5 วิธีที่ ChatGPT จะเปลี่ยนโฉม Microsoft Office

ชื่อใหม่ Microsoft 365 ที่รู้จักกันในปัจจุบัน มีเครื่องมือ AI อยู่แล้วแต่เครื่องมือ OpenAI เช่น ChatGPT จะสามารถทำงานร่วมกับ AI Research ของ Microsoft ให้ดีกว่าเดิม
chatgpt ms 1
ทางลัด: เลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่อยากรู้

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Microsoft ประกาศว่าเทคโนโลยี AI จะมีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างใหญ่หลวงเทียบเท่ากับการใช้ PC และอินเตอร์เน็ต – ซึ่งเห็นได้จากการที่ Microsoft ลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ใน OpenAI ผู้ผลิต ChatGPT

ไม่เพียง Microsoft ที่พยายามทำตามคำกล่าวอ้างนี้ ทักษะความสามารถของ ChatGPT รวมถึงการสร้างข้อความขั้นสูง และความสามารถในการตอบคำถามได้ถูกพัฒนาอย่างมีศักยภาพ แต่คำถามคือ Microsoft จะสามารถนำ AI และ Machine Learning มาสร้างความเปลี่ยนแปลงกับ Microsoft 365 หรือ Microsoft Office เดิมนั้นได้อย่างโดดเด่นเพียงใด?

ในขณะนี้ยังไม่มีแผนการผสานรวมเทคโนโลยี OpenAI ของ Microsoft เข้ากับแอปพลิเคชันในแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึง Word, Excel, PowerPoint, Outlook และ Teams แต่กระบวนการนี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว รายงานล่าสุดระบุว่า Microsoft จะผสานทักษะของ ChatGPT เข้ากับ Office suite และเครื่องมือค้นหา Bing ในเร็ว ๆ นี้ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงการใช้งานของเราในอนาคต

จากที่เราทราบเกี่ยวกับความสามารถของ ChatGPT และการนำมาประยุกต์ใช้กับ Microsoft 365 ต่อไปนี้คือ 5 แนวทางที่เทคโนโลยี AI จะปรับเปลี่ยนวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน เช่น Outlook, Word และ PowerPoint ของเราให้ดีขึ้นได้

Quick Suggest

ถ้าสนใจอยากรู้เพิ่มเติม ขอแนะนำบทความ

Microsoft Office เดิม หรือ Microsoft 365 ที่รู้จักกันในปัจจุบัน

Microsoft Office เดิม หรือ Microsoft 365 ที่รู้จักกันในปัจจุบัน มีเครื่องมือ AI ของตัวเองอยู่แล้วด้วย Project Turing นับตั้งแต่ปี 2017 ก็มีคุณสมบัติเพิ่มขึ้น เช่น AI สนับสนุน ช่วยการตอบกลับอีเมล และ ‘Smart Find’ สำหรับการค้นหาเอกสาร

แต่เครื่องมือ OpenAI เช่น ChatGPT จะสามารถทำงานร่วมกับ AI Research ของ Microsoft โดยช่วยเพิ่มขีดความสามารถของคุณสมบัติเดิมและปลดล็อคคุณสมบัติใหม่ ด้วยทักษะการประมวลผลทางภาษาและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือกันระหว่าง Microsoft กับ ChatGPT

Quick Suggest

ถ้าสนใจอยากรู้เพิ่มเติม ขอแนะนำบทความ

  • แก้ไขปัญหายุ่งยากของอีเมล

หลายคนเห็นว่าอีเมลเป็นเครื่องมือที่ล้าสมัย ขาดความรวดเร็วฉับไวในแบบที่เครื่องมือบนโลกออนไลน์ที่ดีที่สุดอย่าง Slack มี แต่เครื่องมือ generative pre-trained transformers (หรือ GPTs) ของ OpenAI สามารถจัดการอีเมลได้ด้วยความสามารถในการอ่านข้อความ และเข้าใจความหมาย

Generative Pre-Trained Transformers (GPT) คือ โมเดลประมวลผลภาษาที่ใช้เทคโนโลยี deep learning และถูกเตรียมความพร้อมในการใช้งานล่วงหน้า (pre-trained) ซึ่งสามารถสร้างข้อความที่มีลักษณะเหมือนคนในฐานะผู้ใช้ภาษาจากข้อมูลที่ให้เป็นอินพุท (text-based input) โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของภาษาและประสบการณ์ในการพัฒนาที่ผ่านมา

ตามข่าวจาก The Information “Microsoft กำลังหาทางใช้ GPT ใน Outlook และ Word เพื่อแนะนำการตอบกลับอีเมลอัตโนมัติ” ซึ่งอาจจะดีกว่าการแนะนำการใช้งานอัตโนมัติที่มีอยู่ในขณะนี้มาก – Microsoft ยังระบุชัดเจนถึงการสร้าง “โปรแกรมเสมือน chatbot ใน Word และ Outlook ที่เขียนข้อความได้ทั้งชุด”

ในที่สุดแล้ว คุณอาจมีบทบาทใช้งานอีเมลเพียงแค่อนุมัติหรือแก้ไขเล็กน้อยกับข้อความตอบกลับที่ถูกแนะนำ แทนการใช้เวลานับชั่วโมงเพื่อตอบกลับอีเมล นอกจากนี้ ChatGPT ยังสามารถช่วยวางแผนการประชุมหรือจัดการเดินทางซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับเราทุกคน

  • ทำให้คุณเป็นนักเขียนที่ดีขึ้นจุดแข็งอย่างหนึ่งของ ChatGPT

คือความสามารถในการสร้างข้อความในการตอบ เนื้อหาการตอบของแชทบอท AI อาจไม่ค่อยจะตรงข้อมูลจริงเสมอไป แต่รูปแบบการเขียนก็สามารถโน้มน้าวและจำลองลักษณะของนักเขียนได้อย่างน่าเชื่อถือ นี่คือจุดที่ ChatGPT หรือโมเดล GPT-4 จะส่งผลมากที่สุดต่อแอปพลิเคชันอย่างเช่น Outlook และ Word

  • สรุปการประชุม

Microsoft “At a Glance” มีความสามารถในการสรุปเอกสาร Word ออกมาเป็นหัวข้อได้ แต่การผสานรวมกับ ChatGPT อาจนำไปสู่ความสามารถในระดับสูงขึ้นและใช้ได้กับแอปทั้งหมดของ Microsoft 365

ตัวอย่างเช่น การย่อขนาดรายงานที่ยาวเกินไปเป็นรูปแบบงานนำเสนอ PowerPoint ได้โดยอัตโนมัติ เทคโนโลยีเดียวกันนี้สามารถนำไปใช้ถอดเสียงสรุปได้โดยอัตโนมัติระหว่างการประชุม Teams แทนการสร้างอีเมลติดตามซึ่งช่วยลดเวลาได้เป็นอย่างมาก

การผสานความสามารถของ Turing ในการทำความเข้าใจข้อความและความสามารถของ ChatGPT ในการสร้างข้อความอัตโนมัติ จะสามารถลดงานซ้ำซ้อนในการสร้างเอกสารหรือข้อความเขียนหลายหลายรูปแบบ นับตั้งแต่การนำเสนอไปจนถึงการส่งอีเมล์ คุณยังคงมีอำนาจลงนามอนุมัติ ในขณะที่สามารถลบงานยุ่งยากเช่นการจัดทำ PowerPoint และส่งอีเมลหลังการประชุมออกจาก “งานที่จะต้องทำ (To Do List)” ได้

  • สร้างภาพสวยงามใน PowerPoint

พลัง AI ของ ChatGPT เข้ากันได้ดีกับการสร้างสรรของอีก OpenAI นั่นคือ Dall-E ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างภาพจากข้อความหรือพิมพ์ด้วยการแปลผลจาก AI ซึ่งสามารถนำมาใช้เพิ่มความสวยงามในการนำเสนอ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

The Information รายงานว่า Microsoft ระบุเป็นการภายในว่า “มีแผนให้ลูกค้า PowerPoint ใช้โมเดลการสร้างภาพ Dall-E 2 ของ OpenAI” ในการนำเสนอได้ โดยเป็นการทำงานร่วมกับความสามารถของ ChatGPT ในการสรุปย่อข้อความเป็นหัวข้อ ช่วยให้คุณนำเสนอแนวคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวช่วยด้านภาพนี้เป็นสิ่งที่ Adobe เรียกว่า “creative co-pilot” ซึ่งช่วยอธิบายสิ่งที่ต้องการเพิ่มในฉากหรือรูปภาพได้อย่างง่ายดาย แม้จะมีผลกระทบสำคัญต่อศิลปะดิจิตอลแต่ช่วยลดเวลาในการประชุมโดย PowerPoint ได้เป็นอย่างมาก

  • สร้างภาพสวยงามใน PowerPoint

พลัง AI ของ ChatGPT เข้ากันได้ดีกับการสร้างสรรของอีก OpenAI นั่นคือ Dall-E ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างภาพจากข้อความหรือพิมพ์ด้วยการแปลผลจาก AI ซึ่งสามารถนำมาใช้เพิ่มความสวยงามในการนำเสนอ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

The Information รายงานว่า Microsoft ระบุเป็นการภายในว่า “มีแผนให้ลูกค้า PowerPoint ใช้โมเดลการสร้างภาพ Dall-E 2 ของ OpenAI” ในการนำเสนอได้ โดยเป็นการทำงานร่วมกับความสามารถของ ChatGPT ในการสรุปย่อข้อความเป็นหัวข้อ ช่วยให้คุณนำเสนอแนวคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวช่วยด้านภาพนี้เป็นสิ่งที่ Adobe เรียกว่า “creative co-pilot” ซึ่งช่วยอธิบายสิ่งที่ต้องการเพิ่มในฉากหรือรูปภาพได้อย่างง่ายดาย แม้จะมีผลกระทบสำคัญต่อศิลปะดิจิตอลแต่ช่วยลดเวลาในการประชุมโดย PowerPoint ได้เป็นอย่างมาก

  • เปลี่ยนคุณให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ Excel

ไม่มีใครชอบใช้เวลามากมายกับ Microsoft Excel ประสิทธิภาพของ ChatGPT ในการวิเคราะห์ข้อมูลและตอบคำถาม จะทำให้เครื่องมือตารางนี้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น

Reddit Forums เป็นผู้จุดประกายการเชื่อมต่อ ChatGPT เข้ากับ Excel และ Microsoft ได้ลงทุนมหาศาลใน OpenAI โดยคำมั่นสัญญาที่จะผสานรวม ทักษะเหล่านี้เข้ากับแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น spreadsheet ของ Microsoft

ตัวอย่างเช่น ChatGPT สามารถเรียกดูข้อมูลได้ด้วยข้อความง่าย ๆ (“รายชื่อบริษัท 5 อันดับแรกที่มีกำไรมากที่สุดในโลก”), สามารถสร้างสูตรและ macros ใน Excel, หรือสร้างแผนภูมิการสรุปข้อมูลได้

การมีแชตบอตใน Excel ที่พร้อมจะวิเคราะห์ข้อมูลและช่วยให้คุณในการสรุปข้อมูลด้วยการแสดงเป็นภาพ จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับมือใหม่และประหยัดเวลาสำหรับผู้ใช้งานที่ชำนาญ

ก้าวเข้าสู่ Digital Business

ดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

Table of Content
Search
microsoft partner of the year 2024 Quick ERP

Quick ERP รับรางวัล Partner of the Year Awards 2023 – Dynamics 365 Finance

รางวัล 3 ปีซ้อน ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินธุรกิจในระดับสูงตลอดปีที่ผ่านมา ตลอดจนมีกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดที่สมบูรณ์และไม่เหมือนใคร