AGV หุ่นยนต์ลำเลียงสินค้าในอุตสาหกรรม ที่ทำงานร่วมกับ WMS/MES

Robot AGV (Automated Guided Vehicle) คือ มีกี่แบบ การใช้แต่ละอุตสาหกรรม ด้วยรถ AGV (NyTTI) ที่พัฒนา WCS ให้สื่อสารกับโปรแกรม WMS ของคลังสินค้าได้ตลอดเวลา
agv nytti cover
ทางลัด: เลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่อยากรู้

AGV (Automated Guided Vehicle) หรือ “หุ่นยนต์ลำเลียงสินค้า” เป็นเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่นิยมในวงการอุตสาหกรรมและการจัดเก็บสินค้า เนื่องจากสามารถทำงานโดยไม่ต้องมีคนขับและสามารถควบคุมการทำงานได้อย่างแม่นยำ ในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับ AGV และการที่ AGV ทำให้ภาระงานในคลังสินค้าและสถานที่ผลิตนั้นมีความคล่องตัวมากขึ้น

ทำความรู้จักกับ AGV

 • ความหมายและประวัติศาสตร์ของ AGV

หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (Automated Guided Vehicle หรือ AGV) เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้โดยอัตโนมัติในพื้นที่ทำงานตามคำสั่งที่ได้รับ โดยไม่ต้องมีคนควบคุม และไม่ต้องติดตั้งเส้นทางการเดินทางในโครงสร้างภายในอาคาร การนำ AGV มาใช้ในอุตสาหกรรมเริ่มขึ้นเมื่อครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 โดยเริ่มมีการใช้งานในโรงงานทำรถยนต์ ตั้งแต่นั้น AGV ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น

 • การทำงานของ AGV

AGV ทำงานโดยอาศัยระบบการควบคุมทางไกด์ (guided navigation system) และเทคโนโลยีอัตโนมัติรูปแบบต่างๆ เช่น เทคโนโลยีระบบจดจำภาพ, เทคโนโลยีระบบเสมือนจริง, เทคโนโลยีระบบเทคโนโลยีแม่เหล็ก, เทคโนโลยี RFID และอื่น ๆ AGV สามารถรับและส่งข้อมูลแบบไร้สายกับระบบควบคุมกลางเพื่อประสานการทำงานและปรับปรุงความถี่ครั้งในการทำงาน

ส่วนประกอบและชนิดของ AGV

 • ส่วนประกอบหลักของ AGV

ส่วนประกอบหลักของ AGV ประกอบไปด้วยส่วนที่ทำการควบคุมและส่วนที่ทำการขับเคลื่อน ส่วนการควบคุมของ AGV ประกอบด้วยชุดวงจรควบคุม, ซอฟต์แวร์ และระบบรับสัญญาณ ส่วนที่ทำการขับเคลื่อนประกอบด้วยส่วนที่ทำการสร้างพลังงาน, ระบบล้อ และระบบส่งกำลัง

 • ชนิดของ AGV มีกี่แบบ กี่ประเภท

AGV หรือ Automated Guided Vehicles มีหลายชนิดที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมและภารกิจต่าง ๆ ดังนี้:

  • AGV แบบบรรทุก (Unit Load Carriers)

AGV แบบบรรทุก หรือ Unit Load Carriers เป็นแบบที่นิยมใช้มากที่สุด ประเภทนี้ของ AGV ถูกออกแบบมาเพื่อบรรทุกวัสดุหรือสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยทั่วไปจะใช้ในสภาพแวดล้อมการผลิตหรือคลังสินค้า ด้วยความสามารถในการขนส่งวัสดุหรือสินค้ามวลมาก ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

  • AGV แบบค้ำยัน (Forklift AGVs)

AGV แบบค้ำยัน หรือ Forklift AGVs เป็นประเภทของ AGV ที่มีความสามารถในการยกสินค้าหรือวัสดุขึ้นลงจากที่ทำงาน หรือ จากราววางสินค้า ทำให้เหมาะสมสำหรับงานในคลังสินค้า หรือ ในโรงงานที่ต้องการการจัดวางสินค้าในพื้นที่ที่มีความสูง

  • AGV แบบขนย้ายแนวราบ (Tugger AGVs)

ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานในการดึงหรือฉีดสินค้าหรือวัสดุที่อยู่บนรถเข็น หรือ พาเลท เป็นต้น เป็นประเภทของ AGV ที่มีลักษณะคล้ายรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งสินค้าหรือวัสดุในโรงงานหรือคลังสินค้า

  • AGV แบบเฉพาะงาน (Custom AGVs)

AGV แบบเฉพาะงาน หรือ Custom AGVs เป็นประเภทของ AGV ที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อรองรับภารกิจที่เฉพาะเจาะจง เช่น การขนส่งผู้ป่วยในโรงพยาบาล, การสำรวจในสภาพแวดล้อมที่อันตราย เป็นต้น

แต่ละประเภทของ AGV นี้มีความสามารถและสมรรถนะที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถรองรับความต้องการที่แตกต่างของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้

AGV จาก NyTTI

agv nytti 2
agv nytti 1
 • จุดเด่นของ AGV จาก NyTTI

“หุ่นยนต์ลำเลียงอัตโนมัติในคลังสินค้าของ Quick ERP ที่ชื่อว่า NyTTI (นุตติ) นั้น เป็นหุ่นยนต์นำเข้า มีขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ในการขับเคลื่อน แต่สามารถบรรทุกของหนักได้ถึง 600-1,000 กิโลกรัม โดย ควิก อีอาร์พี พัฒนาแพล็ตฟอร์มขึ้นมาอัปเกรดให้หุ่นยนต์ NyTTI ฉลาดขึ้น มีจุดเด่นคือสามารถสื่อสารกับโปรแกรม WMS ของคลังสินค้าได้ตลอดเวลา และสามารถระบุได้ว่าสินค้า หรือ สิ่งของที่เคลื่อนย้ายเป็นสินค้าอะไร ชนิดใด ต้องย้ายไปพื้นที่ไหน โดยทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของ หุ่นยนต์จะส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ ช่วยให้ไม่สูญหาย นอกจากนี้ NyTTI ยังช่วยจัดระเบียบในคลังสินค้าได้ ด้วยการจัดอันดับการวางสินค้าก่อน-หลัง จัดวางตามความสำคัญ และความถี่ในการหยิบใช้ ช่วยลดความยุ่งเหยิง และปัญหาการหยิบสินค้าผิด หาสินค้าไม่เจอจนสินค้าหมดอายุ เป็นความสูญเสียที่พบมากในคลังสินค้า”

“NyTTI ใช้ QR code ในการกำหนดเส้นทางเคลื่อนที่ แตกต่างจากหุ่นยนต์ AGV ในอดีตที่ใช้แถบแม่เหล็กนำทาง ซึ่งใช้พื้นที่มากกว่า และใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงสูงกว่า การทำงานของ NyTTI คือ การใช้ QR code นำทางทำให้ประหยัดพื้นที่ในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ โดย QR code ตัว ใช้พื้นที่เพียง 1.10 เมตร และใช้มุมเลี้ยว 90 องศา ไม่ต้องตีวงโค้งเหมือนในอดีต ประหยัดพื้นที่ในการเคลื่อนที่ ขณะที่การจัดวางแร็ค (rack) สามารถวางชิดเรียงต่อกันได้ ใช้พื้นที่ในคลังสินค้าได้คุ้มค่ามากขึ้น โดยหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่เข้าไปใต้แร็ค แล้วยกแร็คไปวางยังสเตชันที่กำหนด นอกจากนี้ ยังมีระบบความปลอดภัย ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับ เมื่อมีคนหรือวัตถุเคลื่อนที่ตัดหน้า จะหยุดทันที เมื่อปลอดภัยแล้วจึงเคลื่อนที่ต่อ”

AGV จาก NyTTI มีจุดเด่นในหลาย ๆ มิติ ที่ทำให้ AGV นี้โดดเด่นในตลาด ซึ่งสรุปได้ดังนี้

  • ระบบนำทางแบบทันสมัย

AGV จาก NyTTI ใช้ระบบนำทางขั้นสูง ที่มีความแม่นยำสูง ใช้ QR code ในการกำหนดเส้นทางเคลื่อนที่ แตกต่างจากหุ่นยนต์ AGV ในอดีตที่ใช้แถบแม่เหล็กนำทาง ซึ่งใช้พื้นที่มากกว่า และใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงสูงกว่า จัดระเบียบในคลังสินค้าได้ ด้วยการจัดอันดับการวางสินค้าก่อน-หลัง จัดวางตามความสำคัญ และความถี่ในการหยิบใช้

นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในที่มืดได้ หากใช้งานหุ่นยนต์จัดวางสินค้าในช่วงกลางคืน และไม่มีคนอยู่ในพื้นที่แล้ว สามารถปิดไฟ และปล่อยให้ NyTTI ทำงานได้ โดยที่ประสิทธิภาพไม่ได้ลดลง เป็นการลดการใช้พลังงานในคลังสินค้าได้อีกทาง

  • ซอฟต์แวร์ WCS หรือ Warehouse Control System

Quick ERP เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีของไทยที่เชี่ยวชาญทั้งด้านการวางระบบ ERP และ AGV จึงต่อยอดความชำนาญดังกล่าวสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์ WCS มาเชื่อมสมองของหุ่นยนต์ AGV เข้ากับซอฟต์แวร์ WMS เกิดเป็นแพล็ตฟอร์มและโซลูชันการทำงานของหุ่นยนต์กับคลังสินค้าแบบครบวงจร

เรายังสามารถปรับแต่ง WCS ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ทำให้เราสามารถควบคุมการทำงานของ AGV ได้อย่างแม่นยำ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

  • สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง

การนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในคลังสินค้า ยังช่วยลดการใช้พลังงาน เนื่องจาก NyTTI ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ใช้เวลาในการชาร์ต 30 นาที สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนานถึง 8 ชั่วโมง โดยสามารถตั้งค่าการชาร์ตได้ เช่น เข้าชาร์ตเมื่อไม่มีคิวงาน หรือ เข้าชาร์ตเมื่อแบตเตอรี่เหลือ 20%

  • รับน้ำหนักได้มาก

สมรรถนะของ AGV จาก NyTTI ระบบขับเคลื่อนที่เข้ากับโครงสร้างที่มั่นคงทำให้ AGV สามารถบรรทุกของหนักได้ถึง 600-1,000 กิโลกรัม ซึ่งสามารถรองรับงานที่ต้องการนำส่งวัตถุหรือสินค้าที่มีน้ำหนักหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่สร้างความผันผวนหรือข้อบกพร่องในการทำงาน

ต่างจาก AGV ทั่วไปที่มีข้อจำกัดในความสามารถในการรับน้ำหนัก AGV จาก NyTTI มีความสามารถในการรับน้ำหนักที่สูงกว่า ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานในสถานที่ที่มีการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมาก และต้องการความเร็วและความมีประสิทธิภาพในการทำงาน

 • เหตุผลที่ NyTTI Warehouse Logistic Robots ทำได้มากกว่าการจัดเก็บสินค้า

  • ทำงานร่วมกับ Dynamics 365
  • ทำงานร่วมกับ Quick MES
  • ทำงานร่วมกับ Quick PM
  • ทำงานร่วมกับ Software WMS
 • การประยุกต์ใช้ AGV จาก NyTTI ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

การประยุกต์ใช้ AGV จาก NyTTI ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ นั้นก็มีโอกาสในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ AGV สามารถใช้สำหรับการขนส่งส่วนประกอบรถยนต์ระหว่างสายการผลิต ในเวลาเดียวกันยังสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิต

นอกจากนี้ AGV ยังสามารถใช้ในโรงพยาบาลเพื่อการขนส่งผู้ป่วยหรือวัสดุการแพทย์, ทำให้ทีมงานของโรงพยาบาลสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญขึ้น AGV ยังสามารถใช้ในอุตสาหกรรมการค้าปลีก, เพื่อการจัดการสต็อกสินค้าและการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า

ก้าวเข้าสู่ Industry 4.0

ดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

Table of Content
Search
microsoft partner of the year 2024 Quick ERP

Quick ERP รับรางวัล Partner of the Year Awards 2023 – Dynamics 365 Finance

รางวัล 3 ปีซ้อน ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินธุรกิจในระดับสูงตลอดปีที่ผ่านมา ตลอดจนมีกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดที่สมบูรณ์และไม่เหมือนใคร