Copilot Studio คือ ยกระดับ AI สร้าง Low-Code CHATBOT วิดีโอสาธิต

Microsoft Copilot Studio เครื่องมือ Low-Code ดีอย่างไร ปรับแต่งอิสระ AI ทำนายโค้ดแม่นยำ ทำงานร่วมกับ Visual Studio Code และ Microsoft 365
Microsoft Copilot Studio คืออะไร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรได้อย่างไร

Copilot Studio คืออะไร?

Copilot Studio หนึ่งในแพลตฟอร์มคลาวด์จาก Microsoft ที่มีศักยภาพในการผสานเทคโนโลยี AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์เข้ากับการพัฒนาซอฟแวร์อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาและความซับซ้อนในการเขียนโค้ด พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับนักพัฒนาอย่างครบวงจร

วิธีการทำงานของ Microsoft Copilot Studio

โดยวิธีการทำงานของ Copilot Studio คือ การ Interface การสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับชุดคำสั่งที่ผู้ใช้งานกำหนดด้วยภาษาธรรมชาติ ซึ่งอ้างอิงตาม Large Language Model (LLM) และแหล่งความรู้เพิ่มเติมอื่น ๆ นำมาซึ่งผลลัพธ์ในการดำเนินงานที่รวดเร็ว ตอบสนองได้อย่างเป็นอัตโนมัติและเรียลไทม์

พูดง่าย ๆ ก็คือ Copilot Studio มีหน้าที่เปลี่ยนบทสนทนาของคุณให้เกิดการกระทำตามที่คุณมอบคำสั่งไว้ให้เป็นจริง

ซึ่งแพลตฟอร์มนี้มีจุดเด่นที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ มากมาย ดังนี้

จุดเด่นของ Copilot Studio จาก Microsoft

1. Low-Code 

คือ กระบวนการใหม่ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ทำให้ผู้ที่ไม่มีทักษะในการเขียนโปรแกรมสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้

ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้งานที่ไม่มีทักษะในการเขียนโค้ดก็สามารถใช้งาน Copilot Studio ได้อย่างง่ายดาย ด้วยการป้อนชุดคำสั่งหรือข้อมูลผ่านภาษาธรรมชาติ หรือ Interface แบบกราฟิก เพื่อให้ Copilot Studio แสดงการกระทำออกมาได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด แต่หากต้องการสลับไปใช้ในมุมมองของโค้ดก็ยังสามารถทำได้ด้วยเช่นกัน

2. ปรับแต่งได้อย่างอิสระ

อีกหนึ่งจุดเด่นของ Copilot Studio ที่แตกต่างและไม่พูดถึงไม่ได้ คือ สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมจากความสามารถเดิม ให้ Copilot ทำงานอย่าง Specific ตาม Business Process ของคุณได้อย่างอิสระ ติดต่อ Quick ERP

3. ใช้ AI ทำนายโค้ดแม่นยำ ลดความผิดพลาด

ด้วยการอ้างอิงข้อมูลตาม Large Language Model (LLM) ทำให้การประมวลผลข้อมูลมีความเที่ยงตรง แม่นยำ แม้ข้อความจะไม่ชัดเจน AI ก็สามารถทำนาย วิเคราะห์จากรูปประโยคได้ ทำให้การสนทนามีความเป็นธรรมชาติ เหมือนคนพูดคุยกัน

4. ทำงานร่วมกับ Visual Studio Code 

Visual Studio Code เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้การเขียนโค้ดและแก้ไขโค้ดเป็นไปได้ง่ายและสะดวกขึ้น มีฟีเจอร์ในการ Debug โค้ด จัดการโค้ดผ่าน Git และ Github เป็นต้น เมื่อทำงานร่วมกันกับ Copilot Studio ทำให้เพิ่มความเร็วในการพัฒนาและแก้ไขโค้ดให้แก่นักพัฒนา

5. รองรับภาษาโปรแกรมหลายภาษา

แพลตฟอร์ม Copilot Studio สามารถรองรับภาษาโปรแกรมได้หลายภาษา เช่น Python Java C# หรือ JavaScript เป็นต้น ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเลือกภาษาโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้าง CHATBOT แบบ Low-Code มีประโยชน์อย่างไร?

Low-Code เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างและปรับแต่ง CHATBOT ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะในการเขียนโค้ดสูงมากนัก เพราะ Low-Code จะมี UI ที่ใช้งานง่ายด้วยวิธีการลากและวาง (drag-and-drop) ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้าง Work-Flow และเชื่อมโยงตรรกะการทำงานต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดมากนัก

ประโยชน์ของการสร้าง CHATBOT แบบ Low-Code มีประโยชน์อย่างไร?

1. ความเร็วในการพัฒนา

เนื่องจากแพลตฟอร์ม Low-Code มี Component และ Module ที่พร้อมใช้งานและง่ายต่อการปรับแต่ง ทำให้การส่งมอบ Solution เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วกว่า เมื่อเทียบกับการสร้าง CHATBOT ในรูปแบบเริ่มเขียนโค้ดจากศูนย์

2. ลดความซับซ้อน

ด้วยวิธีการลากและวาง (drag-and-drop) และเทมแพลตสำเร็จรูป ทำให้การพัฒนา Solution ไม่ใช่เรื่องซับซ้อน

3. ลดต้นทุน

เมื่อมีเทคโนโลยี Low-Code การสร้าง CHATBOT จึงไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ใช้งานที่มีทักษะในการเขียนโค้ดและราคาในการจัดจ้างสูง ทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดลง แต่ยังคงประสิทธิภาพของผลลัพธ์ไว้ได้

4. ยืดหยุ่นต่อการปรับแต่ง

แม้ Low-Code จะมีเทมแพลตสำเร็จรูป แต่ก็มีความยืดหยุ่นต่อการปรับแต่งสูง ทำให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดที่มีความซับซ้อน

5. ง่ายต่อการ Maintain

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า Low-Code มีบทบาทสำคัญในการลดความซับซ้อนของโค้ด ทำให้การ Maintain ในส่วนของ CHATBOT สามารถทำได้ง่าย อีกทั้งใช้ทรัพยากรในการ Maintain น้อยลงอีกด้วย

ประโยชน์ที่ธุรกิจจะได้รับจาก Microsoft Copilot Studio

 • ประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความสร้างสรรค์
 • เข้าถึงข้อมูลและประมวลผลข้อมูลได้แม่นยำ
 • ยกระดับความสามารถในการทำงาน
 • ยืดหยุ่นต่อการปรับแต่ง

ยกระดับการทำงานด้วยความสามารถ Copilot Studio

1. ปรับแต่ง

 • จัดการทุกสถานการณ์สำคัญ

ออกแบบบทสนทนาสำหรับสถานการณ์ที่สามารถคาดเดาได้ที่จำเป็นต้องใช้คำโต้ตอบแบบเฉพาะ เช่น ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ

 • สร้าง Workflow ให้เป็นอัตโนมัติ

ช่วยจัดการขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนให้เป็นเรื่องง่ายด้วยระบบอัตโนมัติ เช่น การจัดการค่าใช้จ่าย การรับพนักงานใหม่

 • ปรับแต่งข้อมูลได้ตามต้องการ

เลือก แก้ไข และ ปรับแต่งข้อมูลโดยใช้ prebuilt connector กว่า 1000 รูปแบบ โดยการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์อย่าง Dynamics 365 SAP หรือ Workday ด้วย copilot

 • เพิ่มความสามารถของปลั๊กอิน

สร้างและเผยแพร่ ปลั๊กอิน GPTs และ prompts แบบกำหนดเอง และ นำเสนอข้อมูลธุรกิจของคุณในจุดที่ต้องการ

2. สร้าง

 • เปลี่ยนบทสนทนาเป็นการกระทำ

สร้าง ทดสอบ และเชื่อมต่อปลั๊กอินและ GPTs สำหรับ Copilot ของคุณ ด้วยการผสานรวมตัวเชื่อมต่อ Microsoft Power Platform, Power Automate flows, หัวข้อที่กำหนดเอง และ AI prompts

 • สร้างผู้ช่วย AI

ตั้งค่า ฝึกอบรม และเชื่อมต่อบริการต่าง ๆ ภายใน Azure ช่วยยกระดับธุรกิจให้ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ยกระดับขีดความสามารถของ Copilot

เชื่อมต่อ Copilot กับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสร้างการโต้ตอบที่รวดเร็๋วและมีประสิทธิภาพ พร้อมเผยแพร่ Copilot ไปยังช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายและเรียลไทม์

3. ออกแบบ

 • จัดการคำถามที่ซับซ้อน

ออกแบบบทสนทนาที่ซับซ้อนด้วยเครื่่องมือที่ทรงพลัง เพื่อสร้างบทสนทนาที่เป็นธรรมชาติ นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

 • ตอบสนองอย่าง Specific

ตอบโต้บทสนทนาได้อย่างครบถ้วน ตรงประเด็น สร้างประสบการณ์ร่วมให้กับผู้ใช้งาน โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Copilot ด้วยการแชร์หน้าทดสอบให้กับผู้ใช้งานร่วม และแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การทำงานของระบบเป็นไปได้อย่างราบรื่น

สร้างประสบการณ์การทำงานร่วมกับ Copilot สำหรับ Microsoft 365

ตอนนี้แพลตฟอร์ม Copilot Studio สามารถทำงานร่วมกันกับ Copilot สำหรับ Microsoft 365 โดยการสร้าง จัดการ และเผยแพร่ปลั๊กอิน GPT จาก Copilot Studio ไปยัง Copilot สำหรับ Microsoft 365 ได้แล้ว ซึ่งสามารถเรียนรู้และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่นี่

ราคาสำหรับการใช้งาน Copilot Studio

ราคาสำหรับการใช้งาน Microsoft Copilot Studio คือ USD$200.00 ต่อเดือน ซึ่งรวมถึง 25,000 ข้อความ และคุณสามารถลองใช้ฟรีเพื่อเริ่มต้นใช้งาน Microsoft Copilot Studio ได้เลย!

การกำหนดราคา
ขอบคุณรูปจาก Microsoft

Demo สร้างประสบการณ์ CHATBOT ที่เหนือขั้นด้วย Copilot Studio

ก้าวเข้าสู่ Digital Business

ดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

Table of Content
Search
microsoft partner of the year 2024 Quick ERP

Quick ERP รับรางวัล Partner of the Year Awards 2023 – Dynamics 365 Finance

รางวัล 3 ปีซ้อน ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินธุรกิจในระดับสูงตลอดปีที่ผ่านมา ตลอดจนมีกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดที่สมบูรณ์และไม่เหมือนใคร