Quick ERP รับรางวัล Microsoft Thailand Partner of the Year Awards 2022 ประเภท Culture Innovation – Power Platform

รางวัลนี้เป็นการยืนยันว่า Quick ERP มีผลงานที่สร้างสรรค์และนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
Partner of the Year Awards 2022 cover

รางวัล Microsoft Thailand Partner of the Year Awards 2022 ประเภท Culture Innovation – Power Platform

Partner of the Year Awards 2022 5

Quick ERP ได้รับรางวัล Microsoft Thailand Partner of the Year Awards 2022 ในประเภท Culture Innovation – Power Platform จาก Microsoft Thailand ต่อยอดจากการรับรางวัลเมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับ Microsoft Thailand Partner of the Year Awards 2021 ด้วยรางวัล Intelligent Line of Business Rising Star ประเภท Business Applications ซึ่งเป็นการยืนยันว่า Quick ERP ได้มีผลงานที่สร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี Power Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างแอปพลิเคชันและโซลูชันที่ใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการเชื่อมโยงและประมวลผลข้อมูล

ตอกย้ำ Culture Innovation “พัฒนา Quicker ขับเคลื่อน Quick ERP”

ความภูมิใจของ Quick ERP คือการสร้างทีมนักพัฒนาเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์สัญชาติไทยเป็นเวลามากกว่า 10 ปีโดยไม่หยุดพัฒนา และมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานเทคโนโลยีฝีมือคนไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายชัดเจนที่จะสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเทคโนโลยีของเรากับผู้พัฒนาระดับโลก การสร้างและการเชื่อมต่อนี้ช่วยให้เทคโนโลยีดิจิทัลของ Quick ERP โดดเด่น มีคุณภาพ และใช้งานได้จริง โดยผู้ประกอบการไว้วางใจได้

Partner of the Year Awards 2022 4

นอกจากนี้ Quick ERP ยังเปิดโอกาสให้ Quicker หรือทีมผู้เชี่ยวชาญและทีมงานของเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ท้าทายกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งมีการสนับสนุนจากบริษัทในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ด้วยคอนเซ็ปต์ว่า “อยากเรียนต้องได้เรียน อยากสอบต้องได้สอบ อยากมีใบ Certificate ต้องได้มี” โดยบริษัทพร้อมส่งเสริมและมีงบประมาณในการพัฒนาทักษะบุคลากรหลักล้านบาทในแต่ละปี

ดัน Product Experience ควบคู่กับสร้าง "Service DNA" ที่ผู้ประกอบการไว้วางใจ

ปัจจุบัน Quick ERP มีผลิตภัณฑ์ดิจิทัลมากมาย เช่น ERP, MES, CRM, RPA, และ SCADA รวมถึงเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 4.0 เช่น AGV, IoT, Cobot, และ HoloLens ที่ครอบคลุมการให้บริการใน 4 ด้าน คือ บริการด้านธุรกิจ, บริการด้านคลาวด์, บริการด้านอุตสาหกรรม 4.0 และบริการด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อตอบโจทย์ทั้งอุตสาหกรรม, ธุรกิจกระจายสินค้า, ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจบริการ โดยที่ความโดดเด่นของ Quick ERP คือ สามารถนำผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่มีมาผสมผสาน ต่อยอด และสร้างโซลูชันใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจำกัดในการสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการจึงมั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะเผชิญปัญหาอะไร หรือมีความต้องการที่แตกต่างจากธุรกิจอื่นมากเพียงไหน Quick ERP ก็สามารถช่วยออกแบบโซลูชันที่เหมาะสมให้ได้

Partner of the Year Awards 2022 800x450 1

พร้อมทั้งสร้าง Service DNA ผ่านการปลูกฝังวัฒนธรรมของชาว Quicker ว่าทุกผลงานต้องเน้นผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อความสำเร็จของลูกค้า ดังนั้น เราจึงให้การให้คำปรึกษาต่อเนื่องจนถึงหลังการขาย และดูแลแก้ไขผลิตภัณฑ์ของ Quick ERP ให้ลูกค้าใช้ประโยชน์จากผลงานของ Quick ERP และต้องเป็นประโยชน์ หรือความสำเร็จที่วัดผลได้จริง เพราะความสำเร็จของ Quick ERP มาจากความสำเร็จของลูกค้า

ทั้งนี้การได้รับรางวัลนี้เป็นการยืนยันว่า Quick ERP มีผลงานที่สร้างสรรค์และนวัตกรรมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และพร้อมจะดำเนินงานต่อเพื่อสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ในอนาคต

Partner of the Year Awards 2022 6
Table of Content
Search