ประกาศ MOU ระหว่าง NET CUBE THAILAND และ Quick ERP

29 มีนาคม 2024 Quick ERP และ บริษัท Net Cube ได้ร่วมลงนามเซ็นร่าง MOU เสริมสร้างความแข็งแกร่ง ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างเต็มประสิทธิภาพ
NetCubexQuickERP cover

NetCubexQuickERP บันทึกความเข้าใจร่วม (MOU) ระหว่าง NET CUBE THAILAND CO.,LTD. และ Quick ERP

MOU NetCubexQuickERP

วันที่ 29 มีนาคม 2024 คุณไพศาล แซ่ลี้ CEO บริษัท Quick ERP และ คุณกันธิชา เฉลิมวรรณพงศ์ MD บริษัท Net Cube ได้ลงนามในข้อตกลงอย่างเป็นทางการ (MOU) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งพัฒนาโซลูชันด้านไอทีเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างเต็มประสิทธิภาพ

การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล

ในยุคของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลมาถึง ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทุก ๆ วงการ โดยเฉพาะในวงการธุรกิจเอง การปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้จึงเป็นเรื่องที่หลีกหนีไม่ได้ ดังนั้นเราจึงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีและการให้บริการด้านดิจิทัลที่ครอบคุลมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีศักยภาพมากขึ้น

NetCubexQuickERP 4

ด้วยความเชี่ยวชาญที่แตกต่างในด้าน IT ของทาง Net Cube และความตั้งใจที่จะเข้ามามีบทบาทส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอโซลูชันด้านเทคโนโลยีและยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าร่วมกับ Quick ERP ให้ดีกว่าเดิม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่จะผนึกกำลังเสริมสร้างการเติบโตของธุรกิจไทยในครั้งนี้

NetCubexQuickERP ผนึกกำลังสร้างโซลูชันอย่างเต็มศักยภาพ

โดยเราขอประกาศถึงการให้บริการที่หลากหลายและตอบโจทย์การทำงานในยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ อันประกอบไปด้วย:

  • 1. Microsoft Business Application

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้มีความเป็นเลิศ โดยเน้นไปที่ด้านการขาย การจัดการลูกค้า การบัญชี รวมถึงฟังก์ชันธุรกิจอื่น ๆ ด้วย Microsoft Business Application

  • 2. Microsoft Data & AI

ทำให้องค์กรสามารถจัดการและใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยการใช้โซลูชันด้านข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์จาก Microsoft เพื่อช่วยให้การตัดสินใจทางธุรกิจง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • 3. Microsoft Digital & App Innovation

สนับสนุนการสร้างและปรับปรุงแอปพลิเคชัน เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน

  • 4. Microsoft Azure Infrastructure

มอบความสามารถในการสร้าง ปรับปรุง และจัดการเว็บแอปพลิเคชันและบริการคลาวด์ด้วยความยืดหยุ่นและมีประสิทธิผลผ่าน Azure Cloud

  • 5. Microsoft Modern Work

ช่วยเพิ่มประสิทธิผลของการทำงานร่วมกันในองค์กรผ่านการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ

  • 6. Microsoft Security

รักษาความปลอดภัยข้อมูลและระบบขององค์กร รวมทั้งการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยในระดับสูง

จุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ

Net Cube และ Quick ERP เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการผลักดันศักยภาพธุรกิจไทยสู่โลกเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตอย่างยั่งยืน และตอบสนองความต้องการลูกค้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Table of Content
Search