Message from CTO

Chief Technology Officer

“ครอบคลุม คุ้มค่า ต่อยอดได้ และปลอดภัยสูงสุด” หลักของการพัฒนาและเลือกเทคโนโลยีเพื่อให้ตอบโจทย์ธุรกิจ

ซอฟต์แวร์ของเราหยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนตามขนาด การใช้งาน และการเติบโตทางธุรกิจ ลูกค้าของ Quick ERP จึงมั่นใจได้เลยว่าใช้เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ที่ได้จากเราจะไม่มีทางหยุดนิ่ง และยังพัฒนาต่อได้ไม่มีลิมิต เพราะนอกจากเรามีกฎเหล็กในการเลือกเทคโนโลยีมาใช้และให้บริการต้องตอบโจทย์ปัจจุบัน รองรับอนาคต และปิดทุกความเสี่ยงแล้ว เรายังมี Quicker ทีมนักพัฒนาเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญรอบด้าน ซึ่งทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าจากการใช้เทคโนโลยีของ Quick ERP
  • คุณทรงวิทย์ ละมุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (Chief Technology officer) บริษัท Quick ERP จำกัด
CTO ทรงวิทย์ ละมุล

เช็กลิสต์ครบทุกเงื่อนไข ให้ได้ “เทคโนโลยี” ที่ตอบโจทย์ความต้องการปัจจุบันและรองรับโอกาสในอนาคตของธุรกิจ

การเลือกเทคโนโลยี หรือ ซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานหรือนำเสนอให้ลูกค้า Quick ERP เราพิจารณาหลายปัจจัย โดยหลักๆ คือ ต้องตอบโจทย์ความต้องการปัจจุบัน รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ และต้องปลอดภัย ไร้ความเสี่ยง ทุกครั้งที่เราได้รับโจทย์ หรือ requirement จากลูกค้า เราจึงต้องพิจารณาว่าลูกค้า หรือ ผู้ใช้งานต้องการเทคโนโลยีเพื่อไปใช้งานอะไร ด้านไหน ผู้ใช้งานเป็นอย่างไร ต้องการเป็น ERP หรือ ซอฟต์แวร์ฟังก์ชันอื่น ๆ จากนั้นเราจะพิจารณาต่อไปว่าองค์กรมีแนวโน้มขยาย เติบโตอย่างไร เพื่อเลือกซอฟต์แวร์และดีไซน์โซลูชันให้มีความยืดหยุ่น รองรับการเพิ่มหรือขยายการใช้งาน และสามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาประสิทธิภาพการทำงาน (Performance) ของซอฟต์แวร์นั้น ๆ ว่ามีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานจริง ๆ ส่วนความปลอดภัยของเทคโนโลยี วางใจได้เลยว่าเทคโนโลยีจาก Quick ERP มีความปลอดภัยสูง และเป็นไปตามกฎข้อบังคับสากล เนื่องจากเราใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่มีมาตรฐานระดับโลก และได้รับความนิยมอย่างสูง เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์บนระบบคลาวด์ (Cloud) ของ Microsoft ที่นอกจากมีความปลอดภัยสูง มาตรฐานสากล ยังยืดหยุ่นเพิ่ม-ลดฟังก์ชันและการนำไปใช้งาน สามารถปรับหรือดีไซน์ได้ตามลักษณะของผู้ใช้งาน ปริมาณการทำรายการ (Transaction) ได้อย่างอิสระ และมีฟังก์ชันรองรับการทำงานหลากหลาย ครอบคลุมธุรกิจทุกประเภท

มั่นใจด้วยระบบตรวจสอบ (Testing) ประสิทธิภาพและฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์

สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า นอกจากเราจะดีไซน์และพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงผ่านทุกเกณฑ์ที่เรากำหนดแล้ว อีกส่วนที่สำคัญเช่นกัน คือการทดสอบซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยี โดยเราต้องทดสอบ 2 เรื่องหลัก ๆ ด้วยกัน คือ functional testing หรือการทดสอบฟีเจอร์ ฟังก์ชันต่าง ๆ ว่าใช้งานได้ตามลักษณะการนำไปใช้งานตรงตามที่ลูกค้าต้องการหรือไม่ และการทดสอบ non-functional testing หรือทดสอบเชิงประสิทธิภาพ เช่น ซอฟต์แวร์ทำงานแล้วมีความช้า-เร็วมากน้อยแค่ไหน รองรับปริมาณการทำรายการ (transaction) หรือ จำนวนผู้ใช้งาน (user) มากน้อยอย่างไร ทั้งหมดนี้เราต้องทดสอบจนมั่นใจว่าซอฟต์แวร์นั้น ๆ มีประสิทธิภาพและมีความสามารถเหมาะสมและดีที่สุดกับการผู้ใช้งาน

วิจัยและพัฒนา (R&D) เทคโนโลยีร่วมกับพาร์ตเนอร์และลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

อีกงานสำคัญของการพัฒนาด้านเทคโนโลยี คือ เราเรียนรู้ ศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยีอยู่เสมอ โดย Quick ERP มีโอกาสที่ได้พัฒนามาโดยตลอด ทั้งจากการเป็นพาร์ตเนอร์กับบริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลก อย่าง Microsoft ทำให้เราได้สัมผัสและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ของโลกก่อนใคร ได้นำมาพัฒนาต่อยอด ทดลองใช้งานภายในองค์กร และประยุกต์นำเสนอเป็นโซลูชันให้ลูกค้าองค์กรทุกรูปแบบของเรา นอกจากนี้การที่เราดูแลลูกค้าหลายรูปแบบ หลายขนาด หลายอุตสาหกรรม บ่อยครั้งเรายังได้ทำ R&D (Research and Development) ไปพร้อม ๆ กับลูกค้า เช่น เดิมลูกค้าต้องการเทคโนโลยีเพื่อใช้งานแบบหนึ่ง แต่เมื่อเราเข้าไปพูดคุยและรับรู้ว่าลูกค้ายังมีความต้องการอื่น ๆ จึงเกิดการร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นเพื่อขยายขอบเขตให้ตอบโจทย์อื่น ๆ เพิ่มเติม ทั้งหมดนี้เราเก็บเป็นประสบการณ์และนำมาต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้ที่ผ่านมาลูกค้าของเราจะเห็นว่า Quick ERP มีเทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์รูปแบบใหม่ๆ มาให้ได้ลองใช้อยู่ตลอดเวลา

“นักพัฒนาเทคโนโลยี” ของ Quick ERP ต้องเก่งรอบด้าน

เรามี Quicker ที่เป็นทีมพัฒนาเทคโนโลยีขนาดใหญ่ รองรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกรูปแบบ โดยทุกคนมีซอฟต์แวร์ที่ตัวเองถนัด แต่เราไม่ได้ให้ Quicker หยุดแค่ที่ความชำนาญของตัวเอง เป้าหมายของเราคือการผลักดันให้ Quicker แต่ละคนทำได้มากกว่า 1 โปรแกรม และเติมให้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเรามีระบบภายในที่สนับสนุนให้แต่ละคนเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ กำหนดเป็นแต้ม หรือ คะแนนรายบุคคล เช่น ครึ่งปีแรก ตั้งเป้าว่าจะเรียนรู้ซอฟต์แวร์อะไรเพิ่มเติม หากทำได้ก็จะได้คะแนน ครึ่งปีหลังต้องการเรียนรู้อะไรเพิ่มอีกบ้าง และหากทำได้ก็จะได้คะแนนเพิ่มไปอีก การกำหนดเป็นแต้ม หรือ คะแนนรายบุคคล ช่วยกระตุ้นให้ทีมพัฒนาเทคโนโลยีมีความรู้สดใหม่อยู่ตลอดเวลา มีความรู้ทันซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ และการเขียนโปรแกรมภาษาใหม่ ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สำคัญมาก ๆ ทั้งต่อตัว Quicker ของเราเอง และต่อองค์กรด้วย เมื่อ Quick ERP ต้องการพัฒนา หรือมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ต้องการ Implement ทีมพัฒนาเทคโนโลยีของเราก็มีความรู้พร้อมสำหรับการลองงานใหม่ ๆ หรือสร้างสรรค์โปรแกรมใหม่ ๆ ได้ทันที

สร้างแพลตฟอร์มแบบเฉพาะของ Quick ERP เป็นผู้ช่วยที่ทรงประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ

ที่ผ่านมา Quick ERP เราพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองมาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง ซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT ต่างๆ แต่นอกจากนี้แล้วเรายังมีเป้าหมายพัฒนาแพลตฟอร์มของเราเองด้วย หนึ่งในนั้นคือ Qoot (คูท) ซอฟต์แวร์ที่มีหน้าที่ช่วยประสานการทำงานระหว่างฮาร์ดแวร์ กับ ซอฟต์แวร์ภายในองค์กร สามารถนำข้อมูลจากทุกจุด ทุกส่วนมาวิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้สูงสุด ผสานรอยต่อทุกจุดภายในองค์กนให้เป็นเนื้อเดียวกัน โดยทุกวันนี้เรายังคงพัฒนา Qoot อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายความสามารถของ Qoot ให้เก่งขึ้น กว้างขึ้น เป็นผู้ช่วยที่ทรงประสิทธิภาพให้กับองค์กร ปิดช่องว่างการทำงานในจุดต่างๆ ภายในองค์กร และประสานเป็นหนึ่งเดียวได้อย่างลื่นไหล เรามุ่งหวังว่า Qoot จะเป็นหนึ่งในแพล็ตฟอร์มจาก Quick ERP ที่สร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า