Monday Friday 08.30 - 17.30

การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน ทำให้ธุรกิจจำเป็นต้องคงความได้เปรียบทางการแข่งขันไว้ให้ได้ และมีโซลูชันบริหารจัดการทางการเงินที่ยืดหยุ่น ช่วยให้ปรับตัวตอบสนองความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

ช่วยการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางการเงินด้วย AI
สร้างกระบวนการทางการเงินแบบอัตโนมัติและเป็นหนึ่งเดียว
ลดค่าใช้จ่ายดำเนินการ
ลดความซับซ้อนและความเสี่ยงทางการเงินในระดับโลก
No Image found
No Image found

ความสามารถของ Dynamics 365 Finance

ช่วยการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ทางการเงินด้วย AI
No Image found

ปิดบัญชีได้รวดเร็วขึ้นและบริหารจัดการการเงินในระดับโลกได้โดยง่าย ด้วยความสามารถในการออกรายงานเชิงลึก การกรองข้อมูลทางการเงินขั้นสูงพร้อมการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ทำให้ออกรายงานได้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่น รองรับหลายบริษัทและหลายสกุลเงินในระบบเดียวกัน สามารถบริหารจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและปิดงบสิ้นเดือนได้อย่างรวดเร็ว

เพิ่มผลกำไรและปรับปรุงสภาพคล่องกระแสเงินสด ข้อเสนอแนะคาดการณ์และคำแนะนำเชิงรุกจากการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ (machine learning) ช่วยให้การรับชำระจากลูกค้าเป็นไปตามกำหนด

สร้างกระบวนการทางการเงินแบบอัตโนมัติและเป็นหนึ่งเดียว
No Image found

งานสำเร็จมากขึ้น ด้วยการแบ่งพื้นที่การทำงานตามบทบาท (Role-based) การเชื่อมต่อกับ Office 365 และการนำเสนอข้อมูลคาดการณ์เชิงลึก ทำให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและจัดการงานทางการเงินแบบอัตโนมัติได้ ช่วยลดเวลา ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดัดแปลงเอกสารได้ตามต้องการ Office 365 templates ช่วยให้ง่ายต่อการดัดแปลงเอกสารต่าง ๆ เช่น ใบแจ้งหนี้ หรืองบการเงิน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

ค่าใช้จ่ายถูกกว่าด้วยการให้เช่าใช้งาน (subscription-based economy) Microsoft นำเสนอ Dynamics 365 Finance ในรูปแบบเช่าใช้งาน เรียกเก็บรายปีแบบอัตโนมัติ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ช่วยให้คำนวณและออกงบการเงินได้อย่างถูกต้อง

No Image found
ลดค่าใช้จ่ายดำเนินการ
No Image found

เพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนธุรกิจทั่วทุกภูมิภาค ด้วยระบบอัตโนมัติทางการเงิน การควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน

ลดความซับซ้อนและความเสี่ยงทางการเงินในระดับโลก
No Image found

ง่ายต่อการแก้ไขปรับปรุง ให้สอดคล้องตามข้อบังคับทางธุรกิจในระดับท้องถิ่นและระดับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการใช้ผังบัญชีและระดับชั้นของมิติที่ยืดหยุ่นได้ตามกฎ สามารถปรับปรุงแก้ไขตามกฎข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งได้ด้วยรูปแบบรายงาน การจ่ายชำระ การออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ และการกำหนดภาษีแบบไม่เข้ารหัส (no-code)

สอดคล้องกับข้อบังคับทางธุรกิจในระดับท้องถิ่นและระดับโลก ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การลดความเสี่ยงและการปฎิบัติให้สอดคล้องตามกฎข้อบังคับแบบใหม่ใน 37 ประเทศ 42 ภาษาทั่วโลก พร้อมทั้งมีพาร์ทเนอร์ให้บริการโซลูชันการจัดการทางเงินตามกฎข้อบังคับของแต่ละท้องถิ่น

No Image found
No Images
  • Address
5 ซอยหัวหมาก 9 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
  • Contact Us
Telephone :
02-0480757-8
097-296-3671
064- 182-2089
E-mail: Sales@quickerpthailand.com