NYTTI หุ่นยนต์ลำเลียงในคลังสินค้าเชื่อมต่อ Software/Hardware

เคลื่อนย้ายสินค้าได้แม่นยำ ปลอดภัย ยังสามารถจัดวางสินค้าได้ตามลักษณะการใช้งาน และจัดลำดับความจำเป็นในการหยิบใช้ ช่วยให้คลังสินค้าเป็นระบบระเบียบ ค้นหาและหยิบใช้งานง่าย
blog nytti

ยกระดับคลังสินค้าดิจิทัล ด้วย NyTTI (นุตติ) หุ่นยนต์ลำเลียงจาก QUICK ERP เชื่อมซอฟต์แวร์-ฮาร์ดแวร์ จัดระเบียบคลังสินค้า แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ลดการใช้พลังงาน

ทีมวิจัยพัฒนาหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์ บริษัท ควิก อีอาร์พี จำกัด (Quick ERP) พัฒนาระบบปฏิบัติการและควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ลำเลียงอัตโนมัติในคลังสินค้า ส่งหุ่นยนต์ AGV ชื่อว่า NyTTI (นุตติ) ที่ไม่เพียงมีความสามารถ เคลื่อนย้ายสินค้าได้แม่นยำ ปลอดภัย ยังสามารถจัดวางสินค้าได้ตามลักษณะการใช้งาน และจัดลำดับความจำเป็นในการหยิบใช้ ช่วยให้คลังสินค้าเป็นระบบระเบียบ ค้นหาและหยิบใช้งานง่าย ลดการสูญเสียที่เกิดจากการสูญหาย หรือ สินค้าหมดอายุ ด้วยการสร้างซอฟต์แวร์ Warehouse Control System (WCS) มาเป็นจิ๊กซอว์ต่อซอฟต์แวร์เข้ากับฮาร์ดแวร์ ทำให้ NYTTI หุ่นยนต์ AGV ของ Quick ERP ทำงานในคลังสินค้าในรูปแบบดิจิทัลได้ครบวงจร แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

blog nytti3

นายวีรวัฒน์ ศรีอารยะ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท Quick ERP กล่าวว่า ปัจจุบันหุ่นยนต์ลำเลียง AGV กำลังเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการไทย และเริ่มถูกนำเข้ามาใช้ทำงานในคลังสินค้ามากขึ้น หากปัจจุบันหุ่นยนต์ลำเลียง AGV ทั่วไป ยังทำงานได้จำกัด คือสามารถเคลื่อนย้ายของจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งตามคำสั่งเท่านั้น นอกจากนี้ยังแยกการทำงานกับระบบข้อมูลของคลังสินค้า บริษัทควิก อีอาร์พี ซึ่งศึกษาและพัฒนาทั้งหุ่นยนต์ AGV และซอฟต์แวร์บริหารจัดการในคลังสินค้า หรือ WMS (Warehouse Management System) ที่ใช้อย่างแพร่หลายในคลังสินค้า จึงสร้างซอฟต์แวร์อีกตัวขึ้นมาใหม่ เรียกว่า WCS หรือ Warehouse Control System มาทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อม WMS เข้ากับสมองของ NYTTI หุ่นยนต์ AGV ทำให้สามารถลำเลียงสินค้าได้ พร้อม ๆ กับมีความสามารถในการรับรู้ชนิด, ประเภท, ขนาด, จำนวน จนถึงวางแผนการจัดวางสินค้าให้ถูกต้อง เหมาะสมกับการใช้งาน โดยหุ่นยนต์จะสื่อสารกับระบบตลอดเวลาขณะทำงาน ทำให้ผู้ควบคุมสามารถติดตามสินค้าได้แบบเรียลไทม์

blog nytti2

“หุ่นยนต์ลำเลียงอัตโนมัติในคลังสินค้าของ Quick ERP ที่ชื่อว่า NYTTI (นุตติ) นั้น เป็นหุ่นยนต์นำเข้า มีขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ในการขับเคลื่อน แต่สามารถบรรทุกของหนักได้ถึง 600-1,000 กิโลกรัม โดย ควิก อีอาร์พี พัฒนาแพล็ตฟอร์มขึ้นมาอัปเกรดให้หุ่นยนต์ NYTTI ฉลาดขึ้น มีจุดเด่นคือสามารถสื่อสารกับโปรแกรม WMS ของคลังสินค้าได้ตลอดเวลา และสามารถระบุได้ว่าสินค้า หรือ สิ่งของที่เคลื่อนย้ายเป็นสินค้าอะไร ชนิดใด ต้องย้ายไปพื้นที่ไหน โดยทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของ หุ่นยนต์จะส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ ช่วยให้ไม่สูญหาย นอกจากนี้ NYTTI ยังช่วยจัดระเบียบในคลังสินค้าได้ ด้วยการจัดอันดับการวางสินค้าก่อน-หลัง จัดวางตามความสำคัญ และความถี่ในการหยิบใช้ ช่วยลดความยุ่งเหยิง และปัญหาการหยิบสินค้าผิด หาสินค้าไม่เจอจนสินค้าหมดอายุ เป็นความสูญเสียที่พบมากในคลังสินค้า”

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท Quick ERP เสริม NYTTI ใช้ QR code ในการกำหนดเส้นทางเคลื่อนที่ แตกต่างจากหุ่นยนต์ AGV ในอดีตที่ใช้แถบแม่เหล็กนำทาง ซึ่งใช้พื้นที่มากกว่า และใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงสูงกว่า นายวีรวัฒน์ อธิบายการทำงานของ NYTTI ว่า การใช้ QR code นำทางทำให้ประหยัดพื้นที่ในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ โดย QR code ตัว ใช้พื้นที่เพียง 1.10 เมตร และใช้มุมเลี้ยว 90 องศา ไม่ต้องตีวงโค้งเหมือนในอดีต ประหยัดพื้นที่ในการเคลื่อนที่ ขณะที่การจัดวางแร็ค (rack) สามารถวางชิดเรียงต่อกันได้ ใช้พื้นที่ในคลังสินค้าได้คุ้มค่ามากขึ้น โดยหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่เข้าไปใต้แร็ค แล้วยกแร็คไปวางยังสเตชันที่กำหนด นอกจากนี้ ยังมีระบบความปลอดภัย ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับ เมื่อมีคนหรือวัตถุเคลื่อนที่ตัดหน้า จะหยุดทันที เมื่อปลอดภัยแล้วจึงเคลื่อนที่ต่อ

Quick ERP เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีของไทยที่เชี่ยวชาญทั้งด้านการวางระบบ ERP และ AGV จึงต่อยอดความชำนาญดังกล่าวสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์ WCS มาเชื่อมสมองของหุ่นยนต์ AGV เข้ากับซอฟต์แวร์ WMS เกิดเป็นแพล็ตฟอร์มและโซลูชันการทำงานของหุ่นยนต์กับคลังสินค้าแบบครบวงจร ทำให้หุ่นยนต์สามารถทำงานได้ครอบคลุมกิจกรรมสำคัญในคลัง ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน และอัปเกรดคลังสินค้าให้เป็นดิจิทัล

Quick Suggest

ถ้าสนใจอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับ ERP เพิ่มเติม ขอแนะนำบทความ

blog nytti1

Quick ERP เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีของไทยที่เชี่ยวชาญทั้งด้านการวางระบบ ER“ช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการจำนวนมากประสบปัญหาขาดแรงงาน เนื่องจากเมื่อมีพนักงานป่วย 1 คน จะต้องปิดพื้นที่ และพนักงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต้องหยุดงานไปด้วย กระทบและสร้างความเสียหายให้ธุรกิจอย่างมาก ผู้ประกอบการจึงพยายามหาโซลูชัน หรือวิธีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ช่วยแก้ปัญหาแรงงานคนขาดแคลน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต” นายวีรวัฒน์ กล่าว

การนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในคลังสินค้า ยังช่วยลดการใช้พลังงาน เนื่องจาก NYTTI ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ใช้เวลาในการชาร์ต 30 นาที สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนานถึง 8 ชั่วโมง โดยสามารถตั้งค่าการชาร์ตได้ เช่น เข้าชาร์ตเมื่อไม่มีคิวงาน หรือ เข้าชาร์ตเมื่อแบตเตอรี่เหลือ 20% นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในที่มืดได้ หากใช้งานหุ่นยนต์จัดวางสินค้าในช่วงกลางคืน และไม่มีคนอยู่ในพื้นที่แล้ว สามารถปิดไฟ และปล่อยให้ NYTTI ทำงานได้ โดยที่ประสิทธิภาพไม่ได้ลดลง เป็นการลดการใช้พลังงานในคลังสินค้าได้อีกทาง

การลงทุนระบบและหุ่นยนต์ สามารถติดตั้งและสร้างระบบตามความจำเป็นและขนาดของคลัง ณ ปัจจุบันได้ โดยลงทุนซอฟต์แวร์และระบบในครั้งแรก และหากกิจการขยาย มีจำนวนของการเคลื่อนย้าย (transaction) เพิ่มขึ้นก็สามารถเพิ่มจำนวนหุ่นยนต์ให้เหมาะสมได้ ทั้งนี้ Quick ERP จะคำนวณพื้นที่ ออกแบบหุ่นยนต์ AGV และระบบให้เหมาะสมกับลักษณะคลังและรูปแบบสินค้า เพื่อให้เทคโนโลยีตอบโจทย์และส่งเสริมให้ธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ก้าวเข้าสู่ Industry 4.0

ดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

Table of Content
Search