Dynamics 365
Business Central

Your Heading

ภาพรวม Dynamics 365 Business Central

bc-panel-header_1
Icon

ความสามารถของ Dynamics

365 Business Central

แสดงข้อมูลด้านการเงิน

powerbi-panel01_3

ทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล

ด้วยข้อมูลที่เชื่อมต่อในด้านการบัญชี การขาย การซื้อ สินค้าคงคลัง และดูธุรกรรมของลูกค้า

 

จัดทำแผนภาพแสดงประสิทธิภาพทางการเงินในแบบเรียลไทม์

ด้วยแดชบอร์ด Power BI ในตัว ระบุรูปแบบและแนวโน้ม และให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ด้วยการวิเคราะห์เชิงลึกและ ไม่จำกัดมิติ

 

เร่งการปิดและการรายงานทางการเงิน

และรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยบัญชีเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่รวดเร็ว แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ

 

ปรับปรุงความถูกต้องของการคาดการณ์

ด้วยการกำหนดโมเดลข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และแชร์รายงานด้วยการใช้งานร่วมกับ Excel ได้อย่างราบรื่น

ปรับปรุงประสิทธิภาพ Supply Chain

คาดการณ์เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเติมสินค้าคงคลัง

ด้วยระบบกรองข้อมูลที่คาดการณ์ยอดขายและสินค้าขาด แคลน เพื่อสร้างแผนการผลิตและใบสั่งซื้อได้โดยอัตโนมัติ

 

แสดงภาพรวมสินค้าคงคลัง

เพื่อจัดการเติมสินค้าตามใบ สั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพติดตามทุกธุรกรรมและทุกการ เคลื่อนไหวของสินค้าได้ผ่านการตั้งค่าช่องเก็บสินค้าตาม การจัดวางพื้นที่คลังสินค้าและขนาดของหน่วยจัดเก็บ

 

คำนวณการปรับปรุงกำลังการผลิตและทรัพยากรให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด

เพื่อพัฒนาแผนการผลิตและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 

รักษาปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

คำนวณระดับปริมาณสินค้าคงคลัง ระยะเวลารอคอยสินค้า และจุดสั่งซื้อใหม่ได้โดยอัตโนมัติ กรณีที่ไม่มีสินค้าในคลัง ระบบสามารถแนะนำสินค้าทดแทนได้โดยอัตโนมัติ

powerbi-panel01_6

ส่งมอบโครงการได้ทันเวลา และอยู่ในงบประมาณ

powerbi-panel01_7

สร้าง จัดการ และติดตามโครงการของลูกค้า

สามารถคิดต้นทุนงานและออกรายงานขั้นสูง สามารถพัฒนา ปรับเปลี่ยน และควบคุมงบประมาณ เพื่อสร้างผลกำไรให้กับโครงการได้

 

จัดการระดับทรัพยากร

ด้วยการวางแผนกำลังการผลิตและยอดขาย ติดตาม การออกใบแจ้งหนี้ลูกค้าเปรียบเทียบกับต้นทุนด้านคำสั่งซื้อ และใบเสนอราคาที่วางแผนไว้

 

ตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะของโครงการ ความสามารถ ในการทำกำไร และเมตริกการใช้ทรัพยากร แบบเรียลไทม์

ปกป้องข้อมูลของคุณ

และสนับสนุนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รักษาสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าของคุณ

และกำหนดให้ธุรกิจของคุณปฏิบัติตามข้อ บังคับทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล และ จำกัด การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวในระดับต่าง ๆ ได้

 

จัดการ จัดเก็บ และส่งข้อมูลอย่างปลอดภัย

ทั่วทั้งระบบปกป้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวโดย ไม่ได้รับอนุญาตด้วยการเข้ารหัสเอกสารอัตโนมัติโดยศูนย์ข้อมูล Microsoft

bc-panel05_1

ดำเนินธุรกิจได้ทุกที่

bc-panel06_1

รับประสบการณ์ผู้ใช้แบบเดียวกัน

ไม่ว่าจะเป็นในระบบคลาวด์ (Cloud) หรือในสถานที่ (On-Premises)

 

นำธุรกิจไปทุกที่

ใช้ Business Central ผ่านระบบเคลื่อนที่ด้วยประสบการณ์ใช้งานที่ง่ายและ ไม่ขาดตอนในทุกอุปกรณ์ทั้ง Windows, Android หรือ iOS