สารจากประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

Cloud Solution

Message from COO - Cloud Solution

Power Platform เข้ามาทลายกำแพงการเข้าถึงเทคโนโลยี ให้องค์กรตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ระดับโลก ใช้เทคโนโลยีเดียวกันได้

นำมาสร้างสรรค์ระบบภายในองค์กรด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้อย่างเท่าเทียมกัน ด้วยเงินลงทุนต่ำ เนื่องจากลงทุนตามจำนวนผู้ใช้งาน ทั้งยังคืนทุนอย่างรวดเร็ว โดย Quick ERP นำประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ Business Solution มาช่วยวิเคราะห์เพื่อเลือกนำ Power Platform มาดีไซน์และพัฒนาเป็นเครื่องมือให้ตอบโจทย์องค์กร พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลตลอดทางเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าองค์กรของเราสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด

-  คุณรักชัย ผลดี Chief Operating Officer - Cloud Solution บริษัท ควิก อีอาร์พี จำกัด

คุณรักชัย ผลดี

ติดจรวดองค์กรด้วย “Power Platform” ยกระดับการทำงานให้เร็ว-สะดวก-ถูกต้อง-ทันสมัย ที่ลงทุนน้อยแต่ได้มาก! ด้วยบริการครบฟังก์ชันจาก Quick ERP

ในอดีตหากต้องการพัฒนาโปรแกรม หรือ ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในองค์กร จะต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ ทั้งยังมีข้อจำกัดด้านเงินลงทุนทำให้การพัฒนาโปรแกรมมีข้อจำกัด การตัดสินใจนำซอฟต์แวร์มาใช้ในองค์กร จึงเป็นเรื่องยาก ข้อจำกัดดังกล่าวทำให้ Microsoft พัฒนา “Power Platform” ชุดเครื่องมือสำหรับปรับกลยุทธ์องค์กร นำข้อมูล (Data) มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านเครื่องมือดิจิทัลที่เลือกใช้งาน และช่วยให้องค์กรสามารถเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องเชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม และยังสามารถพัฒนาต่อยอดโปรแกรมให้ทันสมัยได้เองอย่างไม่รู้จบ “Power Platform” จึงเป็นอีกหนึ่งบริการของ Quick ERP ที่นำมาให้ลูกค้าองค์กร ที่ไม่ว่าขนาดเล็ก กลาง ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ก็สามารถใช้เครื่องมือ Power Platform ที่ทันสมัย และตอบโจทย์การทำงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ลงทุนน้อย แต่ได้ผลลัพธ์คุ้มค่า

คุณรักชัย ผลดี ผู้อำนวยการคลาวด์ โซลูชัน (Director, Cloud Solution) บริษัท ควิก อีอาร์พี จำกัด เล่าว่า Power Platform เป็นชุดเครื่องมือดิจิทัลที่ประกอบด้วยโปรแกรมที่องค์กรสามารถนำมาใช้ในการทำงาน และพัฒนากระบวนการภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้นและทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น แทนที่การใช้เครื่องมือแบบเดิม ๆ อย่างการเขียนโปรแกรมที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญขั้นสูง ซึ่งมีข้อจำกัดคือใช้เวลานาน และใช้เงินลงทุนที่สูงกว่า ต่างจาก Power Platform ที่ใช้เวลาในการพัฒนาโปรแกรมน้อยกว่ามาก และไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญก็สร้างโปรแกรมขึ้นมาใช้งานได้เอง ทั้งนี้ ปัจจุบัน Power Platform ประกอบไปด้วย 5 โปรแกรมที่ตอบโจทย์การใช้งานต่าง ๆ ดังนี้

Power BI เป็นซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้ประมวลผลข้อมูล (Data) ทั้งหมดภายในองค์กร และสามารถนำข้อมูลจากหลายๆ แหล่งข้อมูล เช่น SQL Server, Microsoft Access Database, Oracle, Excel File รวมไปถึง Api (Application Program Interface) ต่าง ๆ นำมาวิเคราะห์ ประมวลผลได้แบบเรียลไทม์ นำเสนอเป็น Dashboard ให้เข้าใจง่าย ผู้บริหาร หรือทีมงานสามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งที่ผ่านมาหลายองค์กรมีปัญหาไม่สามารถนำ Big Data หรือข้อมูลจำนวนมากที่มีอยู่ในองค์กรไปใช้ได้จริง เนื่องจากขาดเครื่องมือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โปรแกรม Power BI จึงเข้ามาตอบโจทย์ปัญหานี้ ทั้งสร้าง Dashboard ได้ในเวลารวดเร็ว ลดเวลาการทำงาน และลดความผิดพลาดของข้อมูลได้อย่างดีเยี่ยม

Power Apps เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างแอปพลิเคชันเพื่อใช้งานภายในองค์กร เช่น แอปพลิเคชันสำหรับเบิกค่าใช้จ่าย (Expense management), แอปปลิเคชั่นบันทึกข้อมูลการขาย (Sales Mobile) เป็นต้น ซึ่งจุดเด่นของ Power Apps คือ เขียนโปรแกรมเพียงครั้งเดียว ใช้ได้ทุกแพล็ตฟอร์ม ตัวอย่าง องค์กรต้องการสร้างแอปเบิกค่าใช้จ่าย โดยต้องการให้พนักงานใช้งานได้ทั้งบนมือถือ iOS และ Android รวมถึงใช้งานบน PC, โน๊ตบุ๊ก หากเขียนด้วยโปรแกรมแบบดั้งเดิม จะต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่ถึง 3 ครั้ง เพื่อรองรับ 3 แพล็ตฟอร์ม แต่หากใช้ Power Apps เขียนโปรแกรมเพียงครั้งเดียว สามารถนำไปใช้ได้ทุกแพล็ตฟอร์ม นอกจากนี้จุดเด่นของ Power Apps คือมี connector ที่เชื่อมกับ ERP ของ Microsoft ทั้ง Microsoft Dynamics 365, SAP และ Salesforce เป็นต้น ทำให้สามารถใช้ Power Apps นำข้อมูลจาก ERP มาใช้งาน หรือบันทึกข้อมูลกลับเข้าไปใน ERP หรือแอปพลิเคชันเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

Power Automate เป็นโปรแกรมที่ช่วยสร้าง Workflow ให้ทำงานได้อย่างราบรื่นเป็นระเบียบ เช่น สร้างโฟลว์อนุมัติการขอซื้อ โดยกำหนดได้ว่าขอซื้อยอดตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ จะต้องให้ใครเป็นผู้อนุมัติ โดยระบบจะเช็กเงื่อนไขที่สร้างไว้ แล้วส่งข้อมูลไปให้ผู้อนุมัติโดยตรง ทาง MS Team หรือ อีเมล ผู้อนุมัติสามารถกดอนุมัติได้ทันที ช่วยให้กระบวนการอนุมัติต่างๆ เป็นระเบียบขั้นตอนและทำงานได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ Power Automate ยังสามารถอ่านข้อมูลจากเว็บไซต์ และบันทึกลงฐานข้อมูล (Database) เพื่อนำข้อมูลไปใช้งานต่อได้ รวมถึงอ่านข้อมูลจาก Excel นำไปเก็บในฐานข้อมูล แล้วสรุปออกมาเป็นรายงานได้อีกเช่นกัน

Power Virtual Agents เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้องค์กรสร้าง Chatbot ของตัวเองได้ง่าย ๆ ซึ่งปัจจุบัน Chatbot เข้ามามีบทบาทสำคัญ ทั้ง ให้บริการลูกค้า จนถึงให้บริการพนักงาน เช่น พนักงานสามารถพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการ แล้วให้ Chatbot ไปค้นหาไฟล์ หรือข้อมูลที่ต้องการมาแสดงให้ได้ทันที โดยที่ไม่ต้องไปค้นหาด้วยตัวเอง ซึ่งอาจหาไม่เจอ หรือใช้เวลาในการค้นหานาน รวมถึงพัฒนา Chatbot ให้เป็นตัวช่วยสื่อสารกับลูกค้าได้เช่นกัน

Power Pages เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ของตัวเองได้ง่าย ๆ โดยที่ไม่ต้องใช้นักสร้างเว็บไซต์มืออาชีพ ลดต้นทุนในการพัฒนาเว็บไซต์ ทั้งนี้ Power Pages เหมาะกับการสร้างเว็บไซต์เพื่อใช้งานแบบ B2B (Business-to-Business) เช่น การสร้างเว็บไซต์เพื่อใช้ในการส่งรายการสั่งซื้อ (PO) ซึ่งไม่นิยมส่งอีเมล เนื่องจากมีจำนวนมากและจัดการข้อมูลยาก เว็บไซต์จึงเป็นช่องทางที่เหมาะสม โดยองค์กรอัปโหลดใบ PO ขึ้นเว็บไซต์ และผู้ขายเข้ามาดาวน์โหลดใบ PO จากเว็บไซต์ เพื่อไปจัดสินค้า ทั้งนี้ เว็บไซต์ที่สร้างโดย Power Apps มีความสวยงาม ใช้งานง่าย และมีความปลอดภัยสูง

คุณรักชัย ผลดี ผู้อำนวยการคลาวด์ โซลูชัน บริษัท Quick ERP จำกัด เสริมว่า การลงทุนใน Power Platform เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบในองค์กรที่คุ้มค่า เนื่องจากใช้เงินลงทุนน้อยมาก หากเทียบกับการลงทุนด้านอื่น ๆ โดยองค์กรสามารถเลือกโปรแกรมใน Power Platform ไปใช้งานได้อย่างอิสระ เนื่องจากแต่ละโปรแกรมใช้งานได้ด้วยตัวเอง และก็ยังสามารถเชื่อมโยงและพัฒนาร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ ได้เช่นกัน ทั้งนี้ การลงทุน Power Platform เป็นการซื้อตามจำนวนผู้ใช้งาน (users) ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้งาน ทำให้การเข้าถึง Power Platform ทำได้ง่าย

Power Platform เป็นชุดเครื่องมือดิจิทัลที่ Quick ERP สนับสนุนให้ลูกค้าองค์กรได้นำไปใช้งาน สร้าง Business Solution ช่วยพัฒนากระบวนการทำงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนได้ ลดเวลาในการทำงาน ทำให้องค์กรมีระบบและกระบวนการที่ชัดเจน นอกจากนี้ข้อมูลต่าง ๆ ภายในองค์กรยังถูกนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง ภายใต้การลงทุนที่เหมาะสมกับองค์กร โดย Quick ERP พร้อมให้คำปรึกษาตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการขององค์กร เพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมที่สุด ดีไซน์ให้ตอบโจทย์การใช้งาน พัฒนาและส่งมอบโปรแกรมที่ตรงใจ และหมดความกังวลเรื่องการใช้งาน เนื่องจาก Quick ERP มีทีมดูแลที่ให้ความช่วยเหลือและแนะนำลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

คุณรักชัย ผลดี กล่าวว่า “Power Platform ช่วยทลายกำแพงการเข้าถึงเทคโนโลยี องค์กรทุกขนาดสามารถใช้เทคโนโลยีเดียวกันได้ เนื่องด้วยราคาที่ปรับตามจำนวนผู้ใช้งาน อย่าง Power Platform ที่องค์กรใหญ่ระดับโลกจำนวนมากเลือกนำไปใช้งาน ขณะที่องค์กรขนาดเล็ก จนถึง Startup หรือ SME ก็สามารถใช้งานเทคโนโลยีนี้ได้เช่นกัน ถือเป็นโอกาสของทุกองค์กรที่จะพัฒนาการทำงานให้ทันสมัยด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพระดับโลก”

microsoft partner of the year 2024 Quick ERP

Quick ERP รับรางวัล Partner of the Year Awards 2023 – Dynamics 365 Finance

รางวัล 3 ปีซ้อน ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินธุรกิจในระดับสูงตลอดปีที่ผ่านมา ตลอดจนมีกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดที่สมบูรณ์และไม่เหมือนใคร