การส่งคำขอ HTTP ไปยัง SharePoint ด้วย Power Automate ให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

คู่มือการใช้งาน ส่ง HTTP ไปยัง SharePoint ด้วย Power Automate ได้อย่างไร มีการทำงานอย่างไร ตัวอย่างการทำง่าย ๆ
การส่งคำขอ HTTP ไปยัง SharePoint ด้วย Power Automate
ทางลัด: เลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่อยากรู้

Action ที่ทรงพลังใน Power Automate

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำหนึ่งใน Action ที่ทรงพลังของ Power Automate โดยเฉพาะในตอนที่คุณต้องการสร้าง Flow ที่เกี่ยวข้องกับ SharePoint ซึ่งเป็นเรื่องที่จะมาบอกคู่มือการใช้งานอย่างย่อและง่ายที่ไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญก็สามารถทำตามได้

Quick Suggest

หากสนใจเรียนรู้เพิ่มเติม ขอแนะนำบทความ

Prologue

SharePoint ใน Power Automate ซึ่งมีการทำงานทั่ว ๆ ไป เช่น Get items, Create item, Update Item, Delete item, Create file, Delete file หรืออื่น ๆ อีกมากมาย

คุณอาจจะคุ้นเคยกับการใช้งาน SharePoint ใน Power Automate ซึ่งมีการทำงานทั่ว ๆ ไป เช่น Get items, Create item, Update Item, Delete item, Create file, Delete file หรืออื่น ๆ อีกมากมาย

แต่สงสัยใช่ไหมละครับว่า Power Automate ที่เชื่อมกับ SharePoint สามารถดำเนินการเหล่านี้ได้อย่างไร?

คำตอบก็คือทุก ๆ Action ก็เพียงแค่การที่ Power Automate ส่งคำขอ HTTP ไปยัง SharePoint REST API นั่นเอง แต่มีอีกหลายอย่างที่ SharePoint REST API ทำได้ จะมีอะไรบ้าง…มาดูกันเลย

Quick Suggest

หากสนใจเรียนรู้เพิ่มเติม ขอแนะนำบทความ

คู่มือการใช้งาน

  • อย่าลืมแทนที่ ListTitle ด้วยชื่อ List ของคุณ
  • อย่าลืมแทนที่ ID ด้วย ID ของรายการใน SharePoint List ของคุณ
  • คุณสามารถเพิ่ม Accept: application/json; odata=nometadata ที่ Header เพื่อกำจัด Meta data ที่ไม่ต้องการ

วิธีการทำง่าย ๆ ให้มีประสิทธิภาพ

1. Get item (ระบุตาม ID) 

Get item (ระบุตาม ID)
Get item (ระบุตาม ID)

Purpose: เพื่อหา Single record ของ Item ใน List ที่ระบุโดย ID

Alternative of: Get item

Method: GET

Uri: _api/web/lists/GetByTitle(‘ListTitle‘)/items(ID)

2. เลือกเฉพาะ Columns ที่ต้องการ 

3. Select only columns you need
เลือกเฉพาะ Columns ที่ต้องการ

Purpose: เลือกเฉพาะ column

Supported with: ทุก ๆ GET request

Syntax: $select=ColumnName1, ColumnName2, …

3. ขยาย LookUp column 

ขยาย LookUp column
3. Expand LookUp column1
3. Expand LookUp column2

Purpose: เพื่อ ExpandLookUp และสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณสามารถ Expand LookUp column ไม่ใช่เพียงแค่ Value และ ID

Supported with: ทุก ๆ GET request

Syntax: $expand=ColumnName$select=ColumnName/Field1,ColumnName/

4. ขยาย Person column 

ขยาย Person column
4. Expand Person column1
ขยาย Person column

Purpose: เพื่อ E Person column

Supported with: ทุก ๆ GET request

Syntax: $expand=ColumnName$select=ColumnName/Field1,ColumnName/Field2

5. Get items (หลายรายการ) 

Get items (หลายรายการ)
5. Get items (Multiple record)2
Get items (หลายรายการ)
Get items (หลายรายการ)

Purpose: เพื่อหาข้อมูลหนึ่งหรือหลายรายการ (Item) จากรายชื่อ (List) โดยปกติจะแสดงผลแค่ 100 รายการแรก และสามารถตั้งค่าแสดงผลได้สูงสุด 5,000 รายการ โดยใช้คำสั่ง $top

Alternative of: Get items

Method: GET

Uri: _api/web/lists/GetByTitle(‘ListTitle‘)/items

6. Filter list item 

6. Filter list item
6. Filter list item2

Purpose: เพื่อกรองรายการใน Column โดยใช้คำสั่ง OData query

Supported with: ทุก GET request หนึ่งหรือหลายรายการ

Syntax: $filter=ColumnName eq ‘Value’

7. Create item 

สร้างรายการใน SharePoint List
สร้างรายการใน SharePoint List

Purpose: เพื่อสร้างรายการใน SharePoint List ซึ่งมีข้อดี คือ กี่ใช้วิธีนี้สามารถ Bypass การตรวจสอบข้อมูลบางอย่างได้ เช่น Required field

Alternative of: Create item

Method: POST

Uri: _api/web/lists/GetByTitle(‘ListTitle‘)/items

Body: JSON Object ของรายการคุณ

8. Update list item 

8. Update list item1
Update รายการที่มีอยู่แล้ว แต่ไม่เหมือนกับ “Update item” เพราะคุณสามารถระบุเฉพาะ Column ที่คุณต้องการ Update ได้โดยไม่ต้องระบุ Column

Purpose: เพื่อ Update รายการที่มีอยู่แล้ว แต่ไม่เหมือนกับ “Update item” เพราะคุณสามารถระบุเฉพาะ Column ที่คุณต้องการ Update ได้โดยไม่ต้องระบุ Column

Alternative of: Update Item

Headers: {“X-HTTP-METHOD”: “MERGE“, “IF-MATCH”: “*”}

Uri: _api/web/lists/GetByTitle(‘ListTitle‘)/items(ID)

Body: JSON Object ที่คุณต้องการ Update

9. Delete list item 

9. Delete list item

Purpose: เพื่อลบรายการที่มีอยู่แล้ว

Alternative of: Delete Item

Method: POST

Headers: {“X-HTTP-METHOD”: “DELETE“, “IF-MATCH”: “*”}

Uri: _api/web/lists/GetByTitle(‘ListTitle‘)/items(ID)

10. Get SharePoint attachment 

Purpose: เพื่อรับรายการของเอกสารแนบของ SharePoint item
10. Get SharePoint attachments2

Purpose: เพื่อรับรายการของเอกสารแนบของ SharePoint item

Supported with: ทุก GET request ของ SharePoint items

Syntax: $select=AttachmentFiles,Title&$expand=AttachmentFiles

11. Get drive id of SharePoint document library 

เพื่อหา Drive id ของพื้นที่จัดเก็บเอกสาร (Document library) SharePoint ซึ่งอาจจำเป็นในบางการดำเนินการ (บางการดำเนินการอาจไม่ยอมรับ Id หรือ Library name)
เพื่อหา Drive id ของพื้นที่จัดเก็บเอกสาร (Document library) SharePoint ซึ่งอาจจำเป็นในบางการดำเนินการ (บางการดำเนินการอาจไม่ยอมรับ Id หรือ Library name)

Purpose: เพื่อหา Drive id ของพื้นที่จัดเก็บเอกสาร (Document library) SharePoint ซึ่งอาจจำเป็นในบางการดำเนินการ (บางการดำเนินการอาจไม่ยอมรับ Id หรือ Library name)

Alternative of:

Method: GET

Uri: _api/v2.1/drives?$select=id,name

สรุป

ทั้งหมดที่ผมพูดในวันนี้ยังไม่ใช่ทั้งหมดที่ SharePoint REST API ทำได้ คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก Blog เหล่านี้

แหล่งที่มา: PAWIT.PW

ก้าวเข้าสู่ Digital Business

ดูผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

Table of Content
Search
microsoft partner of the year 2024 Quick ERP

Quick ERP รับรางวัล Partner of the Year Awards 2023 – Dynamics 365 Finance

รางวัล 3 ปีซ้อน ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินธุรกิจในระดับสูงตลอดปีที่ผ่านมา ตลอดจนมีกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดที่สมบูรณ์และไม่เหมือนใคร