ระบบติดตามสถานะเครื่องจักร Quick MMS (Quick Machine Monitoring System)

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2023
Quick Webinars 23 11

สัมมนา ระบบติดตามสถานะเครื่องจักร Quick MMS (Quick Machine Monitoring System)

รายละเอียด

 สาธิตการใช้งานระบบติดตามการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานด้วย Quick MMS และ WISE-4012 Remote IO จากแบรนด์ Advantech

เนื้อหาภายในงานสัมมนา

  1. Introduction to Quick MMS
  2. System Overview
  3. Hardware Remote IO Configuration
  4. Quick MMS User Guide
  5. Device Driver Setup
  6. Visalization and Report

รอบการสัมมนา

รอบที่ 1: วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2023 เวลา 10.00-12.00 น.

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง