Dynamics 365 คืออะไร ในปี 2023 โซลูชันที่ทำให้ธุรกิจคุณเติบโต

Dynamics 365 คืออะไร และเข้าใจถึงโมดูลต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้กับธุรกิจของคุณ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่าย
Blog Dynamics WebP1
ทางลัด: เลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่อยากรู้

Microsoft Dynamics 365 เป็นชุดของแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจและการบริการลูกค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า ในบทความนี้ เราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Dynamics 365 และฟังก์ชันต่าง ๆ ที่มีให้เลือกในการใช้งาน

ส่วนประกอบหลักของ Dynamics 365

 • 1. Dynamics 365 for Finance and Operations

Dynamics 365 FO Screen 2

Dynamics 365 for Finance and Operations เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการทางการเงิน การผลิต การจัดซื้อ และการขาย โดยมีเป้าหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพของงานและลดความซับซ้อนในกระบวนการทางธุรกิจ

 • 2. Dynamics 365 Business Central

Dynamics 365 BC Screen 2

Dynamics 365 Business Central คือแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อรองรับธุรกิจขนาดกลาง ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการทั้งการเงิน การผลิต การจัดซื้อ และการขาย และนำเสนอความยืดหยุ่นในการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ

Quick Suggest

ถ้าสนใจอยากรู้เพิ่มเติม ขอแนะนำบทความ

 • 3. Dynamics 365 Dynamics 365 Sales

TopFeature Slide1

Dynamics 365 Sales เป็นแอปพลิเคชันที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพของงานขาย ช่วยให้ทีมขายสามารถติดตามโอกาสในการขาย จัดการข้อมูลลูกค้า และสร้างกำหนดการขายที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ

Quick Suggest

ถ้าสนใจอยากรู้เพิ่มเติม ขอแนะนำบทความ

 • 4. Dynamics 365 Dynamics 365 Customer Service

Dynamics 365 Customer Service ช่วยให้ธุรกิจสามารถให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพและติดตามคำขอใช้บริการ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แอปพลิเคชันนี้ช่วยให้ทีมบริการลูกค้าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 • 5. Dynamics 365 Field Service

Dynamics 365 Field Service เป็นแอปพลิเคชันที่สนับสนุนการบริการที่สถานที่ของลูกค้า ช่วยให้บริษัทสามารถจัดการกำหนดการของพนักงานขาย ติดตามความคืบหน้าของงาน และวางแผนการบริการให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าในการให้บริการ

Dynamics 365 ของ Microsoft ทั้งหมดมีอะไรบ้าง

Finance
 • Dynamics 365 Finance

บริหารจัดการเรื่องการเงินขององค์กร รวมถึงการวางแผนงบประมาณ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการวิเคราะห์ข้อมูลการเงิน

SupplyChainManagement
 • Dynamics 365 Supply Chain Management

บริหารจัดการโซ่อุปทาน อาทิเช่น การจัดการสินค้าคงคลัง การสั่งซื้อวัตถุดิบ และการวางแผนการผลิต

Marketing
 • Dynamics 365 Marketing

บริหารจัดการกิจกรรมการตลาด รวมถึงการสร้างแคมเปญ การวิเคราะห์ข้อมูล และการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับลูกค้า

CoreHR
 • Dynamics 365 Human Resources

บริหารจัดการทรัพย์สินทางบุคคล เช่น การสร้างและปรับปรุงข้อมูลพนักงาน การวางแผนการพัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

Commerce
 • Dynamics 365 Commerce

ช่วยสนับสนุนการขายผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า และควบคุมสต็อกสินค้าให้เหมาะสม

Project Operation
 • Dynamics 365 Project Operations

บริหารจัดการโครงการต่าง ๆ ขององค์กร ทั้งการวางแผน การติดตามความคืบหน้า และการควบคุมค่าใช้จ่ายของโครงการ

CustomerInsights
 • Dynamics 365 Customer Insights

วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า สร้างข้อมูลที่เปิดเผยพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจทางการตลาดและการขาย

FraudProtection
 • Dynamics 365 Fraud Protection

ป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกงในการทำธุรกรรมออนไลน์ พร้อมควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

CustomerService
 • Dynamics 365 Customer Voice

รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงสินค้าและบริการตามความต้องการของลูกค้า

Guide
 • Dynamics 365 Guides

สร้างคู่มือการทำงานและสอนสำหรับพนักงาน ที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Mixed Reality) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้

RemoteAssist
 • Dynamics 365 Remote Assist

ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคแก่พนักงานในสถานที่ โดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Mixed Reality) เพื่อประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา

Layout
 • Dynamics 365 Layout

ออกแบบและจัดเรียงพื้นที่ทำงาน หรือ สถานที่จัดแสดงสินค้าด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Mixed Reality) และ 3D โมเดล ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์และปรับปรุงการออกแบบในสภาพความเป็นจริงก่อนดำเนินการจริง

ProductVisualize
 • Dynamics 365 Product Visualize

ให้ลูกค้าสามารถดูสินค้าในสภาพความเป็นจริงเสริม (Mixed Reality) ช่วยเพิ่มความน่าสนใจและประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้า

ConnectedStore
 • Dynamics 365 Connected Store

วิเคราะห์ข้อมูลจากร้านค้าปลีก และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า ปรับปรุงประสิทธิภาพการขายและบริการ

 • Dynamics 365 Finance Insights

ให้ข้อมูลและคำแนะนำทางการเงินด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเงินขององค์กร

 • Dynamics 365 Supply Chain Insights

ให้ข้อมูลและแนวคิดเพื่อปรับปรุงกระบวนการในโซ่อุปทาน ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ

 • Dynamics 365 Virtual Agent for Customer Service

ให้บริการตัวแทนเสมือน (Chatbot) สำหรับการให้บริการลูกค้า ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการตอบสนองคำถามของลูกค้า

Sales Insights
 • Dynamics 365 Sales Insights

ซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายขององค์กร มีฟีเจอร์หลากหลายให้เลือกใช้ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า การแนะนำขาย การติดตามความก้าวหน้าของการขาย การตรวจสอบสถานะของการขาย และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีการใช้ Machine learning ในการวิเคราะห์และทำนายข้อมูลการขายอีกด้วย

ข้อดีของการใช้ Dynamics 365

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพของงานและลดความซับซ้อนในกระบวนการทางธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการตัดสินในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย
 • ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
 • เชื่อมต่อและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจระหว่างแผนกต่าง ๆ ในองค์กร
 • สามารถปรับปรุงและขยายตัวเมื่อธุรกิจเติบโตหรือมีการเปลี่ยนแปลง
 • เพิ่มความปลอดภัยและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในองค์กร

การเริ่มต้นใช้งาน Dynamics 365

การเริ่มต้นใช้งาน Dynamics 365 ไม่ยาก แต่การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพอาจต้องการความช่วยเสริมจากผู้เชี่ยวชาญ การร่วมความช่วยเสริมจากผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ Dynamics 365 อาจช่วยให้คุณปรับปรุงความสามารถของธุรกิจ และให้การสนับสนุนที่ตรงตามความต้องการของคุณ ขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งาน Dynamics 365 มีดังนี้

 • วิเคราะห์ความต้องการของธุรกิจของคุณ เพื่อคัดเลือกโมดูลที่เหมาะสมที่สุด
 • นำเสนอแนวทางการใช้งานและวางแผนการปรับปรุงกระบวนการของธุรกิจ
 • ปรับปรุงและปรับแต่งระบบให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจของคุณ
 • ให้การอบรมและสนับสนุนให้กับทีมงานในการใช้งาน Dynamics 365
 • ติดตามและประเมินผลการใช้งาน และปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้นตามความต้องการ

FAQ: คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Dynamics 365

 • Q: Dynamics 365 คืออะไร?

  A: Dynamics 365 เป็นชุดของแอปพลิเคชันที่ประกอบด้วยโซลูชันทางธุรกิจและ CRM จาก Microsoft ที่มองหาความยืดหยุ่นและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สิน การขาย การบริการลูกค้า และการบริการในสถานที่

 • Q: การเริ่มต้นใช้งาน Dynamics 365 ยากหรือไม่?

  A: การเริ่มต้นใช้งาน Dynamics 365 ไม่ยาก แต่การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพอาจต้องการความช่วยเสริมจากผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ Dynamics 365 การวางแผนการใช้งานและเตรียมความพร้อมของทีมงานเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน

 • Q: Dynamics 365 สามารถนำไปใช้กับธุรกิจขนาดใดได้บ้าง?

  A: Dynamics 365 ออกแบบมาเพื่อรองรับธุรกิจขนาดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น SME หรือองค์กรขนาดใหญ่ ความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มนี้ทำให้สามารถปรับปรุงและปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของธุรกิจแต่ละประเภทได้

 • Q: ความคุ้มค่าในการลงทุนใน Dynamics 365 คืออะไร?

  A: ความคุ้มค่าในการลงทุนใน Dynamics 365 คือการที่คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ลดความซับซ้อน และควบคุมค่าใช้จ่าย พวกคุณยังสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว

 • Q: Dynamics 365 มีความปลอดภัยแค่ไหน?

  A: Dynamics 365 เป็นแพลตฟอร์มที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ด้วยการเชื่อมต่อกับ Microsoft Azure ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการคลาวด์ที่มีความปลอดภัยที่สุดในวงการ นอกจากนี้ Dynamics 365 ยังมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ Dynamics 365 เปิดความสามารถใหม่ ๆ และโอกาสให้กับธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า หรือการควบคุมค่าใช้จ่าย ด้วยความยืดหยุ่นของ Dynamics 365 คุณจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจให้แข็งแกร่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

สรุปแล้ว Dynamics 365 คือชุดของแอปพลิเคชันที่มีความยืดหยุ่นและเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคุณพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถทำให้คุณสามารถบริหารจัดการธุรกิจของคุณได้ดีขึ้น และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของงานต่าง ๆ ภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กร, การขาย, การให้บริการลูกค้า หรือการบริการสถานที่ของลูกค้า การเรียนรู้และเข้าใจ Dynamics 365 จะช่วยให้คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับธุรกิจของคุณ

ก้าวเข้าสู่ Digital Business

ดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

Dynamics 365 business central (Dyn 365 BC) ระบบ ERP จาก Microsoft (เดิม Dynamics nav) ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Cash Flow และทุกส่วนจากโซลูชันเดียวที่เรียลไทม์
Dynamics 365 Finance and Operation ช่วยการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางการเงินด้วย AI สร้างกระบวนการทางการเงินแบบอัตโนมัติและเป็นหนึ่งเดียว ลดค่าใช้จ่ายดำเนินการ
Dynamics 365 Sales เพิ่มศักยภาพให้กับทีมขายด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบรู้สร้าง (Generative AI) ระบบอัตโนมัติ และข้อมูลเชิงลึกตามบริบท