รู้หรือไม่ ChatGPT กับ GPT ไม่เหมือนกัน

ChatGPT "แอปพลิเคชัน"ที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี generative AI ผ่าน GPT Model ส่วน GPT "โมเดลทางด้าน AI" ทั้งสองแบบนี้จะแตกต่างและมีการนำไปใช้อย่างไร?
gpt vs chatgpt cover
ทางลัด: เลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่อยากรู้

ทำไม ChatGPT และ GPT ถึงแตกต่างกัน?

ปัจจัยChatGPTGPT
แหล่งที่มาและการพัฒนาถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการสนทนาถูกพัฒนามาเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)
วัตถุประสงค์สร้างการสนทนาที่เหมือนกับมนุษย์สร้างข้อความหรือเนื้อหา
ความซับซ้อนของโมเดลมีโครงสร้างเฉพาะเพื่อสนับสนุนการสนทนาแบบต่อเนื่องโมเดลขนาดใหญ่ เน้นที่การประมวลผลภาษาธรรมชาติในหลายด้าน

สถาปัตยกรรมของ ChatGPT และ GPT

ChatGPT มีโครงสร้างที่ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการสนทนา ซึ่งคือหัวใจหลักของการทำงาน ส่วน GPT นั้นมีโครงสร้างที่ถูกออกแบบมาสำหรับการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่หลากหลาย

  1. โมดูลการสนทนา: ChatGPT ใช้โมดูลสนทนาเฉพาะเพื่อสนับสนุนการสนทนาแบบต่อเนื่อง

  2. โมดูลการประมวลผลภาษา: GPT นั้นใช้โมดูล NLP เพื่อการสร้างเนื้อหาและการทำงานที่เกี่ยวกับภาษา

การใช้งาน ChatGPT และ GPT ในธุรกิจ

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และโมเดลของการเรียนรู้เชิงลึกมีบทบาทที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะ ChatGPT และ GPT ทั้งสองมีบทบาทในการสนับสนุนและปรับปรุงธุรกิจในหลายแง่

  • บริการลูกค้าและสนับสนุน

ChatGPT: มีความสามารถในการรับรู้และตอบสนองต่อคำถามจากลูกค้า สามารถนำมาใช้เป็นบอทการสนับสนุนหรือแชทบอทบนเว็บไซต์เพื่อช่วยในการตอบข้อซักถามทั่วไปของลูกค้า ทำให้เวลาตอบสนองรวดเร็วขึ้น

GPT: สามารถสร้างเนื้อหาการสนับสนุนหรือคู่มือการใช้งานที่ซับซ้อน ซึ่งสามารถนำไปแสดงบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของธุรกิจ

  • การวิเคราะห์ข้อมูล:

ChatGPT: สามารถวิเคราะห์การสนทนาและคำถามจากลูกค้า เพื่อหาแนวโน้มและความต้องการของลูกค้า
GPT: สามารถประมวลผลและวิเคราะห์ข้อความในปริมาณมาก เช่น รีวิวสินค้า ความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจเข้าใจความต้องการและปรับปรุงการให้บริการ

  • การสร้างเนื้อหาและการตลาด

ChatGPT: สามารถใช้สร้างสื่อเชิงบันเทิงหรือการสื่อสารที่มีการสนทนา เช่น การสร้างสถานการณ์สนทนาของแบรนด์กับลูกค้า
GPT: มีความสามารถในการสร้างบทความ, โฆษณา และเนื้อหาต่าง ๆ ที่ใช้ในการตลาด สร้างความประทับใจและดึงดูดความสนใจของลูกค้า

ChatGPT และ GPT เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนลูกค้า การสร้างเนื้อหา หรือการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้งานทั้งสองโมเดลอย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำไปสู่การเติบโตและความสำเร็จของธุรกิจ

Quick Suggest

สรุป

azure openai vs openai 1
  • Chat GPT

คือแอปพลิเคชันที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี generative AI ผ่าน GPT Model เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถตอบคำถามหรือให้ข้อมูลตามที่ผู้ใช้ต้องการ

  • GPT

(Generative Pre-trained Transformer) คือโมเดลทางด้าน AI ที่สามารถนำไปปรับใช้ในหลาย ๆ กรณีและสามารถปรับแต่และต่อยอดได้ตามความต้องการของผู้ใช้

Table of Content
Search
microsoft partner of the year 2024 Quick ERP

Quick ERP รับรางวัล Partner of the Year Awards 2023 – Dynamics 365 Finance

รางวัล 3 ปีซ้อน ได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินธุรกิจในระดับสูงตลอดปีที่ผ่านมา ตลอดจนมีกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดที่สมบูรณ์และไม่เหมือนใคร