Enterprise

โซลูชั่นการวางแผนทรัพยากรสำหรับองค์กร หรือ ERP ที่รองรับการใช้งานหลายภาษาและหลายสกุลเงิน ได้รับการออกแบบมาสำหรับบริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทขนาดกลางที่กำลังเติบโต สามมารถเชื่อมโยงการบริหารการเงิน,การผลิต,การจัดจำหน่าย

Microsoft Dynamics 365


โซลูชั่นการวางแผนทรัพยากรสำหรับองค์กร หรือ ERP ที่รองรับการใช้งานหลายภาษาและหลายสกุลเงิน ได้รับการออกแบบมาสำหรับบริษัทขนาดใหญ่

MICROSOFT DYNAMICS AX


โซลูชั่นการวางแผนทรัพยากรสำหรับองค์กร หรือ ERP ที่รองรับการใช้งานหลายภาษาและหลายสกุลเงิน ได้รับการออกแบบมาสำหรับบริษัทขนาดใหญ่

Medium Bussiness

โซลูชั่นในการบริหารธุรกิจที่สมบูรณ์ ช่วยให้บริษัทขนาดกลางที่กำลังเติบโต สามารถเชื่อมโยงการบริหารการเงิน,การผลิต,การจัดจำหน่าย,การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และข้อมูลอี-คอมเมิร์ซเข้าด้วยกัน

Microsoft Dynamics NAV


โซลูชั่นในการบริหารธุรกิจที่สมบูรณ์ ช่วยให้บริษัทขนาดกลางที่กำลังเติบโต สามารถเชื่อมโยงการบริหารการเงิน,การผลิต,การจัดจำหน่าย,การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า และข้อมูลอี-คอมเมิร์ซเข้าด้วยกัน

LS Retail


LS Retail โซลูชั่นระบบขายหน้าร้าน (Point of Sale) – POS สำหรับธุรกิจค้าปลีกบนแพลตฟอร์ม ERP ของ Microsoft Dynamics NAV

Addition Software

โซลูชั่นเสริม ERP Software เพื่อให้การทำงานเฉพาะได้สมบูรณ์แบบ

Jet Reports


โซลูชัน BI และการรายงานที่พัฒนาขึ้นสำหรับ Microsoft Dynamics NAV และ AX โดยเฉพาะ

Power BI


สรุปผลข้อมูลจำนวนไม่จำกัด จากข้อมูลจำนวนมากๆ หลายๆ แหล่งข้อมูลสำหรับ Microsoft Dynamics NAV, Dynamics AX และ SMEOne