Quick ERP พลิกโฉมธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติและโซลูชันดิจิทัล พร้อมการสนับสนุนจาก BOI

Quick ERP ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) สนับสนุนการพัฒนาโซลูชันดิจิทัลที่ทันสมัย ตอบโจทย์ พร้อมผลักดันลูกค้าสู่ความสำเร็จได้อย่างเต็มศักยภาพ
BOI cover

Quick ERP ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอัตโนมัติ โซลูชันดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์และพร้อมผลักดันลูกค้าสู่ความสำเร็จได้อย่างเต็มศักยภาพ

การได้รับการสนับสนุนจาก BOI ช่วยให้ Quick ERP สามารถพัฒนาระบบที่เชื่อมต่อกันได้อย่างไร้รอยต่อ ลดเวลา ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจค้าปลีก การกระจายสินค้า การผลิต หรือบริการ

Quick ERP BOI

เร่งเครื่องความพร้อมสู่ความสำเร็จ

Quick ERP มุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันที่ผลักดันลูกค้าสู่ความสำเร็จ ด้วยการนำเทคโนโลยีอัตโนมัติและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เรามุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

บริษัทฯ เน้นกลุ่มลูกค้าองค์กรในสี่ธุรกิจหลัก ได้แก่ Retail, Distribution, Manufacturing และ Service ด้วยโซลูชันที่หลากหลายและเหมาะสมกับยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งทำให้ Quick ERP เป็นพันธมิตรทางดิจิทัลที่ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

ผนึกกำลังเทคโนโลยีสร้างความเติบโต

การดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรระดับโลกในด้าน IT และ OT ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำ Data Transformation ที่นำไปสู่ผลลัพธ์จริง ส่งเสริมให้ธุรกิจลูกค้าเติบโตและประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล

Quick ERP BOI 3

พร้อมทะยานสู่เป้าหมาย

ในปี 2024 นี้ Quick ERP ตั้งเป้าที่จะเป็นแรงผลักดันให้กับธุรกิจต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ โซลูชันดิจิทัล พร้อมกับพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำงานร่วมกับ AI ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมให้ AI เข้ามามีบทบาทช่วยให้การทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น ลดเวลาในการทำงาน ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ และพร้อมที่จะเดินเคียงข้างลูกค้าในการสร้างความสำเร็จในทุกมิติ

เพราะความสำเร็จของคุณคือเป้าหมายของเรา

Quick ERP เชื่อว่าการสนับสนุนจาก BOI จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัท และทำให้ลูกค้าของเราสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เราพร้อมที่จะนำเสนอโซลูชันที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน เพื่อให้พวกเขาสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและเต็มประสิทธิภาพสูงสุด

Quick ERP BOI 2
Table of Content
Search