สุขสิ้นเดือนสิงหาคม 2023

ประจำเดือน สิงหาคม
quiz 2023 aug

ร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัล

ของรางวัลจาก Quick ERP จำนวน 3 รางวัล

เพียงเติมคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

Quick MES ติดตามสถานะการณ์การผลิต และต้นทุนการผลิตแบบ Realtime ข้อใดไม่ใช่ความสามารถของ Quick MES ?

  1. Planning & Scheduling
  2. Performance Analysis
  3. Serial and USB Communication
Table of Content
Search