Achievement
หน้าแรก » Achievement Archives - QUICK ERP CO., LTD.
Quick ERP ในงาน ManuTech Update 2023 ในหัวข้อ “How can ERP and MES Improve Business Results?
By admin | | ข่าวสาร |
คุณไพศาล แซ่ลี้ กรรมการผู้จัดการบริษัท ควิก อีอาร์พี จำกัด ได้กล่าวถึงระบบ ERP และ MES ที่จะเข้ามาช่วยในการปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจและรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด
Quick ERP รับรางวัล Microsoft Thailand Partner of the Year Awards 2022 ประเภท Culture Innovation – Power Platform
By admin | | ข่าวสาร |
รางวัลนี้เป็นการยืนยันว่า Quick ERP มีผลงานที่สร้างสรรค์และนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
Quick ERP คว้ารางวัล Intelligent Line of Business ประเภท Business Applications Rising Star of the Year Award 2021 จาก Microsoft
By admin | | ข่าวสาร |
คว้ารางวัล Intelligent Line of Business ประเภท Business Applications Rising Star of the Year Award 2021 จาก Microsoft

Blog ล่าสุด

ข่าวล่าสุด