AR คืออะไร ประโยชน์ การนำไปใช้สำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ
เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) คืออะไร วิธีการใช้งานและประโยชน์ที่นำไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจ การศึกษา และอุตสาหกรรมต่าง ๆ
หน้าแรก » Blogs  »  AR คืออะไร ประโยชน์ การนำไปใช้สำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ

Augmented Reality หรือ AR คืออะไร

Augmented Reality (AR) คือเทคโนโลยีที่นำข้อมูลเสมือนมาผสมผสานกับโลกความเป็นจริง ทำให้ผู้ใช้เห็นภาพที่มีการปรับปรุงและเสริมสร้างด้วยข้อมูลเสมือน ระบบ AR สามารถใช้งานได้ผ่านหน้าจอของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือแว่นตาเสมือน

แล้วต่างยังไงกับ VR (Virtual Reality) สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

อ่านบทความฉบับเต็ม "VR (Virtual Reality) คืออะไร"

Table of Content

1. หลักการทำงานของ AR
2. เครื่องมือในการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชัน AR
3. การนำเทคโนโลยี AR ไปใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ
4. ประโยชน์ของเทคโนโลยี AR ในชีวิตประจำวัน
5. ความสำคัญของการนำเทคโนโลยี AR ไปใช้ในอนาคต
6. สรุป

หลักการทำงานของ AR

Augmented Reality (AR) เป็นเทคโนโลยีที่เปิดประสบการณ์ใหม่ในการมองเห็นโลกโดยการผสมผสานข้อมูลเสมือนลงไปในความเป็นจริง หลักการทำงานของ AR สามารถอธิบายได้ดังนี้

  1. การรับข้อมูลจากโลกความเป็นจริง: เทคโนโลยี AR ใช้กล้องหรือเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ในการส่งข้อมูลจากความเป็นจริงมายังอุปกรณ์ ข้อมูลนี้จะถูกนำไปประมวลผลเพื่อให้เทคโนโลยี AR รู้ว่าวัตถุหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในภาพคืออะไร

  2. การประมวลผลข้อมูล: หลังจากที่รับข้อมูลจากโลกความเป็นจริง ระบบ AR จะประมวลผลข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์พิเศษ เพื่อทำความเข้าใจวัตถุ และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ หลังจากนั้น ระบบจะนำข้อมูลเสมือนมาผสมผสานกับภาพความเป็นจริงที่มาจากกล้อง

  3. การแสดงผลลัพธ์: เมื่อระบบประมวลผลข้อมูลเสร็จสิ้น ภาพเสมือนที่ผสมผสานกันระหว่างความเป็นจริงและข้อมูลเสมือนจะถูกแสดงผลผ่านหน้าจอ, แว่นตา AR หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่ผู้ใช้มีอยู่ ผลลัพธ์นี้จะทำให้ผู้ใช้เห็นข้อมูลเสมือนรวมกับความเป็นจริง

  4. การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม: เทคโนโลยี AR สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทั้งการเคลื่อนที่ของผู้ใช้ และการเปลี่ยนแปลงของวัตถุหรือสิ่งแวดล้อม โดยอัตโนมัติ นำไปสู่ประสบการณ์ที่ยืดหยุ่นและน่าสนใจยิ่งขึ้น

  5. ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้: หนึ่งในความสามารถที่น่าสนใจของ AR คือการที่ผู้ใช้สามารถปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลเสมือนที่ถูกนำเข้ามาในความเป็นจริง ผู้ใช้สามารถเคลื่อนย้าย หรือจัดการกับข้อมูลเสมือนในระบบ AR นั้น ๆ โดยตรง

เครื่องมือในการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชัน AR

เมื่อพูดถึงเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชัน AR ไม่ว่าจะเป็นสำหรับเกม แอปพลิเคชัน หรือการใช้งานในธุรกิจ มีหลากหลายเครื่องมือที่น่าสนใจ ดังนี้

 • Hololens 2 - เป็นอุปกรณ์แว่นตาสมาร์ทที่ให้ประสบการณ์ AR ที่น่าสนใจ และใช้งานได้ในหลายประเภทของงาน

 • Vuforia Studio - เครื่องมือในการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชัน AR ที่มีความยืดหยุ่น และให้ความสามารถในการปรับปรุงและปรับแต่งแอปพลิเคชันให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

การนำเทคโนโลยี AR ไปใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ

การนำเทคโนโลยี AR ไปใช้ในธุรกิจหรืองานที่คุณทำอยู่ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด และเสริมสร้างความสามารถใหม่ ๆ ให้กับผู้ใช้ ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นในการปรับปรุง พัฒนา และนำเสนอเทคโนโลยี AR ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

  ตัวอย่างการนำเทคโนโลยี AR ไปใช้ในธุรกิจ

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากบทความเกี่ยวกับ Hololens2 และ Vuforia Studio เพื่อสัมผัสและเข้าใจถึงความสามารถของเทคโนโลยีนี้ในระดับปฏิบัติ
อ่านบทความฉบับเต็ม "Hololens 2 คืออะไร"
อ่านบทความฉบับเต็ม "Vuforia Studio คืออะไร"

 • การใช้งาน AR ในการซ้อมการปฏิบัติงาน ทำให้พนักงานสามารถฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น

 • ใช้ AR เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการซื้อสินค้า โดยแสดงข้อมูลเสริม รีวิว หรือสิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนตัดสินใจ

สำหรับผู้ที่สนใจในเทคโนโลยี AR และต้องการนำไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจ หรืองานอื่น ๆ ขอแนะนำให้คุณทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถและข้อจำกัดของเทคโนโลยีนี้ รวมถึงการทดลองใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ที่เสนอให้บริการ เช่น Hololens2 และ Vuforia Studio เพื่อค้นหาวิธีการนำไปใช้ให้เหมาะสมที่สุดกับธุรกิจของคุณ

ประโยชน์ของเทคโนโลยี AR ในชีวิตประจำวัน

นอกจากการนำเทคโนโลยี AR ไปใช้ในธุรกิจและงานอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราด้วย ดังนี้

 • เสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้และศึกษา ทำให้เราสามารถเข้าใจและจำความรู้ได้ง่ายขึ้น

 • ช่วยในการนำทาง โดยสามารถแสดงข้อมูลการนำทางต่าง ๆ ลงบนแว่นตาสมาร์ท หรือหน้าจอมือถือ

 • เพิ่มความสนุกในการเล่นเกม โดยนำเสนอประสบการณ์ที่เสมือนจริงมากขึ้น

ความสำคัญของการนำเทคโนโลยี AR ไปใช้ในอนาคต

เทคโนโลยี AR มีศักยภาพในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมในอนาคต การนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในการศึกษา การแพทย์ อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม อาจนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิต และการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อไปนี้คือความสำคัญของการนำเทคโนโลยี AR ไปใช้ในอนาคต

 • ช่วยในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา ให้สามารถสื่อสารความรู้และข้อมูลได้ง่ายขึ้น ทำให้นักเรียน นักศึกษา และผู้เรียนรู้สามารถเข้าถึงความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

 • ในฐานะเครื่องมือในการฝึกอบรม การนำเสนอข้อมูลสำหรับการฝึกหัด หรือการสำรวจสถานที่ทำงาน ทำให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้

 • ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบเสมือน ทำให้เราไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งพิมพ์ในการสื่อสาร

 • ในการแพทย์ เทคโนโลยี AR สามารถช่วยในการวินิจฉัยโรค การอบรมแพทย์ หรือการสำรวจความคืบหน้าของการรักษา ทำให้การดูแลสุขภาพของคนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สรุป

เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับคนในการเรียนรู้ การทำงาน และการเล่นเกม นอกจากนี้ยังมีความสำคัญในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมในอนาคต การนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในธุรกิจต่าง ๆ จะเสริมสร้างความสามารถใหม่ ๆ ให้กับผู้ใช้และผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถนำไปสู่ความสำเร็จและความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

หากคุณสนใจในเทคโนโลยี AR และต้องการทดลองใช้งานเครื่องมือที่มีอยู่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจของคุณ เช่น Hololens2 และ Vuforia Studio ขอแนะนำให้คุณศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และทดลองใช้งานเพื่อค้นหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยสรุปเทคโนโลยี AR คืออะไร คือการผสมผสานข้อมูลเสมือนลงไปในโลกความเป็นจริง ที่มีหลายประโยชน์และความสำคัญในการนำไปใช้ในธุรกิจ การศึกษา การแพทย์ และการพัฒนาสังคมในอนาคต ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นในการนำเสนอเทคโนโลยี AR ให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 

ดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่ 

Hololens

Microsoft HoloLens 2

ให้คุณทำงานแบบแฮนด์ฟรี ที่แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์โฮโลกราฟิก ที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ที่ให้ความคล่องตัวสูง ด้วยแอปพลิเคชันที่พร้อมใช้งานสำหรับองค์กร เพื่อเพิ่มความแม่นยำและ สร้างผลลัพที่ดีที่สุด สำหรับผู้ใช้งาน

ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์
Vuforia studio-5

Vuforia Studio

เครื่องมือสร้าง Application ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือน AR แบบลากและวาง เชื่อมต่อข้อมูลการทำงานของ IoT device หรือเครื่องจักร ผ่านแพลตฟอร์ม ThingWorx IIoT ได้ รองรับเทคโนโลยี AR ได้ทั้ง Microsoft Hololens, ARKit และ ARCore

ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์
บทความอื่น

Blog ล่าสุด

ข่าวล่าสุด