Microsoft Copilot เพิ่มพลังให้ตัวคุณและองค์กรด้วย AI อัจฉริยะล่าสุดจาก Microsoft

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2024
Quick Webinars copilot365

สัมมนา Improve your productivity with "Microsoft Copilot"

รายละเอียด

เพิ่มพลังให้ตัวคุณและองค์กรด้วย AI อัจฉริยะล่าสุดจาก Microsoft มาเพิ่มพลังให้ตัวคุณและองค์กรด้วย AI อัจฉริยะล่าสุดจาก “Microsoft Copilot” ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกันที่ Quick ERP (ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

เนื้อหาภายในงานสัมมนา

  1. Copilot Overview
  2. Copilot in Microsoft 365
  3. Copilot in bing chat
  4. Copilot license
  5. Update 2024 Copilot

รอบการสัมมนา

รอบที่ 1: วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2024

Search
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

📢📢 อีเวนต์สำหรับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

ภายในงานจะได้เห็นการทำงานในระบบงานจริง และสามารถทดลองใช้งานภายในงานได้!
เข้าร่วมงานฟรี

✅ สามารถคลิกลิงค์ด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้เลย!!