สารจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

Message from CFO

มากกว่าดูแลหลังบ้านให้มั่นคง CFO ยังต้องเป็น “คู่คิด” ผู้บริหาร และเป็น “พาร์ตเนอร์” ที่คนทั้งองค์กรวางใจ

เราเป็นทั้งคนดูแลหลังบ้าน วางระบบข้อมูลการเงินและบัญชีที่มีมาตรฐานถูกต้องเชื่อถือได้ ขณะเดียวกันก็เป็นคู่คิดให้ผู้บริหาร วิเคราะห์ภาพรวมรายได้ กำไร ความเสี่ยง และโอกาส เพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารได้ทันที ทันเวลา และเป็นพาร์ตเนอร์ให้กับฝ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะ HR, Marketing, Sales, Operation ฯลฯ ที่ทุกฝ่ายทุกคนไว้วางใจสามารถเดินมาปรึกษาได้ โดย CFO ทีมการเงินและบัญชีจะนำข้อมูลจากระบบมาวิเคราะห์ เพื่อนำไปเสนอและช่วยวางแผนให้ฝ่ายต่าง ๆ มีทิศทางการสร้างผลงานที่ชัดเจน มุ่งผลลัพธ์ไปที่ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า และสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้กับคนทั้งองค์กร

-  คุณประภาภรณ์ วัฒนวรางศิกูร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (Chief Financial Officer: CFO) บริษัท ควิก อีอาร์พี จำกัด

ประภาภรณ์ วัฒนวรางศิกูร 2.1

วางระบบเชื่อมข้อมูลทั้งองค์กร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน และโอกาสของธุรกิจแบบเรียลไทม์

เพราะรายได้และกำไรเป็นผลลัพธ์มาจากการทำงานของทุกฝ่าย ทุกแผนก ข้อมูลการทำงานในแต่ละวันของ Quicker ทุกคนจึงสำคัญ และมีประโยชน์อย่างมากที่จะนำมาวิเคราะห์ต้นทุน โอกาสกำไร ความเสี่ยงขาดทุน ไปจนถึงนำเสนอรูปแบบบริการและผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดทั้งต่อความต้องการของลูกค้า และรายได้ของบริษัทแบบที่หลายคนอาจคาดไม่ถึง เราจึงให้ความสำคัญต่อการวางระบบข้อมูลภายในของ Quick ERP โดยเชื่อมต่อข้อมูล (Data) รับ-ส่งกันเรียลไทม์ เพื่อให้ทีม Backoffice อย่างการเงินเห็นข้อมูลทันที วิเคราะห์ได้เลยโดยไม่ต้องรอให้ถึงรอบปิดงบ ข้อมูลตั้งแต่ทีม Sales ที่นำเสนอขายให้ลูกค้า ส่งเข้ามาในระบบ ฝ่ายการเงินก็จะเห็นว่ามีลูกค้าใหม่เข้ามา มีการขายเกิดขึ้น หรือเริ่มต้นดูแลลูกค้าแล้ว รวมถึงข้อมูลโปรเจกต์ต่างๆ ของ Quicker ก็จะถูกรวมมาไว้ที่คลังข้อมูลเดียว สามารถดูและนำไปใช้ร่วมกันได้ทั้งองค์กร ทำให้ทุกฝ่ายทุกแผนกใช้ข้อมูลที่อัปเดตชุดเดียวกันได้จากระบบ ERP ที่วางไว้ ขณะที่ฝ่ายการเงินไม่ต้องรอฝ่ายต่างๆ สรุปงานมาให้แบบในอดีต แต่สามารถดูข้อมูลได้เองเพื่อดูแลต้นทุน และติดตามข้อมูลการทำงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

สร้างกระดูกสันหลังขององค์กรด้วย ERP มาตรฐานโลก ข้อมูลถูกต้อง เชื่อถือได้

เราให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องการวางระบบบริหารทรัพยากรภายในองค์กร หรือระบบ ERP เพราะเปรียบเหมือนการสร้างกระดูกสันหลังขององค์กร ไม่เพียงสะท้อนความน่าเชื่อถือของข้อมูล ระบบ ERP ยังต้องตอบโจทย์รูปแบบธุรกิจ เหมาะสมกับขนาดขององค์กร โดย Quick ERP วางระบบ ERP โดยเลือกใช้โซลูชันของ Microsoft Dynamic 365 ซึ่งเป็นระบบ ERP ที่ได้รับความนิยมอับดับต้นๆ ของโลก และมีมาตรฐานระดับสากล รองรับธุรกิจทุกขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงกลาง อย่าง Microsoft Dynamic 365 Business Central (BC) ที่จัดการการเงิน กระบวนการขาย และบริการลูกค้าได้แบบ end-to-end และระบบ ERP สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการระบบรองรับทั้งการเงิน การผลิต และซัพพลายเชน อย่าง Microsoft Dynamic 365 Finance & Operations (FO) โดยการใช้ระบบ ERP ที่มีมาตรฐานระดับโลกนี้ ยังช่วยให้คนในองค์กรและคนภายนอกมั่นใจในข้อมูลที่เนื่องจากมีการประมวลผลอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถนำเสนอให้พาร์ตเนอร์และผู้ลงทุนทั่วโลกได้อย่างไม่ต้องกังวล

เป็น “คู่คิด” ให้ผู้บริหาร นำเสนอข้อมูลที่มีคุณภาพและทันเวลา

อีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญมากๆ คือการเป็นคู่คิดให้ผู้บริหาร เพราะเมื่อเราวิเคราะห์ข้อมูลทั้งองค์กรได้แบบเรียลไทม์ สามารถติดตามการใช้ต้นทุนได้ตลอดเวลา เช็กได้ว่าขณะนี้บริษัทลงทุนไปเท่าไหร่ ผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไร ต่ำกว่าหรือเป็นไปตามเป้าหมาย หากมีการใช้ต้นทุนที่มากเกินไป หรือบางโปรเจกต์มีปัญหา ส่งผลต่อต้นทุน ฝ่ายการเงินสามารถ alert หรือแจ้งไปฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับทราบสถานการณ์ และนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารได้ทันที นำเสนอแนวทางเพื่อรักษาเป้าหมาย หรือแก้ไขเพื่อให้กระทบต่อเป้าหมายน้อยที่สุดได้ทันเวลา ทำให้ Quick ERP แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันที และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อรักษาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้ทุกเวลา ผู้บริหารมีข้อมูลที่สามารถตัดสินใจเพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สื่อสารและให้คำปรึกษาแบบ Proactive เป็นพาร์ตเนอร์ที่ Quicker ทุกคนไว้วางใจ

ความท้าทายของเราคือทำอย่างไรให้ทุกคนใน Quick ERP เข้าใจว่าการที่ CFO และฝ่ายการเงินเข้ามาติดตามและดูข้อมูลการทำงานทั้งหมดตลอดเวลา เป็นประโยชน์ต่อทุกๆ คน โดยเริ่มต้นสร้างการยอมรับและให้ทุกคนเชื่อมั่นว่า CFO คือพาร์ตเนอร์ คือที่ปรึกษาที่จะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ เพราะเราเห็นข้อมูลทั้งหมด และเราวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นให้ทุกคนได้ ทุกวันนี้เราจะเข้าไปหาทุกๆ ฝ่าย ทุกๆ แผนก แจ้งว่ารายได้เป็นอย่างไร เป็นไปตามแผนที่วางไว้ไหม หรือห่างจากแผนมากน้อยแค่ไหน และแนะนำว่าควรคุมต้นทุนอย่างไร หากรายได้ยังไม่ถึงเป้า ทำอย่างไรดี ลดตรงไหนได้บ้าง ควรเลื่อนหรือขยับโปรเจกต์ใดหรือไม่ นี่คือการเป็นพาร์ตเนอร์ให้กับทุกๆ คน เราเดินเข้าไปหาทุกคน ขณะเดียวกันทุกคนก็เดินเข้ามาหาเราได้ บทบาทนี้ไม่เพียงทำให้การทำงานในองค์กรมีประสิทธิภาพขึ้น ยังทำให้ในฐานะ CFO ได้ใกล้ชิดกับทีมงานหน้าบ้าน ใกล้ชิดกับ Quicker และเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีมากๆ อีกรูปแบบภายใน Quick ERP

พัฒนาบริการที่ดีที่สุดต่อ “ลูกค้า” พร้อมกับรักษาประโยชน์ให้ “องค์กร”

ภูมิใจในการเป็น CFO ที่ Quick ERP เพราะเราได้ใช้ศักยภาพเต็มที่ ตั้งแต่วางระบบองค์กร วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเข้มข้นตลอดเวลา เป็นที่ปรึกษาให้กับทุกคน และดูแลผลประโยชน์ที่ครอบคลุมทั้งต่อลูกค้าและองค์กร โดยโฟกัสที่ประโยชน์ต่อลูกค้าเป็นสูงสุด ขณะเดียวกันก็บริหารการใช้ต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด บ่อยครั้งที่เราจับตาดูข้อมูลจนพบบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่กำลังเป็นที่ต้องการของลูกค้า หรือสร้างโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างน่าสนใจ ทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มสร้างกำไรให้องค์กรได้ เราจึงนำเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ผู้บริหารโฟกัสไปที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว กำหนดทิศทางการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า หรือบริการใดไม่ได้สร้างผลกำไร ก็สามารถนำเสนอต่อผู้บริหารได้ว่าจะปรับหรือพัฒนาอย่างไรต่อไป ทั้งนี้ หนึ่งในหัวใจสำคัญที่ Quick ERP เชื่อมั่นและเป็นแนวทางการทำงานของพวกเราคือ บริการที่ดีที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า จะตอบแทนกลับมาเป็นการเติบโตที่มั่นคงให้กับพวกเรา