมต่อการทำงานของแต่ละแพล็ตฟอร์ม และเชื่อมต่อข้อมูลให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่างเต็มที่”

2024 ปีแห่งความท้าทายและการทะยานสู่การสร้าง automation เต็มรูปแบบที่แข็งแกร่ง

“ปี 2024 เรามี 3 แกนหลักเป็น mission ที่ยืนยันว่าแพล็ตฟอร์ม หรือ ซอฟต์แวร์ของเราประสบความสำเร็จ คือ ลดเวลา, ลดความผิดพลาด และทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย automation ผลงานหรือผลิตภัณฑ์ที่เราส่งมอบให้กับลูกค้า แพล็ตฟอร์มที่เราเข้าไป implement หรือ พัฒนาให้กับลูกค้าต้องตอบโจทย์ทั้ง 3 แกนนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราสร้างประโยชน์ได้จริง เพราะเป้าหมายของเราชาว Quicker ทุกคน คือการสร้างสรรค์เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานจริงๆ

เรามีการวางระบบทีม สรรหาบุคลากร และวางแผนการทำงาน เพื่อวางรากฐาน automation ให้แข็งแรง ก่อนขยายสู่ automation ที่มุ่งเน้นการใช้ Big Data และ AI ในปี 2025 ซึ่งเป็นปีที่เราจะเข้า IPO ระดมทุนเพื่อที่จะพัฒนา Digital Business Ecosystem ตามแผน Roadmap ได้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในไทย สร้างเทคโนโลยีที่ดีที่สุดให้ลูกค้า สร้างกำไรให้กับธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้กับนักลงทุน”

Message from CEO

สารจากประธานกรรมการบริหาร​

โลกธุรกิจวันนี้แข่งขันกันที่ความเร็ว กับ DATA ใครมี 2 สิ่งนี้มากที่สุด และใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ทำให้เติบโตได้ไกล

QUICK ERP เตรียมพร้อมกว่า 10 ปี พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างความร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ระดับโลก และบ่มเพาะชาว QUICKER ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญรอบด้าน เพื่อเป้าหมายให้ QUICK ERP เป็นผู้สร้างสะพานพาผู้ประกอบการไทยไปหาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ง่าย สะดวก ตอบโจทย์ ไม่เสียเวลา และใช้ประโยชน์ได้จริง

-  คุณไพศาล แซ่ลี้ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ควิก อีอาร์พี จำกัด

คุณไพศาล แซ่ลี้

ก้าวใหญ่จากผู้เชี่ยวชาญด้าน ERP สู่การสร้างระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Ecosystem)

หลายคนคุ้นเคยว่า QUICK ERP โดดเด่นเรื่อง ERP และเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย เพราะตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา เราไม่เพียงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลก อย่าง Microsoft ที่เป็นพาร์ตเนอร์มายาวนาน เรายังพัฒนาเทคโนโลยีเองอย่างต่อเนื่อง โดยต้นปี 2565 ที่ผ่านมา QUICK ERP ก็ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทฮาร์ดแวร์ระดับโลก Rockwell Automation จับมือเป็นพาร์ตเนอร์อย่างเป็นทางการ ทำให้ QUICK ERP เป็นบริษัทไอทีรายแรกในไทยที่เป็นพาร์ตเนอร์กับ Rockwell ซึ่งความร่วมมือนี้จะช่วยให้การเชื่อมโลก IT กับโลก OT (ระบบปฏิบัติการ) ทำได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การส่งข้อมูลทั้งระบบมีประสิทธิภาพ รวบรวมข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยลดต้นทุน ทวีคูณประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างกำไรให้กิจการได้ โดย QUICK ERP ออกแบบโซลูชันเทคโนโลยีที่หลากหลาย สร้างระบบนิเวศธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Ecosystem) ที่ตอบโจทย์ธุรกิจทุกประเภท ทุกขนาด ผู้ประกอบการสามารถเลือกได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ในราคาที่สมเหตุสมผล

เดินหน้าสร้างมาตรฐานเทคโนโลยีและทีมผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัลไทย

สิ่งที่ QUICK ERP ภูมิใจมาก คือการสร้างทีมนักพัฒนาเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์สัญชาติไทย กว่า 10 ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยหยุด เราวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ บนเป้าหมายที่ชัดเจน คือการสร้างมาตรฐานเทคโนโลยีฝีมือคนไทย และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเทคโนโลยีของเรากับผู้พัฒนาระดับโลก ซึ่งเราเชื่อว่า “การสร้าง” และ “การเชื่อมต่อ” นี้ จะช่วยให้เทคโนโลยีดิจิทัลของ QUICK ERP โดดเด่น ใช้งานได้จริง มีคุณภาพ ผู้ประกอบการไว้วางใจได้ ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ QUICKER หรือ ทีมผู้เชี่ยวชาญและทีมงานของเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ท้าทายกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนตลอดเวลา ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทที่ส่งเสริมให้ชาว QUICKER เรียนรู้ โดยมีคอนเซ็ปต์ว่า “อยากเรียนต้องได้เรียน อยากสอบต้องได้สอบ อยากมีใบ Certificate ต้องได้มี” ขอเพียง QUICKER บอกว่าอยากพัฒนาทักษะด้านใด บริษัทพร้อมส่งเสริม เรามีงบพัฒนาทักษะบุคลากรหลักล้านบาทในแต่ละปี

ดัน Product Experience ควบคู่กับสร้าง Service DNA ที่ผู้ประกอบการไว้วางใจ

ปัจจุบัน QUICK ERP มีผลิตภัณฑ์ดิจิทัลมากมาย เช่น ERP, MES, CRM, RPA และ SCADA รวมถึงเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 4.0 ไม่ว่าจะเป็น AGV, IoT, Cobot และ HoloLens ครอบคลุมการให้บริการ 4 ด้าน คือ บริการด้านธุรกิจ, บริการด้านคลาวด์, บริการด้านอุตสาหกรรม 4.0 และบริการด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ ตอบโจทย์ทั้งอุตสาหกรรม, ธุรกิจกระจายสินค้า, ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจบริการ ซึ่งความโดดเด่นของ QUICK ERP คือ เราสามารถนำผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่มี มาผสมผสาน ต่อยอด และสร้างโซลูชันใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา ไม่มีข้อจำกัดในการสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการจึงวางใจได้ว่าไม่ว่าจะมาด้วยปัญหาอะไร หรือ มีความต้องการที่แตกต่างจากธุรกิจอื่นมากเพียงไหน QUICK ERP ก็สามารถช่วยออกแบบโซลูชันที่เหมาะสมให้ได้ ขณะเดียวกัน QUICK ERP เราเชื่อมั่นมาตลอดว่า ผลิตภัณฑ์ที่ดี ต้องควบคู่กับบริการที่ดี เราจึงดูแลผู้ประกอบการตั้งแต่ขั้นตอนการให้คำปรึกษาต่อเนื่องจนถึงหลังการขาย โดยสร้าง Service DNA ผ่านการปลูกฝังชาว QUICKER ว่าทุกผลงานต้องเล็งผลลัพธ์ไปที่ความสำเร็จของลูกค้า ดูแลแก้ไขจนกว่าลูกค้าจะได้ใช้ประโยชน์จากผลงานของ QUICK ERP และต้องเป็นประโยชน์ หรือความสำเร็จที่วัดผลได้จริง เพราะความสำเร็จของ QUICK ERP มาจากความสำเร็จของลูกค้า

QUICK ERP พร้อมสู่เทคโนโลยีที่ท้าทายในอีก 10 ปีข้างหน้า

ปีนี้เราจับมือกับพาร์ตเนอร์ด้านฮาร์ดแวร์ระดับโลก สร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทัลออกมามากมาย เปิดตัวกล้อง HoloLens รองรับโลก Metaverse นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราเพิ่งสร้าง แต่ QUICK ERP คาดการณ์ วางแผน คิด และค่อยๆ พัฒนา ต่อยอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง บนแผนที่ปักหมุดไว้ โดยช่วง 2 ปีนี้ Quick ERP จะเน้นที่การพัฒนา Cloud computing, IoT และ Edge ควบคู่ไปกับการพัฒนา AI และ Digital Twins เพื่อให้พร้อมใช้งานในอีก 5 ปีข้างหน้า เพราะเราเห็นแล้วว่าวิกฤตโควิด-19 กระตุ้นให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับผู้คนรวดเร็วขึ้น เมื่อทุกคนใช้ชีวิตอยู่บนเทคโนโลยี ธุรกิจจึงจำเป็นต้องปรับตัว และเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่นเดียวกับ QUICK ERP ที่ไม่เพียงพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิทัลให้ก้าวล้ำทันโลก ยังต้องสร้างจุดเด่น เอกลักษณ์ และความแตกต่างให้กับตัวเอง ซึ่งนี่คืออีกหนึ่งความท้าทายของ QUICK ERP และชาว QUICKER ทุกคน
microsoft partner of the year 2024 Quick ERP

Quick ERP รับรางวัล Partner of the Year Awards 2023 – Dynamics 365 Finance

รางวัล 3 ปีซ้อน ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินธุรกิจในระดับสูงตลอดปีที่ผ่านมา ตลอดจนมีกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดที่สมบูรณ์และไม่เหมือนใคร